Test: Kemi i fiskeolie

6. feb 2017

En test af 10 fiskeolier viser, at både fiskeolie på flydende form og i kapsler overholder grænsen for indhold af miljøforureninger - de såkaldte PCB'er, dioxiner og tungmetaller.

test-kemi-i-fiskeolie.gif

Test: Kemi i fiskeolie
Foto: Getty Images

Fiskeolier: De fleste er uden miljøforureninger

Fiskeolie kan du spise for at få gavn af de sunde fedtsyrer fra fisk. Men fisk kan også indeholde miljøforureninger. Det er blandt andet uønskede stoffer dannet ved forbrænding og tidligere anvendte industrikemikalier - de såkaldte dioxiner, PCB'er og tungmetaller - der blandt andet ender i havet. Det er derfor nærliggende at tro, at fiskeolier kan have samme problematiske indhold.

Testen af fiskeolier viser dog, at de fleste testede olier er fri for indhold af miljøforureninger. Flere af fiskeolierne angiver da også på emballagen, at de er renset for de problematiske stoffer.

Se de 10 fiskeolier nederst på denne side.

Uønskede miljøforureninger: Højere indhold i 1 fiskeolie

Fiskeolierne i testen overholder myndighedernes krav til indhold af de problematiske forureninger dioxiner og PCB'er. Men indholdet af PCB var væsentlig højere i 1 produkt i forhold til de andre.

Vil du have fiskeolie med lavest muligt indhold af problematiske forureninger, kan du vælge én af de andre fiskeolier i testen.

Det betyder kolberne A, B og C

Forbrugerrådet Tænk undersøger friskhed og sunde fedtsyrer i fiskeolier

Se Forbrugerrådet Tænks test af 9 fiskeolier, hvor der også er fokus på friskhed og indhold af sunde fedtsyrer. Testen er opdateret i februar 2019 (log ind eller bliv medlem)

Bag om testen

Sådan har vi gjort:
 

Vi har indkøbt 10 forskellige fiskeolier - 7 produkter på kapsler og 3 som flydende fiskeolie.

Fiskeolierne er sendt på laboratorie og testet for indhold af miljøforureningerne:

  • Dioxiner
  • PCB'er og
  • tungmetaller

Se Forbrugerrådet Tænks test af 9 fiskeolier, hvor der også er fokus på friskhed og indhold af sunde fedtsyrer. Testen er opdateret i februar 2019 (log ind eller bliv medlem)

Det har vi fundet
 

7 af de 10 testede fiskeolier indeholdt ikke dioxiner, PCB'er eller tungmetaller.

I de resterende tre produkter målte vi et indhold af PCB.

2 produkter havde et lavt indhold af PCB, mens fiskeolien fra Dansk Ørred havde et væsentlig højere indhold af PCB end de andre olier.

Det målte indhold af dioxinlignende PCB'er var 0,42-0,72 picogram per gram fedt, mens indholdet af de ikke-dioxin lignende PCB'er var 1,9-42,2 nanogram per gram fedt.

Indholdet lå i alle tilfælde under gældende grænseværdier for fiskeolie på henholdsvis 6 picogram per gram fedt og 200 nanogram per gram fedt.
 

Det siger producenten
 

New Nordic, producent af Dansk Ørred Økologisk fiskeolie

"I forhold til forurening med PCB og dioxin viser Forbrugerrådet Tænks målinger, at indholdet ligger langt under grænseværdierne, og resultatet ligger også i overensstemmelse med vores egne analyser"

Eva Nydal Abildgaard, Regulatory manager

Hvad er dioxiner og PCB?

Dioxiner er forureninger, der kan findes over alt i miljøet. De dannes ved afbrænding af for eksempel affald og træ og ved forskellige industriproduktioner.

​PCB'er (polyklorerede biphenyl) er en stor gruppe industrikemikalier, der længe har været forbudt i Danmark, men som tidligere blev anvendt blandt andet i byggematerialer.

Både dioxiner og PCB'er spredes i miljøet og ophobes i fødekæden.

Stofferne kan findes som forurening i forskellige fødevarer. Da stofferne binder sig til fedt, findes de hovedsageligt i federe såkaldte animalske produkter som for eksempel mejeriprodukter, æg og fedt fra kød.

De findes også i fede fisk og vil derfor kunne findes i fiskeolie, medmindre at olien er renset.

Flere af de testede produkter oplyser specifikt, at de er renset for blandt andet PCB og dioxin. I de fleste olier kunne vi heller ikke måle et indhold af stofferne.

I EU er der en grænse for indholdet af miljøforureningerne i forskellige fødevarer inlusive fiskeolie.

Både dioxin og PCB kan blandt andet virke hormonforstyrrende, påvirke forplantningsevnen og immunsystemet. De kan også være kræftfremkaldende.

Relaterede artikler