6 bolde anmeldes for indhold af hormonforstyrrende kemikalier

25. jun 2018

En test af plastikbolde viste i flere tilfælde indhold af stoffer, som er hormonforstyrrende og forbudte i legetøj. Forbrugerrådet Tænk Kemi anmelder 6 bolde til myndighederne.

6-bolde-anmeldes-for-indhold-af-hormonforstyrrende-kemikalier.jpg

6 bolde anmeldes for indhold af hormonforstyrrende kemikalier
Foto: Anne Beck Christensen

Test: Bolde indeholdt hormonforstyrrende kemikalier

I en test af plastikbolde har Forbrugerrådet Tænk Kemi fundet såkaldte ftalater i 6 bolde.

Ftalater er blødgørende stoffer, som kan være hormonforstyrrende eller kan skade evnen til at få børn. En række af stofferne er forbudte i legetøj.

De 6 bolde er anmeldt til myndighederne, og Miljøstyrelsen skal nu tage stilling til anmeldelsen.

Testen inkluderede også 28 bolde, som var uden de uønskede ftalater.

Opdateret: Sikkerhedsstyrelsen har efter anmeldelsen vurderet, at Guardian-bolden ikke er legetøj, og derfor ikke er omfattet af legetøjsreglerne. Det er derfor ikke ulovligt, at den indeholder ftalater. Virksomheden har dog trukket bolden tilbage og vil fremover teste for ftalater.

Gå til testen (link til test af bolde)

Risiko: Ftalat-niveau er højt i flere bolde

Forbrugerrådet Tænk Kemi har tidligere anmeldt plastikbolde til Miljøstyrelsen på grund af ftalat-indhold.

En rød plastikbold blev i 2017 vurderet ulovlig af Miljøstyrelsen. Styrelsen vurderede, at den udgjorde en risiko, da den indeholdt 47,6 procent af det hormonforstyrrende ftalat DIBP.

Flere bolde i testen fra juni 2018 indeholder lignende niveauer. Se de konkrete niveauer i testen.

Forbrugerrådet Tænk Kemi anbefaler generelt, at du skiller dig af med legetøj, der bliver vurderet ulovligt.

Derfor er hormonforstyrrende stoffer problematiske

Forbrugerrådet Tænk Kemi: Det er ikke godt nok, når legetøj stadig indeholder ftalater

”I testen af bolde var der mange gode valg, hvis du vil undgå ftalater, som er ulovlige i legetøj. Men vi ser desværre stadig, at nogle virksomheder ikke har styr på kemikalierne i deres produkter. Det er på trods af, at plastikbolde er et produkt, som har været på markedet i årtier, og at problematikken om ftalater bestemt ikke er ny. Det er ikke godt nok. Det kalder på mere kontrol med legetøj, hvor vi også gerne ser, at indholdslister bliver et krav, så du kan se, hvad der er i.”

Christel Søgaard Kirkeby, projektleder og testansvarlig, Forbrugerrådet Tænk Kemi

Gå til testen (link til test af bolde)

Miljøstyrelsen: Hvis boldene er ulovlige, vil de blive fjernet fra markedet

”Vi har modtaget anmeldelserne på de 6 bolde med ftalater, og vi vil nu behandle sagerne. Hvis boldene viser sig at være ulovlige, så vil vi tage skridt til, at boldene fjernes fra markedet. Kemikalieinspektionen er i øvrigt øjeblikket selv i gang med en kontrolkampagne, hvor vi tester legetøj – herunder bolde for indhold af ftalater og SCCP´ere (såkaldt kortkædede klorparaffiner, red.). Vi forventer, at kampagnen afsluttes inden årets udgang.”

Jane Pedersen, funktionsleder i Kemikalieinspektionen, Center for Sikker Kemi

Klorparaffiner – hvad er det?

Det siger virksomhederne

Chao Chao (ansvarlig for boldene Grøn og pink plastbold)

Butikken oplyser, at den vil stoppe salget af produkterne.

VN Legetøj A/S (ansvarlig for boldene Supercup plastbold og Football plastbold)

Virksomheden anerkender testens fund af ftalaten DIBP. Men mener ikke, at produktet kan betegnes som ulovligt, da indholdet ifølge virksomheden var lovligt på importtidspunktet.

Harald Nyborg (ansvarlig for bolden Gul plastbold fra Harald Nyborg)

Virksomheden henviser til, at denne bold også blev testet i 2017, hvorefter Miljøstyrelsen frifandt bolden. Virksomheden henviser desuden til, at testrapporten fra dens leverandør ikke viser overskridelse af grænseværdier.

Forbrugerrådet Tænk Kemi kommentar: Siden testen i 2017 blev gennemført er grænseværdien for DIBP i legetøj sat ned fra 5 procent til 0,3 procent. Det daværende testresultat ville derfor ikke være tilladt i dag. Bolden er testet igen og har ved denne test vist markant højere niveauer end ved sidste test.

Opdateret 22. august 2018: Harald Nyborg har meddelt Kemikalieinspektionen, at virksomheden har fjernet alle sådanne plastbolde fra deres forretninger og destrueret dem.

Tranberg & Dahl A/S (ansvarlig for bolden Guardian Fodbold)

Virksomheden oplyser, at den trækker det pågældende produkt tilbage, og at den fremover vil teste for ftalater.

De oplyser, at bolden ikke er tiltænkt som legetøj, men som sportsudstyr.

Forbrugerrådet Tænk Kemi kommentar: Sikkerhedsstyrelsen har vurderet, at Guardian-bolden fra Tranberg Dahl ikke er legetøj. Derfor er indholdet af ftalaten DEHP pt. lovligt. DEHP er dog bekræftet hormonforstyrrende i mennesker, og EU forventes i 2018 at vedtage et forbud mod bl.a. DEHP i forbrugerprodukter, som vil gælde alle produkter der findes i hjemmet.

4 gode råd: Vær opmærksom på dette, når du køber bolde

1) Vær kritisk, brug næsen og mærk på bolden. Lugter den meget ’kemisk’, så vælg en anden. Er overfladen meget klistret, kan det være et tegn på, at bolden indeholder ftalater.

2) Hent appen Tjek Kemien. Den hjælper dig med at spørge producenten, om bolde eller andre produkter indeholder en række uønskede stoffer - for eksempel ftalater.

3) Undgå at købe legetøj uden for EU fra sider som wish.com. Disse produkter skal ikke leve op til kemikalielovgivningen i EU.

4) Anmeld legetøj til Miljøstyrelsen, hvis du mistænker, at det er ulovligt.

Her anmelder du ulovlige produkter (link til Miljøstyrelsens hjemmeside)