Test: Kemi i autostole

24. maj 2016

Autostole har været en tur på laboratorie til test for uønskede kemikalier. Testen viser, at de fleste er uden uønskede stoffer, mens enkelte indeholder mistænkt kræftfremkaldende stoffer, som børn og babyer kan komme i kontakt med i bilen.

autostole-test-1.gif

Test af autostole
Foto: Istock

Autostole klarer sig godt i kemitest

Autostole er generelt uden uønskede kemikalier, der for eksempel er mistænkt for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende.

Testen er foretaget på betræk, seler og polstring i hver enkelt autostol.

Find din autostol i produktbedømmelserne nederst på siden.

Få autostole indeholder uønsket kemi

1 autostol i testen (Kiwy SF01 Q-Fix) indeholder det hormonforstyrrende ftalat DINP. Stoffet er forbudt i legetøj til børn, som kan komme i munden.

Den danske forhandler, online-butikken Pink or Blue, har på baggrund af testen fjernet Kiwy autostolen fra deres webshop.

Testen viser også, at enkelte autostole indeholder flammehæmmere (TCPP) og tjærestoffer (for eksempel PAH’en naftalin), som kan være kræftfremkaldende.

Kemitest: Det betyder grøn, gul og rød kolbe.

Forbrugerrådet Tænk har testet sikkerhed og brugervenlighed for autostolene. Se testen på tænk.dk.

Testen opdateres løbende

Testet maj 2015

15 autostolen var med i testen fra maj 2015.

Blandt de 15 stole er der 2 med rød bedømmelse, og 2 med gul.

Den råde bedømmelse gives til:

  • Hauck Varioguard, der indeholder en flammehæmmer, der blandt andet er mistænkt for at være hormonforstyrrende
  • Apramo Ostara, der indeholder PAH'er, der kan være kræftfremkaldende.

Testen er opdateret 27. oktober 2015

Testen er blevet opdateret 27. oktober 2015 med yderligere 15 autostole.

Blandt de 15 nye stole er der 3 stole, der får rød bedømmelse.

Det er i princippet den samme stol, blot med forskellige baser til fasthæftning i bilen og den udgives derfor som tre stole.

Det drejer sig om:

  • Cybex Aton 4
  • Cybex Aton 4 med Aton Base 2, og
  • Cybex Aton 4 med Aton Base 2-fix

Problemet er indhold af tjærestoffer, eller PAH’er, blandt andet naftalin, der er klassificeret som muligt kræftfremkaldende.

Testen er opdateret 24. maj 2016

Testen er blevet opdateret 24. maj 2016 med yderligere 22 autostole, så der nu er ialt 52 stole i test.

Blandt de 22 nye stole er der 1 stol, der får rød bedømmelse, og en der får gul.

Kiwy SF01 Q-Fix indeholder større mængder af ftalaten DINP.  Ftalater er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende.

DINP er forbudt i legetøj til børn, der kan komme i munden.

Den danske forhandler - online-butikken Pink or Blue - har på baggrund af testen fjernet Kiwy SF01 Q-Fix fra deres webshop.

Testen er opdateret 25. oktober 2016

14 autostole er testen blevet opdateret med 25 oktober 2016. Nu er der 66 stole i alt.

Alle de nye stole får en grøn kemikolbe, fordi de enten er helt uden eller kun med små spor af problematisk kemi.

Nogle af dem dumper dog på sikkerheden.

På tænk.dk kan du se, hvilke autostole der både er uden problematisk kemi og de sikreste for dit barn.

Se testdato på produktsiden

Du kan finde datoen for testen i beskrivelsen af hvert enkelt produkt.

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk Kemi sender løbende autostole til kemisk test på et laboratorie.

Vi udgiver resultaterne 2 gange om året i maj og oktober.

De kemiske analyser af autostolene er lavet på en blandingsprøve af forskellige dele, som barnet kan være i kontakt med, når det sidder i autostolen for eksempel yderstof, for, seler med mere.

Autostolene er også test for sikkerhed og brugervenlighed af Forbrugerrådet Tænk. Læs mere om sikkerhedstesten.

