Test: Det betyder grøn, gul og rød kolbe

19. jan 2016

Produkter i test fra Forbrugerrådet Tænk Kemi modtager bedømmelserne grøn, gul eller rød kolbe. Læs mere om, hvad de 3 kolber betyder her.

kolber-web.gif

Grøn, gul, rød kolbe
Foto: Grafik

Grøn kolbe

Grøn kolbe betyder, at produktet er et godt valg, hvis du vil undgå en række problematiske kemikalier. Vi kan derfor anbefale dette produkt.

I deklarationstest af for eksempel deodoranter, bodylotions eller solcreme betyder det, at vi på indholdsdeklarationen ikke har fundet nogen problematiske kemikalier.

I laboratorietest af for eksempel madkasser, autostole eller skoletasker betyder karakteren, at vi ikke har kunnet måle nogen problematiske kemikalier i produktet.

Sådan tester vi i Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Gul kolbe

Gul kolbe er til produkter, der er fri for en lang række problematiske kemikalier. Men produkterne har enkelte indholdsstoffer, som du kan være opmærksom på. Det kan også være, at de indeholder en lav mængde af et problematisk stof.

I deklarationstest af personlige plejeprodukter får produkterne gul kolbe, hvis de indeholder parfume eller lignende duftstoffer. Parfumeallergikere bør undgå disse produkter. Du kan også vælge at begrænse brugen, hvis du vil nedsætte risikoen for at udvikle parfumeallergi. Et produkt kan også få en gul kolbe, hvis det indeholder stoffer, der er belastende for miljøet.

I test med kemisk analyse kan produkter få gul kolbe, hvis de indeholder begrænsede mængder af problematiske kemikalier.

Kemiluppen: Tjek dine personlige plejeprodukter for uønsket kemi med smart app.

Rød kolbe

Rød kolbe giver vi til produkter, som vi ikke kan anbefale dig at købe, hvis du ønsker at undgå en række omdiskuterede eller problematiske kemikalier.

Stofferne er for det meste lovlige at benytte, og de enkelte produkter er ikke sundhedsskadelige i sig selv. Men de bidrager til din samlede udsættelse for problematiske kemikalier, der samlet set kan udgøre en sundhedsrisiko. Dette er kendt som cocktaileffekten.

Både i deklarationstest og laboratorietest kan det for eksempel være stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende. Det kan også være, at de er særligt allergifremkaldende.

I enkelte tilfælde kan et produkt også få rød bedømmelse af andre grunde. Eksempelvis, hvis den samlede frigivelse af kemiske stoffer fra produktet er høj.

Cocktaileffekten - hvad er det?

Grøn, gul og rød kolbe erstattes i nærmeste fremtid af symbolerne A, B og C. De vil dække over de samme 3 kategorier som farvekolberne.

Se lister: Disse kriterier bedømmer vi efter

I bedømmelserne tager vi udgangspunkt i stoffer, der for eksempel er på en eller flere af disse lister (eksterne link):

Andre stoffer kan medtages, for eksempel hvis de i en SCCS opinion eller af en anden videnskabelig instans i ind- eller udland (for eksempel DTU Fødevareinstituttet, BfR eller lignende) er vurderet problematiske.

Tilsvarende gælder for stoffer som danske eller udenlandske myndigheder har fokus på eller som en privat mærkningsordning har med i deres kriterier (for eksempel Miljømærkning Danmark, Tiltro til tekstiler eller lignende).

I kemiske analyser medtages også test for stoffer, der er særligt relevante for den pågældende produktgruppe.

Læs vores artikel om miljømærkerne.

Rød kolbe – er det farligt?


For det meste kan du regne med, at det enkelte produkt ikke udgør en risiko i sig selv. De problematiske stoffer Forbrugerrådet Tænk Kemi omtaler er generelt tilladte at bruge. Men produktet kan bidrage til din samlede udsættelse – det som er kendt som cocktaileffekten. Som udgangspunkt er det enkelte produkt ikke farligt, men det kan bidrage til din samlede udsættelse for eksempelvis hormonforstyrrende stoffer. Ligesom uønsket kemi i støv og pesticider på frugt kan gøre det.

