Maling: Sådan vælger du den sikreste

24. jun 2015

Farver på væggene er smukke, når du svinger malerpenslen. Men problematiske kemikalier kan afdampe fra malingen – også op til flere uger, efter at du har malet.

maling800webgif.gif

Maling - hold øje med mal-koderne
Foto: Istock

Kend koderne

Maling har forskellige koder på bøtten. De kan hjælpe dig med at finde de mindst skadelige produkter, når du skal male. Koderne hedder MAL-koder og VOC-indhold.

Læs artiklen: 'Byg om uden problematisk kemi'.

Kig efter de laveste numre

MAL-koder fortæller dig om sundhedsrisikoen, hvis du indånder dampe og har hudkontakt med malingen.

 • Vælg så lav MAL-kode som muligt. 00-1 er den laveste.

VOC-indhold angiver de såkaldte flygtige organiske forbindelser, der kan dampe af fra malingen. Flygtige organiske forbindelser kan være sundheds- og miljøskadelige. De kan blandt andet skade nervesystemet.

 • Vælg det lavest mulige VOC-indhold. Det laveste VOC-indhold er 0 gram per liter.

Ukrudt: Frem med hakkejernet og drop giften.

Vær opmærksom på MI i maling - også de miljømærkede

Svanemærket og Blomsten anbefaler vi at kigge efter, når du køber maling. De garanterer, at malingen er blandt de mest miljøvenlige på markedet, og der er krav til problematiske kemikalier.

Konserveringsmidlet MI skal du dog være opmærksom på. Det må miljømærket maling gerne indeholde. MI kan give allergiske reaktioner - både hvis du får maling på huden og via luften i den periode, hvor malingen hærder. Derfor er det vigtigt at du undgår at få maling på huden og lufter godt ud, både mens du maler og bagefter.

 • Maling uden MI er mulig at købe. Der er flere producenter, som du for eksempel kan finde ved at søge efter ”maling uden MI” på internettet.
 • Astma-Allergi Danmark har i juni 2016 givet Den Blå Krans til den første indendørs maling. Den er også uden MI og andre stoffer, som er klassificeret som allergifremkaldende.

Indeklimamærket kan du også kigge efter. Det er en god måde at finde en maling, der ikke damper så meget af.

Gå til vores guide over miljømærker.

Gode råd når du maler

 • Undgå så vidt muligt at få maling på huden.
 • Luft ud - både mens du maler og i tiden, efter at du har malet.
 • Mal gerne om sommeren, hvor det er lettere at lufte ud.
 • Følg vejledningen. Du skal overholde det, hvis der står, at malingen er til udendørs brug.

Læs artiklen: Imprægnering skal foregå udenfor.

Lær mere om MAL-koder

MAL-koder er korte talkoder, der ifølge loven skal stå på:

 • Maling,
 • træbeskyttelse,
 • opløsningsmiddel,
 • lak,
 • lim,
 • fugemasse
 • og andre lignende produkter.

MAL-koder består af to tal med en streg imellem for eksempel 2-1.  Vælg maling med lavest muligt kodenummer, jo højere tal des højere sundhedsrisiko.

MAL-kodernes betydning

MAL-kodens første tal fortæller dig om risikoen, hvis du indånder dampe fra malingen. Tallet går fra 00- til 5-, hvor 00- er den sikreste.

Det andet tal giver dig et mål for risikoen, hvis du kommer i hudkontakt med malingen. Her går tallene fra -1 til -6, hvor -1 er bedst.

Kemi-wiki: Lær kemikalierne at kende.

Forstå VOC-indhold

VOC-indhold er et mål for, hvor mange af de såkaldte organiske opløsningsmidler malingen indeholder.

 • Organiske opløsningsmidler kan afgive dampe, både mens du maler, og mens malingen hærder. Dampene kan være problematiske for miljøet og sundheden.

Indholdet af VOC i maling er reguleret. Der er grænser for, hvor meget forskellige typer maling må indeholde. Det er først og fremmest for at beskytte miljøet. VOC kan danne forurenende stoffer - såkaldt jordnær ozon - som kan skabe smog og skade planter.

 • Kig efter VOC-indhold, og vælg den maling, der har det laveste indhold.

Læs mere om reglerne for maling på Miljøstyrelsens hjemmeside.