Test: Kemi i fidget spinners

30. aug 2017

Fidget spinners kan indeholde uønsket kemi. En test af 12 fidget spinners viser indhold af bly og afgivelse af nikkel, som ligger over den tilladte grænse.

test-kemien-i-fidget-spinners.gif

Test: Kemien i fidget spinners
Foto: Anne Beck Christensen

Fidget spinners: De fleste er gode kemivalg

Leger du med fidget spinners, er du i tæt og sikkert også længerevarende hudkontakt med dem.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har derfor testet 12 forskellige fidget spinners for indhold af problematiske kemikalier.

Testen viser, at de fleste er gode kemivalg.

Se kemibedømmelser af 12 fidget spinners nederst på denne side.

Hvad er fidget spinners? (eksternt link)

Test: 2 fidget spinners indeholder for meget bly

I testen undersøgte et laboratorie 12 fidget spinners. Der var både håndspinnere i metal og plastik. Ved kemisk analyse undersøgte laboratoriet fidget spinnerne for en række problematiske kemikalier.

Testen viste blandt andet, at 2 fidget spinners havde indhold af bly, som lå over den tilladte grænseværdi for legetøj. Det var i begge tilfælde fidget spinners af metal.

Bly er giftigt for både mennesker og miljø. Det ophober sig i kroppen og kan skade nervesystemet særligt hos fostre og børn.

Læs mere: Fidget spinners anmeldt efter test.

Nikkel: Metal kan give allergi

Nikkel er et metal, som kan give allergi. Allergien kan udvikle sig, når du har kontakt med produkter, der afgiver nikkel.

Produkter må derfor ikke afgive for meget nikkel, hvis du er i hudkontakt med dem i længere tid. Det gælder blandt andet fidget spinners.

Testen viste nikkeafgivelse både i de 2 håndspinnere med blyindhold og i en tredje spinner, som også var af metal.

Test: Det betyder kolberne A, B og C.

LED-lys: Risiko for at sluge batteriet

Nogle fidget spinners i testen er udstyret med LED-lys.

I 1 produkt var det lille knapcelle-batteri for let at tage ud.

Batterier i legetøj må kun være tilgængeligt enten ved brug af værktøj eller ved at udføre to uafhængige handlinger samtidig.

For let adgang til batteriet er et problem, fordi børn kan komme til at sluge batterier. Det udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

Fidget spinneren i testen var fri for problematisk kemi. Men på grund af fejlen med batteriet får den alligevel den dårligste bedømmelse.

Læs mere: Fidget spinners anmeldt efter test.

Det siger forhandlerne

Rodes, forhandler af PRO Copper Dual Fidget Spinner:

"Vi har fjernet Dual copper Fidget spinnerne fra vores hylder, da vi naturligvis ikke er interesseret i at sælge produkter til vores kunder, der ikke lever op til gældende standarder.

Vi har købt spinnerne hos Robetoy i Sverige, og gik ud fra de som importør har tingene i orden. Vi har ikke selv mulighed for at teste indholdet i alle vores varer.

Men salget af Fidget spinnere gik meget stærkt for alle, da efterspørgslen i hele Europa var ENORM på samme tid, og de blev revet ned af hylderne. Så jeg tror, at for kinesernes vedkommende skulle der bare sendes nogle varer afsted, og der er så åbenbart blevet snydt med grænseværdier i spinnerne fra de forskellige producenter.

Vi har dog ikke fået en eneste klage fra kunder over allergisk reaktion mm."

 

Billig-outlet, forhandler af Fidget Spinner Eksklusiv:

”Vi har fremlagt Forbrugerrådet Tænk Kemis dokumentation for vores leverandør og bedt om en forklaring, men desværre har vi ikke fået en forklaring, vi har kunnet bruge.

Derfor har vi straks taget dette produkt af vores webshop og sendt produktet retur til vores leverandør.”

 

Experimentariet, forhandler af handspinner med LED lys:

”Vi har et meget stort ønske om kun at sælge produkter, som vi kan stå indenfor både med hensyn til kvalitet og bæredygtighed, og som minimum bærer et CE mærke.

Jeg har netop igen gennemgået alle spinnere i vores butik, og de er alle CE mærket.

I dette konkrete tilfælde ser det ud til, at der er sket en fejl hos leverandøren grundet travlhed, som vi desværre ikke har opdaget.

I lyset af jeres testresultater, vælger vi nu at fjerne det parti af CE mærkede LED-spinnere, vi har til salg i butikken. Vi vil ikke fremover forhandle denne model."

 

Indeks Retail A/S, der står bag Bog & Ide, forhandler af Metallic spinner:

"Den pågældende fidget spinner er udsolgt i butikkerne, og vi vil ikke forhandle den længere."

