Test: Kemi i højstole

28. nov 2016

13 høje barnestole har været til kemisk test på laboratorie. Mere end halvdelen af de testede stole var uden uønsket kemi, mens nogle havde indhold af problematiske stoffer.

test-kemi-i-hoeje-barnestole.gif

Test: Kemi i høje barnestole
Foto: Getty Images

Høje barnestole får den bedste kemi-bedømmelse

Højstole i testen er i mere end halvdelen af produkterne enten helt uden eller kun med meget små spor af uønskede kemikalier. I alt 7 højstole får den bedste kemibedømmelse.

Se bedømmelser af barnestolene nederst på denne side.

Test: Det betyder kolberne A, B og C.

Nogle højstole afgiver uønsket kemi

6 høje barnestole i testen indeholder forskellige uønskede stoffer. Det er blandt andet kemikalier, der er allergifremkaldende, kan påvirke børns nervesystem eller er klassificeret som muligt kræftfremkaldende (for eksempel formaldehyd, bly og tjærestoffer).

Stofferne er lovlige, og højstole med uønsket kemi er ikke i sig selv problematiske. Men uønskede kemikalier i det enkelte produkt kan bidrage til børns samlede udsættelse fra mange kilder i hverdagen - den såkaldte cocktaileffekt. Derfor er det en god ide at undgå disse kemikalier, hvor du kan.

Cocktaileffekten - hvad er det?

Forbrugerrådet Tænk: 5 stole er ikke stabile nok

Forbrugerrådet Tænk anmelder 5 højstole til Sikkerhedsstyrelsen, da funktionstesten viser, at der er problemer med sikkerhed og stabilitet (link til tænk.dk).

Bag om testen

Sådan har vi gjort

 

13 højstole har været på laboratorie til kemisk analyse. Stolene er testet for indhold af:

  • Ftalater,
  • flammehæmmere,
  • PAH'er samt
  • phenoler heriblandt bisphenol A

Derudover er de lakerede højstole af træ også undersøgt for afgivelse af tungmetaller og indhold af formaldehyd.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet indholdet i en samlet prøve af de materialer, der er tættest på barnet, når det sidder i stolen. Det vil sige selve sædet og eventuelle bakker og seler, der er lavet af andet materiale end sædet.

Forbrugerrådet Tænk har også testet de høje barnestole for, hvor gode og sikre de er for barnet at sidde i.

Er du medlem af Forbrugerrådet Tænk, kan du læse mere om sikkkerhedstesten af barnestolene her (link til tænk.dk).

Det har vi fundet

PAH'er

7 barnestole er helt fri for indhold af tjærestoffer, også kaldet PAH’er. 5 stole indeholder mindre mængder.

De resterende 2 højstole, BabyTrold og Flexa Højstol, indeholdt PAH'er i højere grad end de andre.

I begge tilfælde er der blandt andet tale om naftalin, der i EU er klassificeret som muligt kræftfremkaldende. Stoffet er uønsket i produkter til børn, og begge disse stole får en lav kemibedømmelse.

De fundne PAH’er, blandt andet naftalin, er ikke forbudt i hverken legetøj eller babyudstyr.

Ftalater

1 af de høje barnestole indeholdt meget små spor af ftalaten DBP i lakken. Testen viste ikke ftalater i nogen af de øvrige 12 testede barnestole.

Ftalater er blandt andet mistænkt for at kunne forstyrre hormonsystemet. Stofferne er tidligere fundet i lak.

I Danmark er alle ftalater forbudt i legetøj og visse typer babyudstyr til de yngste børn. Men forbuddet gælder ikke for eksempelvis høje barnestole.

Flammehæmmere

9 højstole var helt uden fosforholdige flammehæmmere. De resterende 4 indeholdt mindre mængder af én flammehæmmer, Tphp.

Flammehæmmere kan være kræftfremkaldende og er også mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Visse flammehæmmere er forbudt i legetøj - det gælder dog ikke Tphp. Forbuddet gælder ikke babyudstyr som høje barnestole.

Phenol

I 3 højstole kunne måles et mindre indhold af phenol. Disse stole får derfor middel bedømmelse.

I EU er phenol klassificeret som mistænkt for at kunne skade arveanlæggene. Et forbud mod afgivelse af phenol fra legetøj er ved at blive vedtaget i EU.

Formaldehyd

Formaldehyd er allergifremkaldende og derfor uønsket i produkter, som børn er i tæt kontakt med.

En enkelt af de høje barnestole af træ afgav mindre mængder formaldehyd. Det var stolen fra BabyTrold.

De andre barnestole af træ var uden formaldehyd.

Tungmetaller

Afgivelsen af tungmetaller fra lakken på træstolene var begrænset.

To højstole, BabyTrold og Hauck Alpha, afgav dog mindre mængder bly fra lakken.

Afgivelsen af bly er under, hvad der er tilladt i legetøj. Afgivelsen er alligevel uønsket, da bly kan påvirke nervesystemet for eksempelvis børns indlæringsevne og intelligens.