Test: Kemi i emballage til fastfood

9. mar 2017

13 fastfoodemballager fra det danske marked er testet for indhold af uønskede fluorstoffer. Stofferne gør emballagen vand- og fedtafvisende, men er blandt andet mistænkt for at øge risikoen for spontan abort og påvirke immunsystemet.

test-af-kemien-i-fastfoodemballage.gif

Test af kemien i fastfoodemballage
Se testresultater for emballagerne nederst på denne side. Foto: Benjamin Media

Opdateret: Den danske regering har nu indført et forbud mod skadelige fluorstoffer i mademballage. Forbuddet gælder fra 1. juli 2020.

Se Miljø- og fødevareministeriets nyhed om forbuddet her

 

Fastfood: Uønskede fluorstoffer findes fortsat i emballage

13 emballager til fastfood og takeaway er testet for indhold af problematiske fluorstoffer, som bruges til at gøre emballagen vand- og fedtafvisende.

Fluorstoffer er uønskede i mademballage, fordi de kan ophobes i kroppen og er belastende for miljøet.

Stofferne er også under mistanke for en række uønskede sundhedseffekter - for eksempel at påvirke immunsystemet, være kræftfremkaldende og øge risikoen for spontan abort.

Se testen nederst på denne side.

Minister: Fluorerede stoffer skal ikke tilsættes mademballage.

Fluorstoffer: Cocktaileffekten er problematisk

Fastfoodemballager med fluorstoffer er ikke i sig selv problematiske for din sundhed.

Men uønskede kemikalier udsættes du for fra mange kilder i din hverdag. Derfor kan den samlede eksponering blive problematisk i forhold til sundhedseffekter.

Kemikalier som fluorstoffer er derfor en god ide at undgå, når du kan.

Cocktaileffekten - hvad er det?

11 tips til at undgå fluorstoffer.

Test: Danske resultater ligner de europæiske

Testen af fastfoodemballage er en del af et europæisk samarbejde. I den europæiske test indgår i alt 65 emballager til fastfood og takeaway.

I Danmark er resultatet stort set det samme som i de 4 øvrige lande i testen.

Fastfoodemballagerne indeholdt i knap hver tredje testede produkt fluorerede stoffer i høje niveauer. Disse niveauer tyder klart på, at stofferne bevidst er anvendt som overfladebehandling.

Meyers og Sunset Boulevard fjerner fluorstoffer fra emballagen efter test.

Burger King vs. McDonald's: Begge kæder har emballager med og uden fluorstoffer

Burger Kings cheeseburger købt i Danmark indeholdt ikke fluorstoffer. Men i den europæiske test havde 3 ud af i alt 6 emballager fra Burger King et højt indhold af fluorstoffer.

McDonald's danske pomfritpose var den ene af 2 emballager fra McDonald's med et højt indhold af fluorstoffer. Men på europæisk plan klarede 6 ud af 8 testede McDonald's-emballager sig godt.

Test: Det betyder kolberne A, B og C.

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet fluorstofindholdet i emballager til fastfood og takeaway. Testen er udført på europæisk plan i samarbejde med forbrugerorganisationer i Italien, Spanien, Portugal og Belgien.

Det testede fastfood er blandt andet pomfritter, burgere, sandwicher og pizzaer.

I alt er 65 forskellige emballager af pap og papir blevet testet - heraf var 13 indkøbt i Danmark.

Emballagerne blev testet på følgende 3 måder for indhold af fluorstoffer:

 • Indhold af totalt organisk fluor blev bestemt efter afbrænding af emballagen. Afbrændingen gør, at al organisk fluor omdannes til såkaldt hydrogen fluorid, der derefter kan måles. Det er den metode, som den vejledende danske grænseværdi baserer sig på.
 • Overfladen af emballagen blev screenet for indhold af fluor.
 • Flygtige organiske fluorforbindelser blev opsamlet efter opvarmning af emballagen til 120 grader og derefter målt.

