Test: Kemi i drikkedunke

14. jan 2016

Er der problematisk kemi i dine børns drikkedunk? Bliver de for eksempel udsat for bisphenol A, når de drikker vand i skole eller til sport? Det har Forbrugerrådet Tænk Kemi undersøgt. Resultaterne viser, at drikkedunke generelt klarer sig godt i testen.

drikkedunke-ny-test.jpg

Test af drikkedunke
Fotomontage. Foto: Anne Beck Christensen

Ingen grund til at være bekymret over drikkedunken

8 drikkedunke, som er lavet af både plast og metal, har vi indkøbt. Disse drikkeflasker er sendt til test på et laboratorie, hvor de er undersøgt for indhold og frigivelse af en række uønskede kemikalier (blandt andet bisphenol A, ftalater og tungmetaller).

Resultaterne viser, at drikkedunkene generelt klarer sig godt i testen.

Læs artiklen: Drikkedunke klarer sig fint i kemitest.

Test: Det betyder kolberne A, B og C.

Bag om testen

Sådan har vi testet

Vi har indkøbt 8 forskellige drikkedunke, som er lavet af både plast og metal. De er sendt til test på et laboratorie, hvor de er undersøgt for indhold og frigivelse af uønsket kemi.

Det har vi kigget efter

Der er lavet forskellige analyser på grund af de forskellige materialer. Drikkedunke af metal kan for eksempel være behandlet med en lak, der kan frigive forskellige bisphenoler. Hvis de ikke er lakeret, kan de frigive forskellige metaller.

Drikkedunke af plast:

Frigivelse:

 • Totalmigration 3% edikkesyre 24 timer 40 grader
 • Totalmigration 50% ethanol 24 timer 40 grader

Indhold af:

 • Bisphenol A
 • Cadmium
 • Chrom
 • Bly
 • Kviksølv
 • Ftalater (11 forskellige)

Smag og lugt

Drikkedunke af metal

Frigivelse:

 • Bisphenol A
 • Bisphenol F
 • BADGE
 • BFDGE
 • NOGE
 • Metaller (23 forskellige)

Smag og lugt

Det har vi fundet

Plastdrikkedunke

Plastmaterialerne er testet for indhold af Bisphenol A, ftalater, tungmetaller. Dem har vi ikke fundet.

Vi har også testet total migration til 3% edikkesyre og 50% ethanol, for at se hvordan drikkedunkene klarer sig, når de fyldes med forskellige væsker. Her tester man, hvor store mængder kemiske stoffer, der frigives til indholdet. Denne test kaldes total migration. Testen viser ikke hvike kemiske stoffer der frigives, og om de er problematiske.

De fleste plastdunke klarer migrationstesten fint. Der er en mindre frigivelse fra Den Sunde Drikkedunk til eddikesyre, det vil sige sure væsker, som for eksempel juice og saftevand. Frigivelsen er under grænseværdierne, men det er uønsket, at drikkefunken afgiver kemiske stoffer til vandet, selv i små mængder. Derfor får dunken middel bedømmelse.

Metaldrikkedunke

Metaldunkene er testet for frigivelse af bisphenoler, blandt andet bisphenol A og bispehol F, samt testet for frigivelsen af metaller.

Der er ikke fundet frigivelse af bisphenoler og kun i mindre grad fundet frigivelse af metaller. En metal drikkeflaske fra Biltema frigiver aluminium i mindre mængder. Ikke høje, men i mængder, der overskrider grænseværdien for vandhanevand på 0,2 mg/kg. Det er diskussioner af, om vi bliver udsat for for meget aluminium. Derfor har denne fået middel bedømmelse.

Lugt og smag

Vi har også testet om drikkedunkene afgiver lugt og smag til vandet. Det gør de alle, men kun i mindre grad. Derfor lader vi det ikke indgå i bedømmelsen.