Bag om testen

Sådan har vi gjort

Forbrugerrådet Tænk Kemi har sendt 12 fidget spinners til kemisk analyse på et laboratorie.

Disse stoffer har vi undersøgt for:

  •     PAH’er (kan være kræftfremkaldende)
  •     Ftalater (mistænkte for at være hormonforstyrrende)
  •     Tungmetaller heriblandt bly (kan blandt andet skade nervesystemet)
  •     Nikkel (kan give allergi)

Sådan tester Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Det har vi fundet

Overordnet resultat

  • 8 fidget spinners får en god kemibedømmelse. De er fri for de uønskede kemikalier, vi har kigget efter.
  • 4 fidget spinners får den laveste kemibedømmelse. Det er enten, fordi de indeholder større mængder bly og/eller afgiver for meget nikkel. 1 enkelt af dem har et knapcelle batteri, der er for let at få ud.

Tungmetaller

2 fidgetspinners havde et højt indhold af bly. Vi målte et blyindhold på henholdsvis 2,7 og 3,2 procent i de to produkter.

Bly er meget giftigt for både mennesker og miljø. Det er klassificeret som skadende for fertiliteten og det ufødte barn.

Den mest kritiske effekt af bly er, at det påvirker udviklingen af nervesystemet hos fostre og børn. Det vil sige, at børn er særligt følsomme over for disse stoffer, der kan give nedsat hjernefunktion og intelligens. Børns udsættelse for bly bør derfor holdes på et absolut minimum.

I Danmark gælder der regler for indhold af bly i en lang række produkter, der ifølge de danske blyregler ikke må indeholde mere end 0,01 procent bly.

De danske regler omfatter dog ikke legetøj, da legetøj har sine helt egne regler i EU. Ifølge disse regler må legetøj indeholde helt op til 0,3 procent bly, bare det ikke afgiver mere end end fastsat mængde.

Information om bly legetøj fra det tyske risikovurderingsinstitut BfR (Eksternt link på engelsk)

Frigivelse af nikkel

Produkter må ikke afgive nikkel over grænseværdien på 0,5 mikrogram per kvadrat centimeter per uge, hvis du er i længerevarende hudkontakt med dem. Det gælder for eksempel ure, smykker, mobiltelefoner og legetøj herunder fidget spinners.

I 3 produkter målte vi højere nikkelafgivelse end kravet.

I de 3 produkter var afgivelsen mellem 0,9 og 2,6 mikrogram per kvadrat centimeter per uge.

Afgivelse af nikkel er problematisk, fordi nikkel kan give allergi i form af eksem. Det viser sig for eksempel som rødme, kløe og blærer.

Nikkelallergi er én af de mest udbredte kontaktallergier. Det opstår, når du er i kontakt med ting, der frigiver nikkel.

Forbrugere kan selv teste produkter for afgivelse af nikkel ved hjælp af et simpelt testkit, der blandt andet kan fås på apoteket.

Se Miljøstyrelsens grønne tips om nikkel i tøj, smykker og mobiltelefoner (eksternt link).

Ftalater:

Ingen af de testede fidget spinners indeholdt ftalater.

Ftalater er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende. Flere ftalater er forbudt i legetøj og babyudstyr.

PAH’er:

Ingen af de testede fidget spinners indeholdt PAH'er.

PAH’er – også kaldet tjærestoffer - er en gruppe af stoffer, hvoraf nogle kan være kræftfremkaldende.

EU har en grænseværdi for udvalgte PAH’er i forbrugerprodukter, som du er i længerevarende kontakt med.

Batteri:

Batteriet i en af de testede håndspinnere med LED-lys er for let at komme til.

Ifølge reglerne for legetøj må batteriet kun være tilgængeligt enten ved brug af værktøj eller ved at udføre to uafhængige handlinger samtidig.

Det er for at sikre, at børnene ikke har for let adgang til batterierne i legetøjet.

Let tilgængelige batterier giver risiko for at børnene sluger dem, hvilket kan give alvorlige sundhedsproblemer.

CE-Mærkning:

Halvdelen af de undersøgte håndspinnere havde ingen CE-mærkning.

Legetøj på det danske marked skal ifølge reglerne være CE-mærket. Fidget spinners betragtes som legetøj.

CE-mærket er udelukkende producentens garanti for, at legetøjet lever op til reglerne. Det betyder ikke, at produktet er kontrolleret eller godkendt af en tredjepart som for eksempel myndighederne.

3 af de 4 fidget spinners i testen, der ikke overholder kravene til legetøj, er CE-mærket.

Cocktaileffekten - hvad er det?