Test: Kemi i autostole

7. nov 2019

Autostole kan i enkelte tilfælde indeholde mistænkt kræftfremkaldende stoffer, som dit barn kan komme i kontakt med. Find et godt kemivalg i testen.

autostole-test-1.gif

Test af autostole
Foto: Istock

Autostole klarer sig godt i kemitest

Autostole er generelt uden uønskede kemikalier, der for eksempel er mistænkt for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende. Det viser Forbrugerrådet Tænk Kemis test.

Testen er foretaget med kemisk analyse på autostolenes betræk, seler og polstring. Det er dele, som børn og babyer er i tæt kontakt med i bilen.

Find bedømmelser af autostolene nederst på denne side.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

Få autostole indeholder uønsket kemi

Testen viser, at enkelte autostole indeholder uønskede flammehæmmere. Det gælder for eksempel TCPP, der er forbudt i legetøj, fordi den er kræftfremkaldende.

I enkelte autostole er der også fundet tjærestoffer (for eksempel PAH’en naftalin), som kan være kræftfremkaldende.

Går du op i at vælge produkter til dit barn med mindst muligt problematisk kemi? Så vælg nogle af de mange autostole uden uønskede kemikalier.

Forbrugerrådet Tænk har også testet autostolenes sikkerhed og brugervenlighed (link til taenk.dk)

Se testdato på produktsiden

Testen opdateres løbende med nye autostole. Du kan se, hvornår din autostol er blevet testet ved at kigge på datoen inde på den enkelte produktside.

Det betyder kolberne A, B og C

Testen opdateres løbende: Nyeste stole er fra november 2019

Testet maj 2015

15 autostolen var med i testen fra maj 2015.

Blandt de 15 stole var der 2 med den laveste kemibedømmelse (C), og 2 med en middelbedømmelse (B).

Den laveste bedømmelse gives til:

 • Hauck Varioguard, der indeholder en flammehæmmer, der blandt andet er mistænkt for at være hormonforstyrrende
 • Apramo Ostara, der indeholder PAH'er, der kan være kræftfremkaldende.

Testen er opdateret i oktober 2015

Testen er blevet opdateret i oktober 2015 med yderligere 15 autostole.

Blandt de 15 nye stole er der 3 stole, der får den laveste kemibedømmelse.

Det er i princippet den samme stol, blot med forskellige baser til fasthæftning i bilen, og den udgives derfor som 3 stole.

Det drejer sig om:

 • Cybex Aton 4
 • Cybex Aton 4 med Aton Base 2, og
 • Cybex Aton 4 med Aton Base 2-fix

Problemet er indhold af tjærestoffer, eller PAH’er, blandt andet naftalin, der er klassificeret som muligt kræftfremkaldende.

Testen er opdateret maj 2016

Testen er blevet opdateret i maj 2016 med yderligere 22 autostole.

Blandt de 22 nye stole er der 1 stol, der får den laveste kemibedømmelse, samt én der får en middel bedømmelse.

 • Kiwy SF01 Q-Fix indeholder større mængder af ftalaten DINP.  Ftalater er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende.

DINP er forbudt i legetøj til børn, der kan komme i munden.

Den danske forhandler - online-butikken Pink or Blue - har på baggrund af testen fjernet Kiwy SF01 Q-Fix fra deres webshop.

Testen er opdateret i oktober 2016

13 autostole er testen blevet opdateret med i oktober 2016.

Alle de nye stole er gode kemivalg, fordi de enten er helt uden eller kun med små spor af problematisk kemi.

Nogle af dem dumper dog på sikkerheden.

Testen er opdateret maj 2017

23 autostole er testen blevet opdateret med i maj 2017. Nu er der testet 88 autostole i alt.

Joolz iZi Go Modular by Be Safe er den eneste stol, der i denne omgang indeholder uønsket kemi. Det drejer sig om flammehæmmeren TCPP, der kan være skadende for vores forplantningsevne, og som er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Alle de andre autostole testet i denne omgang er gode kemivalg, fordi de enten er helt uden eller kun med små spor af problematisk kemi.

En enkelt har dog problemer med sikkerheden.

Testen er opdateret i juni 2018

Testen er blevet opdateret med 33 autostole med 8 juni 2018.

Blandt de nye stole er der 2 stole, der får den laveste kemibedømmelse.

Det drejer sig om:

 • Avionaut Ultralite + IQ i-Size base
 • Jane Gravity

Problemet er indhold af flammehæmmeren TCPP samt tjærestoffer blandt andet naftalin, der begge blandt er muligt kræftfremkaldende.

Testen er opdateret november 2019

Testen er blevet opdateret med 49 autostole i november 2019.

Blandt disse får 4 autostole den laveste kemibedømmelse.

Det drejer sig om:

 • Osann Fox
 • Maxi-Cosi Tobifix
 • Hauck iPro BABY + iPro BASE
 • Hauck iPro BABY

Problemet er indhold af flammehæmmerne TDCP samt TCPP samt tjærestoffer blandt andet naftalin. Både PAH'er og flammehæmmerne er blandt andet muligt kræftfremkaldende.

Derudover er der 4 autostole, der får middel bedømmelse, fordi de indeholder mindre mængder af PAH'er eller ftalater.

Alle andre 41 autostole får den bedste kemibedømmelse.