I nogle prøver sandsynliggjorde resultatet af de 3 test, at der var anvendt fluorstoffer i emballagen. Her analyserede vi også indholdet af specifikke fluorstoffer i emballagen, for eksempel PFOA, PFOS, PFHxA og FTOH.

Sådan tester vi i Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Det har vi fundet

I 31 ud af de i alt 65 fastfoodemballager var der tegn på, at fluorstoffer var anvendt i emballagen.

I 19 af disse prøver var indholdet meget langt over den vejledende danske grænseværdi. De yderligere test for fluorstoffer var også positive. Prøverne indeholdt også specifikke fluorstoffer, for eksempel højere niveauer af såkaldte fluorteleomer alkoholer (FTOH).

I de resterende 12 positive prøver var indholdet af fluorstoffer lavere. Dog var niveauerne fortsat betydeligt over den vejledende danske grænseværdi.

Resultaterne i de medvirkende lande fordelte sig som følgende:

 • Belgien: 6 gode kemivalg - 2 middel bedømmelse - 5 lav bedømmelse
 • Danmark: 9 gode kemivalg - 4 lav bedømmelse
 • Italien: 4 gode kemivalg - 6 middel bedømmelse - 3 lav bedømmelse
 • Portugal: 5 gode kemivalg - 4 middel bedømmelse - 4 lav bedømmelse
 • Spanien: 10 gode kemivalg - 3 lav bedømmelse

Gode kemivalg: Indeholder fluorstoffer på linje med eller noget over den vejledende danske grænseværdi. Resultaterne var mellem 0,4 og 37 mikrogram per kvardratdecimeter. Men samlet set tyder resultaterne ikke på bevidst brug af fluorstoffer til overfladebehandling.

Middel bedømmelse: Indeholder fluorstoffer på linje med eller noget over den vejledende danske grænseværdi. Resultaterne var mellem 0,4 og 79 mikrogram per kvadratdecimeter. De andre test af fluorstoffer viser også et indhold enten på overfladen af emballagen eller i form af flygtige fluorstoffer frigivet fra emballagen. Bevidst brug af fluorstoffer er derfor sandsynligt.

Lav bedømmelse: Den totale mængde organisk fluor er på mellem 103 og 3130 mikrogram per kvadratdecimeter. Det er altså væsentlig over den vejledende danske grænseværdi. Samtidig tyder andre testresultater ligeledes på bevidst brug af fluorstoffer til overfladebehandling.

Kemitest: Det betyder kolberne.

Fund af specifikke fluorstoffer:

De perfluorstoffer vi hyppigst fandt i de 31 emballager var:

 • PFBA
 • PFHxA
 • PFOA
 • PFOS
 • iso-PFOS
 • 4HPFOS samt
 • 6:2 FTOH

Med undtagelse af indholdet af 6:2 FTOH var koncentrationen af de specifikke fluorstoffer samlet set mellem 3,6 og 32,3 nanogram per kvadratdecimeter.

Koncentrationen af FTOH varierede fra 59 til 20.226 nanogram per gram emballage.

Der anvendes mange forskellige fluorstoffer i emballage. Vi ved ikke præcis, hvilke der er anvendt i de undersøgte emballager. De fluorstoffer vi kigger efter, er ikke nødvendigvis de stoffer, som emballagen oprindeligt er blevet behandlet med. Det kan derimod være stoffer, som mange fluorstoffer typisk nedbrydes til.

Resultater for fastfood-kæder:

For nogle kæder - for eksempel McDonald's og Burger King - testede vi samlet set flere prøver.

På europæisk plan fandt vi fluorstoffer i 3 ud af 6 testede emballager fra Burger King. Men Burger Kings cheeseburger købt i Danmark indeholdt ikke fluorstoffer.

De 3 positive Burger King-prøver var alle emballage til pomfritter. De 3 emballager, der tilsyneladende ikke var fluorbehandlet, var til gengæld alle burgerindpakninger.