Disse stoffer har vi kigget efter:

  • PAH’er
  • Ftalater
  • Flammehæmmere
  • Formaldehyd
  • Antimikrobielle stoffer og insekticider

Vi har udelukkende kigget efter, om stofferne findes i produkterne.

Vi har ikke testet, i hvor høj grad stofferne frigives fra produkterne.

Det har vi fundet
 

Overordnet resultat

52 autostole er testet for indhold af uønskede kemikalier.

Grøn kolbe er givet til 43 autostole.

Gul kolbe er givet til 3 autostole. De indeholdt begge problematisk kemi, men i mindre mængder.

Rød kolbe er givet til 6 køreposer.  De indeholder alle problematisk kemi i form af flammehæmmere, ftalater eller PAH’er i større mængder.

I alle tilfælde er stofferne som udgangspunkt lovlige i autostole, selvom de er problematiske. Går du op i at vælge produkter til din baby med mindst muligt problematisk kemi, anbefaler vi dig at vælge nogle af de andre produkter.

Ftalater:

Højt indhold af DINP fandt vi i autostolen Kiwy SF01 Q-Fix. Gå til produktsiden her.

Godt 3 procent DINP blev fundet i den samlede prøve af dele, der er tæt på barnet, når det ligger i posen for eksempel stof, for, spænder, stropper med mere.

I EU er flere ftalater forbudt i legetøj og babyudstyr i koncentrationer over 0,1procent. For DINP gælder forbuddet dog kun for legetøj, der kan komme i munden. Derfor er indhold af DINP i autostolen ikke nødvendigvis ulovligt.

Flere af ftalaterne er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende og er på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer på grund af deres effekter på forplantningsevnen.

PAH’er:

PAH’er i højere koncentrationer er fundet i 5 af de testede produkter.

Mindre mængder PAH fandt vi i 2 stole, der får gul kolbe.

Vi fandt spor af PAH'er i yderligere et par produkter, men her var der tale om meget små spor, og det er derfor ikke vurderet.

PAH’er – også kaldet tjærestoffer - er en gruppe af stoffer, hvor nogle af dem blandt andet kan være kræftfremkaldende.

En grænseværdi for udvalgte PAH’er i produkter, man er i længerevarende kontakt med, er netop trådt i kraft.

Flammehæmmere

1 af de testede autostole indeholdt TCPP, der er en fosforholdig flammehæmmer.

Tre fosforholdige flammehæmmere, TCEP, TCPP og TDCP, er forbudt i legetøj fordi der er mistænkt for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Men babyudstyr som for eksempel autostole er ikke omfattet af forbuddet.

Formaldehyd

I én autostol målte vi et mindre indhold af formaldehyd lige over det niveau, der gælder for formaldehyd i den frivillige mærkningsordning GOTS (16 milligram/kg). Produktet får en gul kolbe.

Alle andre produkter var fri for formaldehyd.

Formaldehyd er et velkendt irriterende og allergifremkaldende stof.

Formaldehyd er et af de stoffer, der kan vaskes ud af tekstilet, så du kan minimere din udsættelse ved at vaske nye tekstiler inden brug, da det reducerer indholdet betydeligt.

Har du købt en autostol med uønsket kemi?

Autostole, der får rød bedømmelse, er som udgangspunkt ikke sundhedsskadelige i sig selv. Du kan derfor fortsat bruge din autostol, hvis du har købt én af dem med uønskede kemikalier.

Babyudstyr anbefaler vi dog, at du køber uden kemikalier, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende eller har andre uønskede effekter. Stofferne kan bidrage til den samlede eksponering for problematiske kemikalier.

Vi anbefaler altid at vaske de dele af nyt babyudstyr, der kan vaskes. For autostole gælder det for eksempel for betrækket.

Ved vask vil nogle af de uønskede kemikalier kunne blive vasket ud, og vask af nyt udstyr vil derfor kunne hjælpe til med at minimere dit barns udsættelse for problematiske kemikalier.

Cocktaileffekten - hvad er det?

Testede produkter

Relaterede artikler