Test: Kemi i dåser med flåede tomater

18. mar 2016

Dåser med flåede tomater indeholdt i 5 ud af 8 tilfælde det hormonforstyrrende stof bisphenol A i lakken på indersiden. Indholdet er lavere end grænseværdien, men problematisk da det kan bidrage til vores samlede udsættelse for hormonforstyrrende stoffer.

tomater-test.gif

Test af bisphenol A i dåser med flåede tomater
Foto: Anne Beck Christensen

Bisphenol A i dåser med flåede tomater

Flåede tomater til familiens kødsovs kan have været i kontakt med det hormonforstyrrende stof bisphenol A i dåsen. Det viste Forbrugerrådet Tænk Kemis test af 8 dåser flåede tomater.

Dåserne i testen indeholdt stoffet i lakken på indersiden i 5 ud af 8 tilfælde.

Flåede tomater: Derfor kan bisphenol A være problematisk

Dåserne indeholdt lave niveauer

Bisphenol A-indholdet i de 5 dåser var relativt lavt i forhold til gældende grænseværdier.

Dåser med flåede tomater er derfor ikke i sig selv problematiske. Det er til gengæld det forhold, at du også udsættes for hormonforstyrrende stoffer mange andre steder fra.

Cocktaileffekten - hvad er det?

Bisphenol A er forbudt for børn

Bisphenol A er forbudt at anvende i emballage til babymad, fordi børn er særlig følsomme over for stoffets virkninger.

Konserves: skal du vælge dåse, pap eller glas?

Test: Det betyder kolberne A, B og C.

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk Kemi har sendt 8 dåser med flåede tomater til test på et kemisk laboratorie.

Sådan tester vi i Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Coatingen i dåserne er undersøgt for indhold af:

  • Bisphenol A
  • Bisphenol F og
  • Bisphenol S

Vi har målt indholdet af stofferne. Vi har ikke målt afgivelsen eller indholdet i tomaterne. Vi ved dermed ikke, i hvor høj grad de problematiske stoffer er afgivet til fødevarerne.

Det har vi fundet
 

Bisphenol A fandt vi i 5 af de 8 dåser.

Indholdet af bisphenol A i de 5 dåser varierede fra mellem 1,7 til 4,5 mikrogram/dåse.

Bisphenoler F og S blev ikke fundet i nogle af de 8 testede produkter.

Forudsat at alt indholdet af bisphenol A fra dåserne vandrer over i tomaterne vil indholdet af bisphenol A i tomaterne være under den nuværende grænseværdi, og også under den forventede kommende grænseværdi i EU. Grænseværdierne tager som udgangspunkt ikke højde for cocktaileffekten.

Bisphenol A er uønsket, fordi det er hormonforstyrrende og kan skade vores evne til at kunne få børn. Nyere bekymringer omfatter også stoffets mulige påvirkning af vores immunsystem.

Effekterne af stoffet er særlig bekymrende, så længe vi er under udvikling. Små børn og fostre er derfor særlig vigtige, at beskytte mod unødig udsættelse for bisphenol A

Det siger virksomhederne

Coop, der er ansvarlig for Coop Flåede Tomater, oplyser til Forbrugerrådet Tænk Kemi, at de i Coop har stor fokus på at få udfaset stoffet fra deres emballager, men at det er en udfordring for dem, at substituere bisphenol A i dåser. De er begyndt med deres Änglamark konserves, der nu er erklæret fri for bisphenol A.

Coop tilføjer, at de, selvom de ikke har udfaset bisphenol A i alle deres dåser, er optaget af at holde eksponeringen fra bisphenol A lavest muligt, og at de noterer, at de fundne værdier i Coop Flåede tomater er 100 gange under EU´s nuværende grænseværdi og også vil være mere end 10 gange under de nye skærpede krav.

Rema 1000, der er ansvarlig for Rema1000 Økologisk flåede tomater, forklarer til Forbrugerrådet Tænk Kemi, at de arbejder på at kortlægge, hvilke af deres egne mærkevarer, der indeholder bisphenol A. Samtidig er de i gang med at undersøge, om bispenol A kan erstattes af andre mere egnede stoffer og/eller om emballagerne med fordel kan skiftes ud med andre mere egnede emballager, der ikke indeholder bisphenol A.