Minister: Fluorerede stoffer skal ikke tilsættes mademballage

9. mar 2017

Fastfood kan indeholde problematiske fluorstoffer i papiremballagen, viser en ny test. Men fluorstoffer bør slet ikke være i mademballage, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

minister-fluorerede-stoffer-skal-ikke-tilsaettes-mademballage.gif

Minister: Fluorerede stoffer skal ikke tilsættes mademballage
Foto: Benjamin Media

Opdateret: Den danske regering har nu indført et forbud mod skadelige fluorstoffer i mademballage. Forbuddet gælder fra 1. juli 2020.

Se Miljø- og fødevareministeriets nyhed om forbuddet her

 

Fastfoodemballage kan indeholde fluorstoffer

En test af fastfoodemballager viser, at knap hver tredje af 65 testede emballager har indhold af fluorstoffer i niveauer mange gange over den vejledende grænseværdi, som de danske myndigheder har sat.  

Fluorstoffer tilsættes produkter som for eksempel fastfoodemballager for at gøre dem vand- og fedtafvisende. Men stofferne ophober sig i miljøet og er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Testen er en del af et europæisk samarbejde, som Forbrugerrådet Tænk Kemi deltager i. 13 af emballagerne var indkøbt på danske fastfoodrestauranter.

Se test af 13 fastfoodemballager.

Fluorstoffer bør ikke være i mademballage

Men fluorstoffer bør slet ikke være i mademballage. Det siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til magasinet Forbrugerrådet Tænk.

Fastfoodemballage er ligesom anden mademballage dækket af en vejledende grænseværdi, som de danske myndigheder i 2015 fastsatte for fluorstoffer. Målet var at få fluorstoffer ud af danskernes mademballage.

I testen havde 4 fastfoodemballager købt i Danmark fluorstofniveauer, der lå mellem 600 og 1.700 gange over grænseværdien.

Meyers og Sunset Boulevard fjerner fluorstoffer fra emballagen efter test.

Minister: Der skal ikke være fluorstoffer i mademballage

”Jeg har den klare holdning, at der ikke skal tilsættes fluorerede stoffer til emballage, der er i kontakt med fødevarer. Det handler om, at forbrugerne skal beskyttes bedst muligt. Selvfølgelig skal man kunne købe og spise mad uden at frygte for, at der kommer skadelige mængder af kemi fra emballage over i maden,” siger miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen.

Danske særregler er ikke en prioritet

Fluorstoffer vil dog ikke blive reguleret med danske særregler. Her vil der fortsat kun være en vejledende grænseværdi.

Esben Lunde Larsen påpeger, at den bedste forbrugerbeskyttelse efter hans mening sker, når kemiske stoffer i fødevareemballage reguleres i EU. Dette sikrer også danske virksomheder mere lige konkurrencevilkår.

Miljø- og Fødevareministeriet opfordrede i 2016 EU-kommissionen til at regulere emballage til fødevarer. Danmark havde opbakning fra flere andre medlemslande.

Ifølge Esben Lunde Larsen har det fået EU-kommissionen til at arbejde på et forslag om fælles EU-lovgivning for trykt fødevarekontaktmateriale, der også vil omfatte pap og papir.

11 tips til at undgå fluorstoffer.

Minister: Dansk pres på EU-kommissionen giver resultater

”For mig er det vigtigt, at forbrugerne er beskyttet bedst muligt mod stoffer, der er mistænkt for at have en række sundhedsskadelige effekter. Fluorerede stoffer skal reguleres på EU-niveau, og det har vi fra dansk side presset hårdt på for at få gjort. Derfor er jeg også tilfreds med, at EU-kommissionen efter dansk pres nu er gået i gang med at lave lovgivning på området,” siger Esben Lunde Larsen.

Forbrugerrådet Tænk Kemi: Udfasning kræver mere end en vejledende grænseværdi

“I Danmark har der nu været en vejledende grænseværdi i halvandet år med henblik på at få virksomheder til at stoppe med at bruge flourerede stoffer i emballage af pap og papir. Alligevel finder vi lige så mange emballager fra Danmark med højt fluorindhold som i de andre EU-lande, der er med i undersøgelsen. Det kalder på, at der er brug for mere end en vejledende grænseværdi for at komme fluorstoffer i mademballage til livs.

Derfor er det også rigtig vigtigt, at Danmark presser på i EU for, at brugen af fluorstoffer begrænses i hele EU, selvom vi også meget gerne ser, at Danmark går foran.”

Stine Müller, testansvarlig og projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi.