Byg om uden problematisk kemi

21. aug 2016

Gør det selv-arbejde udsætter dig for kemikalier i mange afskygninger. Køb 'grønne' byggematerialer, og undgå hudkontakt med kemikalier.

830goerdetselv.jpg

Byg selv uden sundhedsskadelige kemikalier
Foto: Istock

Maling og byggevarer: Gå efter miljøvenlige produkter

Du kommer til at bo i mange år med den kemi, som dine byggematerialer indeholder.

Gør det selv-folket har derfor et vigtigt punkt øverst på to do-listen: Vælg de mest miljøvenlige materialer.

Her er en række enkle mærkninger og stoffer, som du kan se efter:

 • Faremærkede produkter - undgå dem så vidt muligt.
 • VOC-indholdet (organiske opløsningsmidler) – skal være så lavt som muligt.
 • MAL-koderne skal være så lave som muligt: Vælg 00-1.
 • Miljømærkede produkter er blandt de mindst miljøbelastende på markedet.
 • Indeklimamærket sætter grænser for afdampningen fra produkterne (i alt fra maling til gulve og møbler). Læs om indeklimamærket i vores guide til miljømærkerne.
 • Ftalater bør du undgå i kabler, vinylgulve og lignende. Spørg i butikken eller brug app’en Tjek Kemien.

Gør det selv-arbejde: Når du går i gang

Kemikalier optages gennem huden og ved indånding. Du bør overveje, om det ikke er en god idé at ringe efter professionel hjælp, hvis du tror, du har problematiske kemikalier i huset.

Pas på dig selv under alle omstændigheder. Husk at:

 • Lufte ud,
 • anvende støvmaske,
 • fjerne støvet,
 • benytte handsker og
 • vaske hænder.

Nedrivning: Pas på skadelige stoffer

 • Gammel maling kan indeholde bly. Bly er sundhedsskadeligt, og derfor skal du passe på, når du sliber gammel maling ned.
 • Asbest i gamle eternittage skal du være særligt opmærksom på. Asbest er kræftfremkaldende og skal håndteres meget forsigtigt, så det ikke støver.
 • PCB findes i blandt andet gamle termovinduer og fuger. PCB er en problematisk miljøgift. Der kan være lovkrav om, at du skal anmelde dit affald.

Byg selv: Følg disse kemi-råd

 • Læs og følg brugsanvisningen, før du begynder et stykke arbejde.
 • Luft ud så meget som muligt – også i tiden efter, at du har bygget. Så kommer kemikalierne i indeluften ud.
 • Mal gerne i de varme måneder.
 • Sprayprodukter bør du undgå. Sørg for effektiv ventilation, og anvend maske. Lungerne vil ikke spraymales.
 • Udendørsprodukter skal kun anvendes udendørs. Det kan være sundhedsfarligt.
 • Anvend altid handsker for at beskytte huden mod maling og kemikalier.

Affald: Anmeld affald fra dit byggeprojekt

Byggeaffald skal afleveres på genbrugspladsen, i de rette containere. Spørg om hjælp, hvis du er i tvivl. Byggematerialer skal du tit aflevere som farligt affald.

Anmeld dit byggeaffald til kommunen, hvis:

 • Byggeprojektet skaber mere end ét ton affald.
 • Bygningen eller den del af bygningen, du renoverer eller river ned, er større end 10 kvadratmeter.
 • Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Vær opmærksom på, at byggeaffald skal anmeldes til kommunen 14 dage før du begynder med arbejdet.

Farligt affald skal altid anmeldes til kommunen.