Test: Kemi i dåser med hakkede tomater

5. apr 2018

Konservesdåser med hakkede tomater kan indeholde uønsket kemi i lakken på dåsens inderside. Men denne test viser tegn på, at færre dåser generelt indeholder hormonforstyrrende stoffer.

test-kemi-i-daaser-med-hakkede-tomater.jpg

Test: Kemi i dåser med hakkede tomater
Foto: Forbrugerrådet Tænk Kemi

Hakkede tomater: Mange dåser er fri for uønsket kemi

I testen af dåser med hakkede tomater er der fokus på uønsket kemi, som kan sidde i lakken på indersiden af dåserne. Testen undersøger blandt andet indhold af det hormonforstyrrende stof bisphenol A, som også er kendt som BPA.

9 konservesdåser i testen er fri for den række af problematiske stoffer, som der er testet for. Du kan altså finde dåser på butikkernes hylder, der er uden kendte hormonforstyrrende stoffer.

Testens resultater kan sammenlignes med en test fra 2016 af dåser med flåede tomater. Denne sammenligning tyder på, at antallet af tomatdåser med BPA-indhold generelt er faldende.

Se bedømmelsen af de 13 dåser med hakkede tomater nederst på denne side.

Læs mere: Færre dåser med tomater indeholdt hormonforstyrrende stof end i 2016

Uønsket kemi: Disse dåser indeholder hormonforstyrrende stof

Hakkede tomater af mærkerne First Price og Coop indeholdt begge bisphenol A i dåsens lak. EU vurderer, at stoffet er hormonforstyrrende i mennesker. Derfor er det uønsket kemi i mademballage.

Bisphenol A udgør ikke i sig selv et sundhedsproblem, fordi du udsættes for det fra den enkelte dåse.

Hormonforstyrrende stoffer kan du dog støde på fra mange kilder i hverdagen, for eksempel mademballage, indeklima eller kosmetik. Denne samlede udsættelse er kendt som cocktaileffekten.

Test viser for eksempel, at bisphenol A også kan findes i dåser med kokosmælk og sodavand. Derfor er det generelt en god ide at undgå stoffet, når du kan.

Hvilke dåsetomater smager bedst? Se smagstest på taenk.dk (log ind eller bliv medlem)

Test: Det betyder kolberne A, B og C

Bag om testen

Sådan har vi gjort

Forbrugerrådet Tænk Kemi har sendt 13 dåser med hakkede tomater til kemisk test på laboratorie.

Dåserne er testet for følgende stoffer:

  • Bisphenol A
  • Bisphenol F
  • Bisphenol S
  • BADGE - bisphenol A diglycidyl ether.

Analyserne er foretaget på den indvendige lak i dåserne. Indholdet i selve tomaterne er ikke målt.

Bisphenol A kan ”vandre” fra emballage til fødevarer. Undersøgelser har vist, at bisphenol A blandt andet kan findes i fødevarer fra dåser. Derfor er den sikreste måde at undgå det i maden, hvis det slet ikke findes i dåserne.

Sådan tester Forbrugerrådet Tænk Kemi

Det har vi fundet

I testen var 9 dåser helt uden bisphenoler og BADGE (et stof som bisphenol A indgår i).

Der var indhold af både bisphenol A og BADGE i 2 af de 13 testede dåser. Disse dåser modtager testens laveste bedømmelse.

2 dåser indeholdt BADGE, uden at der var indhold af bisphenol A. Disse modtager en middel kemibedømmelse.

Testen viste ikke fund af bisphenol S og F.

Niveauer af bisphenol

Indholdet af bisphenol A i de 2 dåser var 2,9 til 4 mikrogram per dåse.

Indholdet af BADGE i de 4 dåser varierede fra 3,8 til 43 mikrogram per dåse.

Indholdet af bisphenol A og BADGE i dåserne er umiddelbart lavt i forhold til de gældende grænseværdier. Disse grænseværdier gælder dog kun plast og ikke den indvendige lak i dåser.

I september 2018 kommer der en ny og lavere grænseværdi for bisphenol A. Denne kommer også til at gælde for lak i dåser. Indholdet af bisphenol A i de testede dåser er også lavere end denne kommende grænseværdi.

Den enkelte dåse med hakkede tomater er ikke i sig selv problematisk, selvom der er indhold af bisphenol A. Det er til gengæld det forhold, at du også udsættes for lignende hormonforstyrrende stoffer fra mange andre kilder. Dette kendes som cocktaileffekten.

Cocktaileffekten - hvad er det?

Bisphenol A og BADGE

Bisphenol A er uønsket, fordi det er hormonforstyrrende og kan skade evnen til at kunne få børn. Nyere forskning viser, at stoffet muligvis også kan påvirke immunsystemet negativt.

Effekterne af stofferne er særlig bekymrende for fostre og børn, der er under udvikling. Derfor er små børn og fostre særlig vigtige at beskytte mod unødig udsættelse for bisphenol A.

Fødevarestyrelsen anbefaler af forsigtighedshensyn, at gravide og små børn så vidt muligt undgår bisphenol A.

Både bisphenol A og BADGE er i Danmark forbudt at anvende i emballage til mad, der er beregnet til børn under 3 år. EU har vedtaget et lignende forbud, der træder i kraft i september 2018.

Frankrig har forbudt brugen af bisphenol A i al slags fødevareemballage.

BADGE er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Miljøstyrelsen er blandt andet i gang med at kortlægge for EU, om stoffet kan være hormonforstyrrende ligesom bisphenol A.

EU vurderer, at bisphenol A er hormonforstyrrende i mennesker.

Enigt EU vurderer, at BPA er hormonforstyrrende i mennesker (link til Miljøstyrelsens hjemmeside)

Det siger virksomhederne

Dagrofa, der er ansvarlig for First Price Tomater hakkede:
“Analyseresultaterne bekræfter den nuværende status på vores dåsetomater. Dagrofa har sidst i 2017 for private label-varer besluttet at stille krav om fravær af alle typer bisphenoler i fødevareemballager, som er i direkte kontakt med fødevarerne. Kravet er ikke implementeret for alle varer endnu, men fremgår i alle nye kontrakter, som indgås. Niveauet af bisphenoler i First Price ligger betydeligt under gældende grænseværdier og tilmed væsentlig under de kommende skærpede lovgivningsmæssige grænseværdier. Bisphenoler vil helt blive udfaset fremadrettet – også i First Price.”

Karin Frøidt, Dagrofa Kvalitetsafdeling

Coop, der er ansvarlig for Coop Tomater hakkede:
“Vi har i flere år arbejdet med at udfase bispenoler fra alle vores egne mærker med en deadline udgangen af 2018. Coop Hakkede Tomater på dåse indeholder bisphenol A, da den er produceret via en aftale med producenten, før vi i Coop indførte forbud mod bisphenol A. Denne variant er nu også helt udgået. Fra uge 6 i 2018 er denne dåsevare erstattet af en mere bæredygtig emballage uden bisphenoler. Den er nu leveret i en FSC-certificeret papbrik. Vi er meget tæt på at have udfaset bisphenoler i over 100 dåser i vores egne mærker. Dog er det vigtigt at pointere, at det er produkter med lang holdbarhed, og derfor kan nogle af varerne være på hylderne i længere tid. Alle økologiske dåsevarer i eget mærke (Irma, Änglamark og 365) har været helt bisphenolfri siden sommer 2017.”

Malene Teller Blume, kvalitetschef i Coop Danmark