Se på taenk.dk, hvilke autostole der både er uden problematisk kemi og de sikreste for dit barn

Enkelte autostole er ikke længere på det danske marked

Nogle af de testede autostole findes ikke længere på det danske marked. Det gør vi så vidt muligt opmærksom på under de enkelte stole.

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk sender flere gang om året autostole til kemisk test på et laboratorie.

Resultaterne for de kemiske undersøgelser bliver løbende udgivet af Forbrugerrådet Tænk Kemi.

De kemiske analyser af autostolene er lavet på en blandingsprøve af forskellige dele, som barnet kan være i kontakt med, når det sidder i autostolen. Det er for eksempel yderstof, for, seler og lignende.

Autostolene er også test for sikkerhed og brugervenlighed af Forbrugerrådet Tænk (link til taenk.dk)

Disse stoffer har vi kigget efter:

 • PAH’er
 • Ftalater
 • Flammehæmmere
 • Formaldehyd
 • Antimikrobielle stoffer og insekticider

Vi har udelukkende kigget efter, om stofferne findes i produkterne.

Vi har ikke testet, i hvor høj grad stofferne frigives fra produkterne.

Det har vi fundet
 

Overordnet resultat

Totalt er 168 autostole testet for indhold af uønskede kemikalier fra maj 2015 og frem til november 2019.

Den bedste bedømmelse er givet til 147 autostole. De er alle gode kemivalg.

Mindre mængder problematisk kemi har 8 autostole indeholdt. De får en middel kemibedømmelse.

Den dårligste kemibedømmelse er samlet set givet til 13 autostole. De indeholder alle problematisk kemi i form af flammehæmmere, PAH’er i større mængder og i et enkelt tilfælde også ftalater.

I alle tilfælde er stofferne som udgangspunkt lovlige i autostole, selvom de er problematiske.

Går du op i at vælge produkter til din baby med mindst muligt problematisk kemi, anbefaler vi dig at vælge nogle af de andre produkter.

Heldigvis er flere af de autostole, der har klaret sig dårligt i kemitesten, er blevet fjernet fra markedet.

Ftalater:

Højt indhold af DINP er blevet fundet i 1 autostol. Godt 3 procent DINP blev fundet i den samlede prøve af dele fra stolen, der er tæt på barnet.

Derudover er det fundet små spor af DINP i 2 andre autostole.

I EU er flere ftalater forbudt i legetøj og babyudstyr. For DINP gælder forbuddet dog kun for legetøj, der kan komme i munden. Derfor er indhold af DINP i autostolen ikke nødvendigvis ulovligt.

Flere af ftalaterne er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende og er på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer på grund af deres effekter på forplantningsevnen.

PAH’er:

PAH’er i højere koncentrationer er fundet i 9 af de testede produkter. I flere af disse stole var der blandt andet indhold af naftalin, der er klassficeret som muligt kræftfremkaldende.

Mindre mængder PAH fandt vi i 5 stole, der får middel bedømmelse.

Vi fandt spor af PAH'er i yderligere et par produkter, men her var der tale om meget små spor, og det er derfor ikke vurderet.

PAH’er – også kaldet tjærestoffer - er en gruppe af stoffer, hvor nogle af dem er, mens andre mistænkes for at være kræftfremkaldende.

En grænseværdi for indholdet af 8 PAH’er i produkter, man er i længerevarende hudkontakt med, gælder i EU. De PAH'er, der er fundet i testen af autostole, er ikke omfattet af denne begrænsning.

Flammehæmmere

5 af de testede autostole indeholdt fosforholdig flammehæmmere. I de fleste tilfælde var der tale om TCPP, men i et enkelt tilfælde også TDCP.

Tre fosforholdige flammehæmmere, TCEP, TCPP og TDCP, er forbudt i legetøj, fordi de er mistænkt for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Babyudstyr som for eksempel autostole er ikke omfattet af forbuddet.

Formaldehyd

I én autostol målte vi et mindre indhold af formaldehyd lige over det niveau, der gælder for formaldehyd i den frivillige mærkningsordning GOTS (16 milligram/kg). Produktet får en middel bedømmelse.

Alle andre produkter var fri for formaldehyd.

Formaldehyd er et velkendt irriterende og allergifremkaldende stof.

Formaldehyd er et af de stoffer, der kan vaskes ud af tekstilet, så du kan minimere din udsættelse ved at vaske nye tekstiler inden brug, da det reducerer indholdet betydeligt.

Har du købt en autostol med uønsket kemi?

Autostole, der indeholder uønsket kemi, er som udgangspunkt ikke sundhedsskadelige i sig selv. Du kan derfor fortsat bruge din autostol, hvis du har købt én af dem med uønskede kemikalier.

Babyudstyr anbefaler vi dog, at du køber uden kemikalier, som for eksempel er mistænkt for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende. Stofferne kan bidrage til den samlede eksponering for problematiske kemikalier - den såkaldte cocktaileffekt.

Vi anbefaler altid at vaske de dele af nyt babyudstyr, der kan vaskes. For autostole gælder det for eksempel for betrækket.

Ved vask vil nogle af de uønskede kemikalier kunne blive vasket ud, og vask af nyt udstyr vil derfor kunne hjælpe til med at minimere dit barns udsættelse for problematiske kemikalier.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

Testede produkter

Vis kun:

 
 

Relaterede artikler