Test: Kemi i chokoladejulekalendere

11. nov 2015

7 chokoladejulekalendere har vi testet for indhold af mineralske olier, hvoraf nogle kan være kræftfremkaldende. Chokoladen fra Nestles julekalender havde det højeste indhold. Stofferne kan stamme fra emballagen eller produktionen af chokoladerne.

choko-kalenderstykker830.gif

Test af problematisk kemi i chokoladejulekalendere
Foto: Istock

Julekalendere indeholder uønskede stoffer

I chokoladerne fra alle 7 forskellige julekalendere målte vi et indhold af mineralsk olier. Men indholdet var i forskellige mængder.

Økoladens økologiske chokolade fandt vi det laveste indhold i.

I Smarties-kalenderen fra Nestlé målte vi det højeste indhold af forskellige problematiske mineralske olier – blandt andet af den type, der kan være kræftfremkaldende.

Sådan tester vi i Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Mineralske olier kan være kræftfremkaldende

Mineralske olier er en stor gruppe af stoffer, hvoraf nogle af stofferne kan være kræftfremkaldende. Andre af stofferne kan ophobe sig i kroppens organer.

Chokoladejulekalendere er ikke det eneste sted, hvor du kan møde mineralske olier. De er også påvist i en række andre fødevarer, der er pakket ind i genbrugspap og papir (læs mere i Bag om testen).

Børn spiser kun 1 lille stykke chokolade fra kalenderne hver dag, og der er derfor tale om en relativ lav udsættelse fra chokoladerne. Men Forbrugerrådet Tænk Kemi mener ikke, at stoffer, der blandt andet kan være kræftfremkaldende, hører hjemme i vores fødevarer.

Test: Det betyder kolberne A, B og C.

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk Kemi har sendt 7 styks chokoladejulekalender til test på et kemisk laboratorie.

Chokoladerne i kalenderne er undersøgt udelukkende for indhold af:

  • Mineralske olier

Analysen af omfatter en hel gruppe af mineralske olier. Vi ved derfor ikke præcis, hvilke enkeltstoffer der er tale om.

Det har vi fundet
 

De 7 chokolader indeholdt alle mineralske olier, men i forskellige mængder og type.

Økoladen og Disney Milk Chocolate var de to chokoladekalendere med lavest indhold af mineralske olier. De får derfor vores bedste karakter.

I 2 af kalenderne målte vi udover MOSH også den gruppe af mineralske olier, der kaldes MOAH, som kan være kræftfremkaldende. Det drejer sig om Nestlés Smarties-kalender, der havde det højeste indhold af mineralske olier i testen, og som derfor får vores laveste bedømmelse. I Disney Frozen var indholdet af MOAH lavere, tæt på målegrænsen.

Om mineralske olier

Mineralske olier - de såkaldte MOSH og MOAH - er en gruppe af stoffer, hvoraf nogle kan være kræftfremkaldende. Det er den type, der betegnes MOAH (Mineral oil aromatic hydrocarbons). Andre af de mineralske olier, de såkaldte MOSH (Mineral oil saturated hydrocarbons) kan ophobe sig i kroppens organer.

Stofferne er typiske forureninger i genbrugspap og papir, der blandt andet bruges til fødevareemballage. Det skyldes, at olierne findes i det print, der bruges til aviser, som genbrugspap blandt andet består af.

Udover chokoladejulekalendere er mineralske olier blandt andet påvist ris, pasta, gryn og andre kolonialvarer, der er pakket ind i genbrugspap og papir.

Mineralske olier kan afgives løbende fra emballagen og kan derefter optages af de fødevarer, der er pakket i den. Olierner kan også stamme fra selve produktionen af chokoladerne f.eks. fra smøremidler i produktionen.

Trods stoffernes uønskede effekter findes der ikke grænseværdier for, hvor store mængder der må være i fødevarer eller i fødevareemballage af pap og papir. Men blandt andet den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har udtrykt bekymring for vores udsættelse for de mineralske olier, og i Tyskland arbejdes der på at indføre grænser for indholdet både i fødevarer og i pap- og papiremballage.

5 af de 7 undersøgte chokolader indeholdt mineralske olier over de niveauer, der er foreslået som grænser i Tyskland.

Læs hvad det tyske risikovurderingsinstitut BfR tidligere har skrevet om mineralske olier i fødevarer blandt andet chokolade (på engelsk)

Læs EFSAs vurdering af mineralske olier (på engelsk)

Fødevarestyrelsens vurdering af mineralske olier i chokolade.