Test: Kemi i gummistøvler til børn

12. sep 2017

Gummistøvler til børn kan indeholde uønsket kemi. 13 par gummistøvler er testet for blandt andet mistænkt hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer.

test-kemien-i-boernegummistoevler.gif

Test: Kemien i gummistøvler til børn
Foto: Forbrugerrådet Tænk Kemi

Gummistøvler: Ingen testede børnestøvler er helt fri for uønsket kemi

I testen af børnegummistøvler var der fund af uønsket kemi i alle støvlerne. Nogle af gummistøvlerne indeholder kun små mængder uønsket kemi, mens andre fund var større.

Den uønskede kemi var især de såkaldte PAH’er, også kaldet tjærestoffer, som testen viste i varierende mængder i alle gummistøvlerne.

PAH’er er mistænkt for at være kræftfremkaldende. I støvlerne med B-bedømmelse er mængderne dog så lave, at de er fine kemivalg.

Se også Forbrugerrådet Tænks funktionstest af gummistøvlerne (link til tænk.dk).

Hormonkemi: Kun 1 par gummistøvler med ftalater

I gummistøvler behøver du i de fleste tilfælde ikke være bekymret for såkaldte ftalater. Ftalater er blødgørende stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Ftalater bruges i nogle støvler af plasttypen PVC. Et par gummistøvler af mærket Dunlop viste i testen et højt indhold af ftalaten DINP.

Formstøbte støvler uden samlinger kan du vælge at undgå. De vil ofte være af PVC, som kan indeholde ftalater.

Se de 13 testede støvler med kemivurderinger nederst på denne side.

Uønsket kemi: Gummistøvler anmeldes til Miljøstyrelsen

Et par gummistøvler til børn er efter testen blevet anmeldt til Miljøstyrelsen. Det er støvlerne fra Aigle med stjerner, der skifter farve, når de bliver våde.

Den uønskede kemi i disse støvler var blandt andet såkaldte kortkædede og mellemkædede klorparaffiner. Disse stoffer er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

I Aigle-støvlen var mængden af kortkædede klorparaffiner over det tilladte niveau, og støvlen er derfor meldt til Miljøstyrelsen. Har du købt denne støvle, kan du få penge retur ved forhandleren.

Test: Det betyder kolberne A, B og C.

Bag om testen

Sådan har vi testet

I foråret 2017 udvalgte vi 13 gummistøvler af forskellige brands fra det danske marked. Støvlerne blev sendt til kemisk test på et analyselaboratorie.

Her blev støvlerne analyseret for:

 • PAH’er
 • Klorparaffiner (SCCS+MCCS)
 • Tungmetaller (bly og cadmium)
 • Ftalater

Efter testen har vi sendt analyseresultaterne til virksomhederne, så de har haft mulighed for at kommentere på fundene.

Testen er gennemført i samarbejde med andre forbrugerorganisationer i det internationale testsamarbejde ICRT.

Det har vi fundet

PAH’er

PAH’er blev fundet i alle gummistøvlerne. Mængden og typerne varierede.

Der blev fundet følgende:

 • Acenaphthene (1 støvle 0,25 mg/kg)
 • Anthracene (1 støvle 0,66 mg/kg)
 • Benzo[a]anthracene (1 støvle 0,21 mg/kg)
 • Benzo[e]pyrene (1 støvle 0,43 mg/kg)
 • Benzo[g,h,i]perylene (2 støvler 0,43-0,65 mg/kg)
 • Chrysene (2 støvler 0,2-0,39 mg/kg)
 • Fluoranthene (4 støvler 0,21-0,7 mg/kg)
 • Fluorene (2 støvler 0,21-1 mg/kg)
 • Naftalin (12 støvler 0,25-3,9 mg/kg)
 • Phenanthrene (9 støvler 0,27-3,7 mg/kg)
 • Pyrene (9 støvler 0,29-3,9 mg/kg)

Særligt naftalin var udbredt i gummistøvlerne. Stoffet er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Det er klassificeret som mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Se listen over uønskede stoffer: Naftalin (link til Miljøstyrelsens hjemmeside).

Klorparaffiner (SCCS+MCCS)

12 støvler var uden klorparaffiner. 1 støvle fra Aigle indeholdt 0,28 procent kortkædede klorparaffiner og 0,12 procent mellemkædede klorparaffiner.

Ifølge lovgivningen skal indholdet af kortkædede klorparaffiner være under 0,15 procent. Støvlerne er derfor anmeldt til Miljøstyrelsen.