Hvis du er på vej ud at købe et nyt produkt, anbefaler Forbrugerrådet Tænk Kemi at vælge uden om rød kolbe, hvis du vil begrænse din udsættelse for problematisk kemi.

Står produktet allerede i dit hjem, kan du gøre op med dig selv, om du vil beholde det. Nogle gange kan det være helt fint, og så kan du for eksempel vælge et andet produkt næste gang. Ud fra et ressourcehensyn er det den bedste løsning.

Hvis du for eksempel er gravid, på vej til at blive det, eller har små børn, kan der være særlig grund til at undgå at udsætte sig for problematiske kemikalier.

Cocktaileffekten – hvad er det?

Rød kolbe i appen Kemiluppen – har I testet mængder?


Appen Kemiluppen består af rene deklarationstest. Det vil sige, at vurderingerne bygger på ingredienslisten. Du kan ikke se forskel på, om der er store eller små mængder af en ingrediens i produktet. Der indgår heller ikke en risikovurdering.

Kemiluppen er en guide til, hvordan du undgår problematiske kemikalier i din kosmetik. En rød kolbe vil oftest sidde på et produkt, hvor ingredienserne er tilladt. Produktet i sig selv er sikkert, men ingredienserne har problematiske egenskaber – for eksempel mistænkt for at være hormonforstyrrende eller allergifremkaldende.

Læs mere om appen Kemiluppen her – og hent den til din smartphone.

Skal jeg helt undgå produkter med rød kolbe?


Forbrugerrådet Tænk Kemi viser dig, hvor der kan findes problematiske kemikalier i hverdagen, så du kan vælge til og fra. Det er ikke ensbetydende med, at du skal holde dig fra produkterne, hvis de har fået rød kolbe. Men det giver dig en viden, som du kan tage med i overvejelserne. Det er ikke det enkelte produkt der er problemet – men det kan summen være.

Hvis du for eksempel er gravid, på vej til at blive det, eller har små børn, kan der være særlig grund til at undgå at udsætte sig for problematiske kemikalier.

Gul kolbe – er det OK?


Gul kolbe bruges ofte til parfume og miljøbelastende stoffer i Kemiluppen, eller til problematiske kemikalier i små mængder i analyserede produkter.

Hvis du vælger gul kolbe, så er produktet fri for en række problematiske stoffer. Derfor kan det være fint at bruge, men du kan være opmærksom på, at parfume for eksempel kan give allergi.

Vil du gerne have et produkt, hvor der ikke er grund til OBS, så vælg grønne produkter i stedet.

Miljøbelastende stoffer i mit produkt – hvordan skal det smides ud?


Selvom der er miljøbelastende stoffer i dit produkt, er det kun en lille del af cremen. Så du skal ikke tænke hele cremen som miljøbelastende.

Hvis du smider dem ud med dit almindelige affald, kommer de til forbrændingsanlægget, hvor de bliver brændt. Dette er generelt fint.

Det er en god ide ikke at hælde produkter med miljøbelastende stoffer ud i håndvasken, da de ofte er problematiske for vandmiljøet.

For maling og kemikalirester er det vigtigt, at du afleverer dem som farligt affald på en genbrugsplads eller lignende.

Grøn kolbe i Kemiluppen – men jeg har fået udslæt?


Grøn kolbe er desværre ikke en garanti for, at du ikke kan få udslæt. Teoretisk kan du slå ud på grund af alt. Der kan være nye stoffer i, som man endnu ikke ved, er problematiske, der kan være fejl eller bakterievækst i produktet og så videre.

Forbrugerrådet Tænk Kemi anbefaler, at du fortæller både producenten og Miljøstyrelsen om det.

Indberet uønskede effekter fra produkter til Miljøstyrelsen her (eksternt link).

Relaterede artikler