Maling: Sådan vælger du den sikreste

2. apr 2020

Maling kan afdampe problematiske kemikalier i op til flere uger, efter at du har malet. Derfor er det en god ide at følge disse tips, når du vælger maling.

maling800webgif.gif

Maling - hold øje med mal-koderne
Foto: Istock

Maling: Kend koderne

Maling har forskellige koder på bøtten. De kan hjælpe dig med at finde de mindst skadelige produkter, når du skal male.

Koderne hedder MAL-koder og VOC-indhold.

Læs mere: Byg om uden problematisk kemi

Sundhedsrisiko: Kig efter de laveste numre

MAL-koder fortæller dig om sundhedsrisikoen, hvis du indånder dampe og har hudkontakt med malingen.

  • Vælg så lav MAL-kode som muligt. 00-1 er den laveste. Det første tal dækker over indånding og det andet over hudkontakt

VOC-indhold angiver de såkaldte flygtige organiske forbindelser, der kan dampe af fra malingen.

Flygtige organiske forbindelser kan være sundheds- og miljøskadelige. De kan blandt andet skade nervesystemet.

  • Vælg det lavest mulige VOC-indhold. Det laveste VOC-indhold er 0 gram per liter.

Ukrudt: Frem med hakkejernet og drop giften

Miljømærker: Find miljøvenlig maling med Svanen og Blomsten

Svanemærket og Blomsten er en god ide at kigge efter, når du køber maling.

Miljømærkerne garanterer, at malingen er blandt de mest miljøvenlige på markedet, og at der er stillet krav til indholdet af problematiske kemikalier.

Det allergifremkaldende konserveringsmiddel MI (methylisothiazolinone) skal du dog være opmærksom på. Stoffet må gerne være i miljømærket maling.

MI: Sådan undgår du det allergifremkaldende stof

Allergimærket: Den Blå Krans garanterer maling uden MI

Konserveringsmidlet MI (methylisothiazolinone) kan give allergiske reaktioner. Det kan både ske, hvis du bliver udsat for maling på huden eller via luften i den periode, hvor malingen hærder.

Undgå helst at få maling på huden. Luft godt ud, både mens du maler og bagefter.

  • Maling uden MI er mulig at købe. Der er flere producenter, som du for eksempel kan finde ved at søge efter ”maling uden MI” på internettet.
  • Astma-Allergi Danmark gav i 2016 allergimærket Den Blå Krans til den første indendørs maling. Den er også uden MI og andre stoffer, som er klassificeret som allergifremkaldende.

Indeklimamærket kan du også kigge efter. Det er en god måde at finde en maling, der ikke afdamper så meget.

Maling: 4 gode råd når du maler

  • Undgå bedst muligt at få maling på huden.
  • Luft ud - både mens du maler, og i ugerne efter at du har malet.
  • Mal gerne om sommeren, hvor det er lettere at lufte ud.
  • Følg vejledningen, der følger med produktet. Du skal overholde det, hvis der står, at malingen er til udendørs brug.

Læs mere: Imprægnering skal foregå udenfor

Lær mere om MAL-koder

MAL-koder er korte talkoder, der ifølge loven skal stå på:

Maling,
træbeskyttelse,
opløsningsmiddel,
lak,
lim,
fugemasse
og andre lignende produkter.

MAL-koder består af to tal med en streg imellem for eksempel 2-1.  Vælg maling med lavest muligt kodenummer, jo højere tal des højere sundhedsrisiko.

MAL-kodens første tal fortæller dig om risikoen, hvis du indånder dampe fra malingen. Tallet går fra 00- til 5-, hvor 00- er den sikreste.

Det andet tal giver dig et mål for risikoen, hvis du kommer i hudkontakt med malingen. Her går tallene fra -1 til -6, hvor -1 er bedst.

I arbejdsmiljøet bruger man koderne til at bestemme hvilket sikkerhedsudstyr er påkrævet når man maler.

Læs mere om MAL koder hos Arbejdsmiljøweb

 

Forstå VOC-indhold

VOC-indhold er et mål for, hvor mange af de såkaldte organiske opløsningsmidler malingen indeholder.

Organiske opløsningsmidler kan afgive dampe, både mens du maler, og mens malingen hærder. Dampene kan være problematiske for miljøet og sundheden.

Indholdet af VOC i maling er reguleret. Der er grænser for, hvor meget forskellige typer maling må indeholde. Det er først og fremmest for at beskytte miljøet. VOC kan danne forurenende stoffer - såkaldt jordnær ozon - som kan skabe smog og skade planter.

Kig efter VOC-indhold, og vælg den maling, der har det laveste indhold.

Se flere gode råd om maling hos Miljøstyrelsen