Test: Kemi i legetøj af plastik

7. dec 2017

Test viser, at legetøj af plastik kan indeholde de blødgørende stoffer ftalater, som er hormonforstyrrende og forbudte i visse produkter til børn.

test-kemi-i-legetoej-af-plastik.gif

Test: Kemi i legetøj af plastik
Foto: Benjamin Media

Legetøj: Det meste er uden uønskede ftalater

I en test af plastiklegetøj har Forbrugerrådet Tænk Kemi sendt i alt 30 slags legetøj til laboratorietest.

Testen har undersøgt legetøjet for en række såkaldte ftalater. Det er blødgørende stoffer, der enten er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det.

I testen er den gode nyhed, at de fleste stykker legetøj er uden uønskede ftalater.

Se de 30 testede stykker legetøj nederst på denne side.

Uønsket kemi: Forbudte ftalater fundet i flere slags legetøj

Ftalater er i Danmark helt forbudt i legetøj til børn fra 0 til 3 år.

I legetøj til børn fra 3 til 14 år er reglerne mindre klare. Her gælder det blandt andet, at legetøjet ikke må indeholde 3 hormonforstyrrende ftalater (DEHP, DBP og BBP).

Legetøj til børn i denne aldersgruppe må heller ikke indeholde yderligere 3 ftalater (DINP, DIDP og DNOP), hvis legetøjet kan komme i munden.

Testen viste indhold af ftalater i 5 stykker legetøj. Forbrugerrådet Tænk Kemi vurderer, at de fundne mængder af ftalater er ulovlige i legetøj.

Test: Det betyder kolberne A, B og C

Cocktaileffekten: Samlet udsættelse er problematisk

Legetøjet i sig selv udgør sandsynligvis ikke en akut sundhedsrisiko, selvom det indeholder problematiske ftalater.

Myndighederne har dog vurderet, at stofferne ikke bør være i legetøj. De kan bidrage til børns samlede udsættelse for problemkemi, den såkaldte cocktaileffekt.

Cocktaileffekten – hvad er det?

Bag om testen

Sådan har vi testet


I august 2017 købte Forbrugerrådet Tænk Kemi 30 forskellige slags legetøj og produkter af plastik til børn. Produkterne er købt i forskellige legetøjsbutikker og webbutikker. 

Produkterne blev udvalgt for at teste dem for indhold af såkaldte ftalater.

Ftalater er en række blødgørende stoffer, som enten er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det. Ftalaterne er på EU's såkaldte kandidatliste over uønskede stoffer.

Ftalater bruges til at blødgøre hård plastik. Derfor blev de 30 produkter udvalgt på baggrund af en formodning om, at de kunne være blødgjort med ftalater.

Alle 30 produkter blev sendt til et akkrediteret laboratorie. Testen er en standardtest, der tester for alle ftalater på kandidatlisten samt flere ftalater, der blandt andet bruges i legetøj.

Resultaterne er blevet forelagt producenter og forhandlere, der har indsendt kommentarer.

Du har ret til svar om kemikalier fra kandidatlisten

I dagene efter indkøbet blev alle 30 produkters stregkode scannet med appen Tjek Kemien.

Tjek Kemien er en app, som er udviklet i samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet Tænk. Den skal hjælpe forbrugere med at spørge ind til, om produkter indeholder stoffer på EU’s kandidatliste. Appen sikrer, at en forespørgsel ryger af sted til den såkaldte stregkodeejer – det kan for eksempel være importøren eller producenten af produktet.

Som forbruger har du ret til at få svar fra forhandler, importør eller producent, hvis produkterne indeholder kandidatlistestoffer. Virksomheden har 45 dage til at svare. Du kan både spørge i butikken eller via appen Tjek Kemien.

I Forbrugerrådet Tænk Kemis test var det ikke alle produkternes stregkoder, der virkede. Derfor blev der også – i de tilfælde hvor svaret ikke kunne hentes via Tjek Kemien – sendt en e-mail med samme forespørgsel til forhandlerne.

