Pizzabakker: Uønskede stoffer kan være fra genbrugspap

14. okt 2015

Genbrugspap kan indeholde en lang række skadelige stoffer. Derfor er det problematisk, når genbrugspap og papir anvendes til fødevarer, mener Forbrugerrådet Tænk Kemi. Specielt når der ikke findes særlige regler på området.

pizzabakke-genbrugspap-web.gif

Pizzabakker er lavet af genbrugspap
Foto: Istock

Test af pizzabakker bekræfter indhold af fluorstoffer

Pizzabakker indeholder fluorstoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

En ny test fra Forbrugerrådet Tænk Kemi bekræfter dette. Her har man foretaget en stikprøve af 3 pizzabakker.

Gå til testen af kemi i pizzabakker.

Pizzabakker indeholder hormonforstyrrende stoffer

Fluorstoffer er dog ikke de eneste kemikalier i pizzabakkerne, der er mistænkt for sundhedsskadelige effekter.

I pizzabakkerne fandt Forbrugerrådet Tænk Kemi også hormonforstyrrende kemiske stoffer som:

  • Ftalater,
  • bisphenol A
  • og nonylphenol.

Hvad er ftalater, bisphenol A og nonylphenol? Besøg vores kemi-wiki.

Genbrugspap kan indeholde stofferne

Forbrugerrådet Tænk Kemi kan ikke med sikkerhed sige, hvorfor de uønskede kemiske stoffer er i pizzabakkerne, men:

  • Bisphenol A findes blandt andet i kasseboner.
  • Ftalater findes i for eksempel print og lim.

De hormonforstyrrende stoffer kan via disse materialer ende i genbrugspap til pizzabakkerne.

Kræftfremkaldende stoffer kan komme fra mineralske olier

Pizzabakkerne i testen indeholdt også mineralske olier. Det er en gruppe af stoffer, hvoraf nogle kan være kræftfremkaldende.

De kræftfremkaldende stoffer findes ofte som forureninger i genbrugspap og papir. De findes blandt andet i det print, der bruges til aviser.

Ny test bekræfter: Problematiske kemikalier i pizzabakker.

Grænser for stofferne er usikre

Pizzabakker af pap og papir må - ligesom andre kontaktmaterialer til fødevarer - ikke afgive stoffer i mængder, der udgør en sundhedsfare.

EU har dog ikke fastsat nogen specifikke grænser for eksempelvis ftalater, bisphenol A eller de mineralske olier.

Mineralske olier kan få grænseværdi

Mineralske olier i pap og papir arbejder man på at indføre grænseværdier for i Tyskland.

Pizzabakkerne i testen indeholder mineralske olier i niveauer, som ligger langt over de foreslåede tyske grænseværdier.

Har du spørgsmål om kemi i din hverdag? Kontakt os på telefon eller mail.

Hormonforstyrrende stoffer er under grænseværdi

Mistænkte hormonforstyrrende stoffer som ftalater og bisphenol A har en fastsat grænseværdi i fødevareemballage af plast.

Pizzabakkernes indhold af disse stoffer er lavere sammenlignet med grænserne for, hvad der må afgives fra emballage af plast.

Grænserne for plast tager i øjeblikket ikke højde for, at du bliver udsat for disse og lignende stoffer mange steder fra.

Forbrugerrådet Tænk Kemi mener

"For nylig har EU's videnskabelige komité vurderet, at det sikre niveau for bisphenol A er betydelig lavere end hidtil antaget, og danske forskere mener faktisk, at det sikre niveau burde sættes endnu lavere. Tager vi det i betragtning, er de fundne værdier pludselig ikke så lave mere. Forbrugerrådet Tænk Kemi mener ikke, at genbrugspapir og pap bør anvendes som fødevareemballage, og slet ikke uden ordentlige regler, der sikrer, at forbrugeren undgår at støde på disse stoffer i fødevareemballager."

Stine Müller, projektleder og testansvarlig i Forbrugerrådet Tænk Kemi.