Tungmetaller

Bly fandt vi spor af i 5 gummistøvler, og i mindre mængder (20 milligram per kilo) i en enkelt. Cadmium blev der ikke fundet.

Ftalater

De fleste gummistøvler var fri for ftalater. Men en PVC støvle fra Dunlop indeholdt 40 procent af ftalaten DINP.

Cocktaileffekten – hvad er det?

Det siger producenterne

Aigle:

Aigle tager sagen meget alvorligt og er i gang med omfattende undersøgelser. Forhandleren oplyser, at den berørte model Aigle Print (Marine Etoille med stjerner), der skifter farve ved kontakt med vand, er tilbagekaldt fra butikker og webshops. Forbrugere kan få pengene retur.

Bundgaard:

"Det er meget beklageligt og for os overraskende, at der i forbindelse med Forbrugerrådet Tænk Kemis test er fundet rester af naftalin i vores gummistøvler i det anførte niveau. Vi har en ambition om at tilbyde et af markedets bedste børnegummistøvleprodukter, som udover at have et meget højt indhold af naturgummi, også er blandt de bedste, når det kommer til funktion og kemi. Selvom effekten på menneskers sundhed fra naftalinrester i gummi, ifølge Miljøstyrelsen, betragtes som ubetydelige, er resultatet utilfredsstillende, og vi ser på det med stor alvor.

I samarbejde med vores underleverandør arbejder vi med en ambition, som tilsiger, at indholdet af naftalin i Bundgaard gummistøvler ikke må overstige 0,5 milligram per kilo. Dette er målsætningen for alle vores gummistøvler. Udfordringen med at efterleve ambitionen er størst i den sorte og de mørke farver som følge af naftalin i det sorte pigment. Det fundne niveau i Forbrugerrådet Tænk Kemis undersøgelse har vi ikke konstateret i egne test, hvilket er utilfredsstillende.

Vi vil derfor igangsætte en evaluering og revurdering af vores testprocedurer på fabrikken. Herudover vil vi iværksætte en test af kemien i de forskellige farver af gummistøvler, vi har fået produceret på fabrikken."

Dunlop:

Producenten Hevea fortæller, at den lever op til den europæiske kemikalielovgivning REACH. Virksomheden forklarer, at den holder nøje øje med EU’s kandidatliste over særligt problematiske stoffer. Siden 2010 har virksomheden produceret alle sine produkter uden stoffer fra kandidatlisten.

Hevea forklarer, at DINP er plastblødgøreren i de PVC-dele, der bliver brugt i produktionen af Dunlop PVC Boots. Virksomheden gør opmærksom på, at DINP ikke er på kandidatlisten. Den understreger også, at gummistøvler har et andet formål end legetøj, der må komme i munden. I sidstnævnte produkter er DINP forbudt at bruge.

Forbrugerrådet Tænk Kemis kommentar: Ftalaten DINP er ikke på kandidatlisten, men den er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Ftalater fordamper og kan optages fra luften gennem huden.

Tretorn:

Producenten fortæller, at den ikke har fundet naftalin i den støvle, som den selv har testet.

Coop:

COOP slår fast, at det målte indhold af alle PAH-forbindelser i gummistøvlerne er langt under grænserne for lovligt indhold. Både efter EU-regler, danske regler og tyske regler, som er skarpere. Der er således ikke belæg for at anse COOP Friends-gummistøvlerne for problematiske på nogen måde, lyder det fra COOP.

Hvad gør jeg, hvis jeg har købt et par gummistøvler med uønsket kemi?

Har du købt Aigle-støvlerne, kan du gå til forhandleren og få pengene retur.

Du behøver generelt ikke at smide gummistøvlerne til dine børn ud, fordi testen viser, at de indeholder problematiske stoffer. Uønsket kemi som mistænkt hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer er generelt ikke problematisk i det enkelte produkt. Det gælder også for gummistøvler.

Forskere er til gengæld bekymrede over det faktum, at du kan blive udsat for problematiske kemikalier fra mange kilder i din hverdag. Det kan for eksempel være fra indeklima, fødevareemballage og personlige plejeprodukter. Samlet set kan udsættelser for uønsket kemi fra mange kilder være problematisk i forhold til eksempelvis hormonforstyrrende effekter. Dette er kendt som cocktaileffekten.

Det er derfor generelt en god ide at undgå problematisk kemi, hvor du kan. Derfor kan du bruge testen, når du køber nyt.

Cocktaileffekten - hvad er det?