App: Sådan fungerer Tjek Kemien (link til tjekkemien.dk)

Det har vi fundet


I 25 tilfælde har virksomhederne svaret korrekt, da de blev adspurgt, om de havde indhold af kandidatlistestoffer i deres legetøj. Men i 5 tilfælde (de samme 5 produkter, som testen fandt ftalater i) svarer forhandleren eller producenten forkert.

I 4 tilfælde har svaret været, at der ikke er kandidatlistestoffer i. Et enkelt svar går på, at der er kandidatlistestoffer i, men ikke over grænseværdien. Men alle 5 svar var altså forkerte, viser testen fra Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Det produkt, der havde højest indhold af ftalater, var et hoppedyr. Det indeholdt 25 procent af ftalaten DIBP, som er forbudt i legetøj til børn fra 0 til 3 år. EU forventes at forbyde dette stof helt.

1 fodbold indeholdt 11,5 procent DEHP og 3,6 procent DINP.

1 football indeholdt 16,6 procent DEHP.

1 produkt med bondegårdsdyr indeholdt 1,2 procent DEHP og 0,12 procent DINP.

1 sæt reflekser 4,2 procent DEHP og 0,59 procent DINP.

25 produkter var fri for ftalater. Her svarede producenterne og forhandlerne, selvom de faktisk kun er forpligtet til at svare, hvis deres produkt indeholder kandidatlistestoffer.

Om ftalater og kandidatlisten


EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer

Kandidatlisten er en EU-liste over kemikalier, som anses for at være særlig problematiske.

Kemikalierne kan enten være mistænkt for at være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, skadelige for evnen til at få børn, ændrer arveanlæg eller særligt miljøskadelige.

De er dog generelt ikke ulovlige at bruge.

4 ftalater er særligt i fokus

Særligt 4 ftalater er i fokus i disse år på grund af deres uønskede egenskaber.

Det er stofferne DEHP, DBP, DIBP og BBP, som de danske myndigheder længe har arbejdet for at få forbudt på grund af deres hormonforstyrrende egenskaber.

Danmark måtte opgive et forbud mod stofferne i 2014. Men som tingene ser ud per december 2017, tyder det på, at EU vil forbyde stofferne. Alle 4 ftalater er på EU's kandidatliste.

Læs mere: EU foreslår forbud mod produkter, der indeholder 4 hormonforstyrrende ftalater (link til Miljøstyrelsens hjemmeside)

Disse ftalater er forbudt i legetøj

Mange ftalater er forbudte eller underlagt grænseværdier i legetøj og produkter til børn. Det gælder blandt andet de 4 ovennævnte.

I Danmark er alle ftalater forbudt i legetøj og produkter til børn fra 0 til 3 år.

I EU er det forbudt at sælge legetøj og produkter til børn i alderen 0 til 14 år, hvis:

  • produkterne indeholder ftalaterne DEHP (Di(2-ethylhexyl)ftalat), DBP (Dibuthylftalat) og BBP (Butylbenzylftalat)
  • produkter, der kan kommes i munden, indeholder ftalaterne DINP (Diisononylftalat), DIDP (Diisodecylftalat) og DNOP (di-n-octylftalat).

DINP er også i søgelyset for sine hormonforstyrrende effekter (link til ingeniøren.dk)

Økologisk råds test af indeklima 2016

Ftalater kan også påvirke indeklimaet i dit hjem negativt. Stofferne migrerer eller vandrer ud af den plastik, som de er tilsat i.

Det sker i mindre mængder end tidligere, slår det Økologisk Råds undersøgelse fra juni 2016 fast. Men ftalater findes stadig i støvet. Det sker på trods af, at der er kommet skrappere krav til brugen af stofferne.

Det siger virksomhederne

BilligLeg.dk

"Vi har trukket produkterne (football og fodbold) fra vores webbutik."