Hos McDonald's var emballagen med det højeste fluorindhold pommes frites-posen, som var købt i Danmark. De fleste andre McDonald's-emballager var uden fluorstoffer.

Minister: Fluorstoffer er uønskede i mademballage.

Fluorstoffer

Fluorstoffer er en gruppe stoffer, som bliver anvendt i produkter for at gøre dem vand- og fedtafvisende. Du kan blandt andet finde fluorstoffer i:

 • Emballage af pap og papir til fødevarer. Det kan for eksempel være mikrobølgepopcornsposer, kagepapir og pommesfrites poser.
 • Tøj og tekstil, der skyr regn og snavs.
 • Personlige plejeprodukter.

Fluorstoffer er en stor gruppe kemiske stoffer, der er problematiske for både sundheden og miljøet.

Stofferne er svært nedbrydelige og ophobes i mennesker og dyr.

Fluorstoffer kan blandt andet overføres fra mor til barn via modermælken. Dansk forskning har også vist, at indhold i fluorstoffer i blodet hos gravide kan øge risikoen for spontant abort. Flere af stofferne mistænkes for at være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og for at kunne påvirke immunsystemet.

Mange af fluorstofferne har forskerne begrænset viden om. Men samlet set er fluorstofferne uønskede. Dette er også baggrunden for, at den danske vejledende grænseværdi omhandler det samlede indhold af organiske fluorstoffer og ikke kun kendte enkeltstoffer.

Cocktaileffekten - hvad er det?

Migration til fødevarer

Fluorstofferne kan anvendes til at gøre pap og papir vand- og fedtafvisende. Men stofferne kan også findes i for eksempel trykfarver eller som forureninger for eksempel i genbrugspapir.

Vi har målt indholdet af fluorstoffer i emballagen. Men det er tidligere påvist, at fluorstoffer kan vandre over i fødevarer.

Fedt og varme kan gøre det lettere for fluorstofferne at vandre over i maden. Det øger risikoen for migration af stofferne til varm, fedtholdigt mad. Det kan for eksempel være pomfritter eller kager, der bliver bagt direkte i papirsformene.

11 tips til at undgå fluorstoffer.

Det siger virksomhederne

Meyers
“Vi vil ikke acceptere fluorbehandlet fødevareemballage. Det er med stor overraskelse og ærgrelse, at vi erfarer fra jer, at den angivne sandwichpose ikke lever op til vejledningerne. Vi er straks ophørt med at anvende den pågældende emballage og har bedt leverandøren om en udredning. Fremover skal vores emballageleverandører skriftligt bevise, at indholdet af flourstoffer ikke overskrider vejledningen.”

Select (Shell)
“Som opfølgning på jeres test har vi haft dialog med leverandøren af emballagen. Vi er interesserede i at følge de anbefalede værdier, og vi går nu i gang med at se på mulighederne for at anvende emballagetyper, der ikke har samme indhold af flourstoffer.”'

Sunset Boulevard
“Sunset Boulevard har nultolerance over for fluorerede stoffer i vores emballage. Vi udfasede fluorstoffer i vores emballage år tilbage og har så sent som i november bedt vores leverandør om at bekræfte, at vores emballage er 100 procent fri for fluorstoffer, hvilket de dengang garanterede. Derfor var vi også mildest talt chokerede over testresultaterne og stoppede alt indkøb fra den pågældende producent. Samtidig fjernede vi samtlige pomfritposer fra restauranterne hurtigst muligt og erstattede dem med nogle nye, som vi ved, ikke indeholder fluorstoffer.”

McDonald's Danmark
“Vi vil gerne understrege, at vi har overholdt reglerne på området, og at vi dermed ikke har brudt nogen former for lovgivning. Vi vil dog gerne imødekomme de danske anbefalinger på området – og er derfor i samarbejde med vores leverandører godt i gang med at finde alternative løsninger på emballager, herunder også pomfritposen.”

Danske fastfoodkæder fjerner fluorstoffer efter test.

11 tips til at undgå fluorstoffer.