Kemiluppen bruges i videnskabelig artikel om allergifremkaldende parfumestoffer