Bilka

"For de to Baby Buddy-produkter har vi en tæt dialog med leverandøren. Vi er endvidere i gang med at fjerne de berørte produkter fra salgsarealet. 

For 3-2-1 go reflekserne har vi også en tæt kontakt til leverandøren, som er ved at granske sagen nøje."

VN Legetøj

Virksomheden oplyser, at der i tilfældet med hoppedyret muligvis er tale om et ældre produkt. VN Legetøjs egen testrapport viser, at deres nuværende produkt er uden ftalater herunder DIBP. Virksomheden har desuden 4 testrapporter, der viser, at farmdyrene ikke indeholder DEHP.

RFX+CARE International A/S

”Testen foretaget af Forbrugerrådet Tænk Kemi på vores udvalgte reflekspakke er udført anderledes end, hvordan man bør test og sikre, at hvert enkelt produkt er i overensstemmelse med REACH. Det vil sige, at Forbrugerrådet Tænk Kemi har foretaget en mixet test af flere reflekser blandet sammen i én og samme test. Vi tester alle materialer enkeltvis. Som producent kan vi i øvrigt ikke få fuld indsigt i hele Forbrugerrådet Tænk Kemis testrapport. Vi har derfor testet materialerne enkeltvis hos to andre akkrediterede test laboratorier og fundet at materialerne i vores reflekser lever op til REACH. Vi undrer os derfor stadigvæk over resultatet af Forbrugerrådet Tænk Kemis test. Vi har altid 110 procent fokus på, at de produkter, vi placerer i markedet, både overholder REACH og lever op til EN13356:2001, vi fortager desuden stikprøvetester vores materialer jævnligt.

Vi kan med 100 procent sikkerhed garantere forbrugeren, at vores refleksmateriale ikke indeholder ftalater eller andre ulovlige kemikalier og kan konkludere ud af denne test / testmetode, at det kun kan være én af de 4 mellemlagsfilm i 4 testede prøver (som ligger indkapslet i refleksen), der har lavet udslaget i den mixede test, eller at vores vare har været opbevaret i længere tid i nærheden af materialer, der har indeholdt de fundne stoffer. Vi foretager yderligere single test kun af de 4 farvede pågældende mellelagsfilm anvendt i præcist i disse reflekser for at stadfæste eksakt, hvor udslaget kommer fra og derfor kan give et fuldkommet svar og handle derudfra hvis nødvendigt.

Vi er meget taknemmelige over, at vi blev valgt til denne test, da det giver os mulighed for at kræve endnu flere test fra vores underleverandører og sætte fokus på, at endnu flere stikprøve tests er nødvendige – også af mellemlagsfilm som indkøbes i god tro som PVC / ftalat frie dokumenteret af vores underleverandører. Vi er efter vores egne test kommet frem til at det eneste, der kan have lavet udslaget i Forbrugerådet Tænk Kemis test er den røde folie inden i én af vores reflekser som nu sendt til separat testning.

Hvis du som forbruger ønsker indsigt i vores test rapporter eller har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.”

Sådan spørger du om kandidatlistestoffer i produkter

Spørg om problemkemi med app


Brug appen Tjek Kemien til at spørge, om dine produkter indeholder kandidatlistestoffer som for eksempel ftalater. Du skal have svar inden for 45 dage, hvis der er kandidatlistestoffer i.

Tjek Kemien kan du bruge til elektronik, legetøj, møbler, tekstiler og andre produkter.

Appen kan du ikke bruge til at scanne kosmetik, fødevarer, rengøringsmidler og lignende. Kosmetik og personlig pleje kan du scanne med appen Kemiluppen.

App: Sådan fungerer Tjek Kemien (link til tjekkemien.dk)

Spørg om uønskede kemikalier i butikken


Har du ikke appen Tjek Kemien? Du kan også spørge i butikken, om produktet indeholder kandidatlistestoffer.

Her skal du også have svar inden for 45 dage.