Rådgivning om hormonforstyrrende stoffer og andre problematiske kemikalier.