Test: Kemi i autostole

12. jun 2018

Autostole har været en tur på laboratorie til test for uønskede kemikalier. Testen viser, at enkelte indeholder mistænkt kræftfremkaldende stoffer, som børn og babyer kan komme i kontakt med.

autostole-test-1.gif

Test af autostole
Foto: Istock

Autostole klarer sig godt i kemitest

Autostole er generelt uden uønskede kemikalier, der for eksempel er mistænkt for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende. Det viser Forbrugerrådet Tænk Kemis test.

Testen er foretaget med kemisk analyse på autostolenes betræk, seler og polstring. Det er dele, som børn og babyer er i tæt kontakt med i bilen.

Find bedømmelser af autostolene nederst på denne side.

Få autostole indeholder uønsket kemi

I autostolene indeholder i alt 9 af de 121 testede produkter større mængder problematisk kemi.

Testen viser, at enkelte autostole indeholder flammehæmmeren TCPP, der er forbudt i legetøj. Der blev også fundet tjærestoffer (for eksempel PAH’en naftalin), som kan være kræftfremkaldende.

Test: Det betyder kolberne A, B og C.

Forbrugerrådet Tænk har også testet autostolenes sikkerhed og brugervenlighed (link til tænk.dk).

Testen opdateres løbende

Testet maj 2015

15 autostolen var med i testen fra maj 2015.

Blandt de 15 stole var der 2 med den laveste kemibedømmelse, og 2 med mellem bedømmelse.

Den laveste bedømmelse gives til:

 • Hauck Varioguard, der indeholder en flammehæmmer, der blandt andet er mistænkt for at være hormonforstyrrende
 • Apramo Ostara, der indeholder PAH'er, der kan være kræftfremkaldende.

Testen er opdateret 27. oktober 2015

Testen er blevet opdateret 27. oktober 2015 med yderligere 15 autostole.

Blandt de 15 nye stole er der 3 stole, der får den laveste kemibedømmelse.

Det er i princippet den samme stol, blot med forskellige baser til fasthæftning i bilen og den udgives derfor som tre stole.

Det drejer sig om:

 • Cybex Aton 4
 • Cybex Aton 4 med Aton Base 2, og
 • Cybex Aton 4 med Aton Base 2-fix

Problemet er indhold af tjærestoffer, eller PAH’er, blandt andet naftalin, der er klassificeret som muligt kræftfremkaldende.

Testen er opdateret 24. maj 2016

Testen er blevet opdateret 24. maj 2016 med yderligere 22 autostole.

Blandt de 22 nye stole er der 1 stol, der får den laveste kemibedømmelse, samt én der får en middel bedømmelse.

 • Kiwy SF01 Q-Fix indeholder større mængder af ftalaten DINP.  Ftalater er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende.

DINP er forbudt i legetøj til børn, der kan komme i munden.

Den danske forhandler - online-butikken Pink or Blue - har på baggrund af testen fjernet Kiwy SF01 Q-Fix fra deres webshop.

Testen er opdateret 25. oktober 2016

13 autostole er testen blevet opdateret med 25. oktober 2016.

Alle de nye stole er gode kemivalg, fordi de enten er helt uden eller kun med små spor af problematisk kemi.

Nogle af dem dumper dog på sikkerheden.

Testen er opdateret 24. maj 2017

23 autostole er testen blevet opdateret med 3. maj 2017. Nu er der testet 88 autostole i alt.

Joolz iZi Go Modular by Be Safe er den eneste stol, der i denne omgang indeholder uønsket kemi. Det drejer sig om flammehæmmeren TCPP, der kan være skadende for vores forplantningsevne samt er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Alle de andre autostole testet i denne omgang er gode kemivalg, fordi de enten er helt uden eller kun med små spor af problematisk kemi.

En enkelt har dog problemer med sikkerheden.

Testen er opdateret 8. juni 2018

33 autostole er testen blevet opdateret med d. 8 juni 2018.

Blandt de nye stole er der 2 stole, der får den laveste kemibedømmelse.

Det drejer sig om:

 • Avionaut Ultralite + IQ i-Size base
 • Jane Gravity

Problemet er indhold af flammehæmmeren TCPP samt tjærestoffer blandt andet naftalin, der begge blandt er muligt kræftfremkaldende.

Se på tænk.dk, hvilke autostole der både er uden problematisk kemi og de sikreste for dit barn.

Se testdato på produktsiden

Du kan finde datoen for testen i beskrivelsen af hvert enkelt produkt.

Enkelte af de testede autostole findes ikke længere på det danske marked. Det gør vi opmærksom på under de enkelte stole.

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk Kemi sender løbende autostole til kemisk test på et laboratorie.

Vi udgiver resultaterne 2 gange om året i maj og oktober.

De kemiske analyser af autostolene er lavet på en blandingsprøve af forskellige dele, som barnet kan være i kontakt med, når det sidder i autostolen for eksempel yderstof, for, seler med mere.

Autostolene er også test for sikkerhed og brugervenlighed af Forbrugerrådet Tænk. Læs mere om sikkerhedstesten.

Disse stoffer har vi kigget efter:

 • PAH’er
 • Ftalater
 • Flammehæmmere
 • Formaldehyd
 • Antimikrobielle stoffer og insekticider

Vi har udelukkende kigget efter, om stofferne findes i produkterne.

Vi har ikke testet, i hvor høj grad stofferne frigives fra produkterne.

Det har vi fundet
 

Overordnet resultat

121 autostole er testet for indhold af uønskede kemikalier.

Den bedste bedømmelse er givet til 108 autostole. De er alle gode kemivalg.

4 autostole indeholdt problematisk kemi, men i mindre mængder. De får en middel kemibedømmelse.

Den dårligste kemibedømmelse er givet til 9 autostole. De indeholder alle problematisk kemi i form af flammehæmmere, ftalater eller PAH’er i større mængder.

I alle tilfælde er stofferne som udgangspunkt lovlige i autostole, selvom de er problematiske. Går du op i at vælge produkter til din baby med mindst muligt problematisk kemi, anbefaler vi dig at vælge nogle af de andre produkter.

Ftalater:

Højt indhold af DINP fandt vi i autostolen Kiwy SF01 Q-Fix. Gå til produktsiden her.

Godt 3 procent DINP blev fundet i den samlede prøve af dele, der er tæt på barnet, når det ligger i posen for eksempel stof, for, spænder, stropper med mere.

I EU er flere ftalater forbudt i legetøj og babyudstyr i koncentrationer over 0,1procent. For DINP gælder forbuddet dog kun for legetøj, der kan komme i munden. Derfor er indhold af DINP i autostolen ikke nødvendigvis ulovligt.

Flere af ftalaterne er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende og er på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer på grund af deres effekter på forplantningsevnen.

PAH’er:

PAH’er i højere koncentrationer er fundet i 6 af de testede produkter.

Mindre mængder PAH fandt vi i 3 stole, der får middel bedømmelse.

Vi fandt spor af PAH'er i yderligere et par produkter, men her var der tale om meget små spor, og det er derfor ikke vurderet.

PAH’er – også kaldet tjærestoffer - er en gruppe af stoffer, hvor nogle af dem blandt andet kan være kræftfremkaldende.

En grænseværdi for udvalgte PAH’er i produkter, man er i længerevarende kontakt med, er netop trådt i kraft.

Flammehæmmere

3 af de testede autostole indeholdt TCPP, der er en fosforholdig flammehæmmer.

Tre fosforholdige flammehæmmere, TCEP, TCPP og TDCP, er forbudt i legetøj fordi der er mistænkt for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Men babyudstyr som for eksempel autostole er ikke omfattet af forbuddet.

Formaldehyd

I én autostol målte vi et mindre indhold af formaldehyd lige over det niveau, der gælder for formaldehyd i den frivillige mærkningsordning GOTS (16 milligram/kg). Produktet får en middel bedømmelse.

Alle andre produkter var fri for formaldehyd.

Formaldehyd er et velkendt irriterende og allergifremkaldende stof.

Formaldehyd er et af de stoffer, der kan vaskes ud af tekstilet, så du kan minimere din udsættelse ved at vaske nye tekstiler inden brug, da det reducerer indholdet betydeligt.

Har du købt en autostol med uønsket kemi?

Autostole, der indeholder uønsket kemi, er som udgangspunkt ikke sundhedsskadelige i sig selv. Du kan derfor fortsat bruge din autostol, hvis du har købt én af dem med uønskede kemikalier.

Babyudstyr anbefaler vi dog, at du køber uden kemikalier, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende eller har andre uønskede effekter. Stofferne kan bidrage til den samlede eksponering for problematiske kemikalier.

Vi anbefaler altid at vaske de dele af nyt babyudstyr, der kan vaskes. For autostole gælder det for eksempel for betrækket.

Ved vask vil nogle af de uønskede kemikalier kunne blive vasket ud, og vask af nyt udstyr vil derfor kunne hjælpe til med at minimere dit barns udsættelse for problematiske kemikalier.

Cocktaileffekten - hvad er det?

Testede produkter

Vis kun: