Test: Kemi i madkasser og opbevaringsbokse

13. jan 2016

11 madkasser og opbevaringsbokse har vi sendt til laboratorietest for at undersøge, om de indeholder og frigiver uønsket kemi. Testen viser, at du undgår en række problematiske kemikalier i produkterne, men du risikerer, at stoffer fra din opbevaringsboks vandrer over i varm, fed mad.

madkasser-test-1-web.gif

Test af kemi i madkasser
Fotomontage. Foto: Anne Beck Christensen

Ingen mistænkte hormonforstyrrende stoffer i madkasser og bokse

I testen indgår:

 • 5 plastmadkasser
 • 3 metalmadkasser
 • 3 madopbevaringsbøtter af plast

Testen for madopbevaringsbøtterne er skrappere – så de kan ikke direkte sammenlignes med madkasserne. Hvis de bruges som madkasse, vil testresultatet formentligt være bedre.

Testen viser, at du ikke behøver at bekymre dig om problematiske stoffer som ftalater, bisphenol A og tungmetaller i hverken madkasserne eller opbevaringsboksene.

Varme fede fødevarer kan trække kemiske stoffer ud af plasten

Når madkasserne fyldes med en testsimlulant, der skal minde om fede fødevare, frigives der for flere af dem mindre mængder kemiske stoffer til madkassens indhold.

Opbevaringsboksene er testet ved højere temperatur og længere varighed, og her ses der større frigivelse af kemiske stoffer til indholdet.

Testen viser kun, hvor store mængder af kemiske stoffer, der vandrer fra beholderen over i maden. Vi ved ikke, hvilke stoffer det er, om de er problematiske, og om de udgør et problem.

Vi mener dog generelt, at det er uønsket, at der vandrer stoffer fra opbevaringsbeholderen over i maden.

Læs mere om testmetoden i 'Bag om testen'.

Test: Det betyder kolberne A, B og C.

Bag om testen

Sådan har vi testet

Vi har indkøbt 11 forskellige madkasser/opbevaringsbokse, som er lavet af både plast og metal. De er sendt til test på et laboratorie, hvor de er undersøgt for indhold og frigivelse af uønsket kemi.

Det har vi kigget efter

Der er lavet forskellige analyser på grund af de forskellige materialer og på grund af forskellen på, hvordan man bruger madkasser og opbevaringsbokse. Opbevaringsbokse bruges f.eks. i højere grad til varm mad. Madkasser af metal kan være behandlet med en lak, der kan frigive forskellige bisphenoler. Hvis de ikke er lakeret, kan de frigive forskellige metaller.

Madkasser af plast:

Frigivelse:

 • Totalmigration 3% edikkesyre 24 timer 40 grader
 • Totalmigration 10% ethanol 24 timer 40 grader
 • Totalmigration 95% ethanol 24 timer 40 grader
 • Totalmigration Isooctane 5 timer 20 grader

Indhold af:

 • Bisphenol A
 • Cadmium
 • Chrom
 • Bly
 • Kviksølv
 • Ftalater (11 forskellige)
 • Isocyanater (kun for Boc N roll)

Madopbevaringsbøtter af plast

Frigivelse:

 • Totalmigration 3% edikkesyre, 30 min 100 grader + 10 dage 40 grader
 • Totalmigration 10% ethanol, 30 min 80 grader + 10 dage 40 grader
 • Totalmigration 95% ethanol, 30 min 80 grader + 10 dage 40 grader
 • Totalmigration Isooctane, 30 min 60 grader + 2 dage 20 grader

Indhold af:

 • Bisphenol A
 • Cadmium
 • Chrom
 • Bly
 • Kviksølv
 • Ftalater (11 forskellige)

Madkasser af metal

Frigivelse:

 • Bisphenol A
 • Bisphenol F
 • BADGE
 • BFDGE
 • NOGE
 • Metaller (23 forskellige)

 

Det har vi fundet

Plastmadkasser

Madkasserne af plast indeholder ikke problematiske kemikalier som ftalater, bisphenol A, og tungmetaller.

Der er lavet en totalmigrationstest for at se på frigivelse af kemiske stoffer. I testen er de fyldt med simulanter, der skal afspejle forskellige fødevarer – f.eks. sure, alkoholholdige og fede fødevarer, for at se om der vandrer stoffer fra madkassen over i indholdet – også kaldet total migration.

Flere af madkasserne har ingen eller meget lidt migration til fede fødevarer, mens Tiger Bamse madkassen har meget lidt til syre og lidt mere til fede fødevarer, men der er tale om mindre mængder.

En enkelt ”madkasse” vi har testet, er sandwichindpakningen fra Boc n roll. Den er lavet af tekstil på ydersiden og polyurethan på indersiden. Den klarer sig dårligt i testen med ren sprit, hvor den har en høj total migration. Den frigiver også små mængder kemiske stoffer til fedt og surt.

Metalmadkasser

Madkasserne af metal har klaret sig godt i vores test.

Vi har testet dem for om der vandrer forskellige stoffer ud af madkassen.

Vi har ikke fundet frigivelse af Bisphenol A, Bisphenol F, stofferne BADGE, BFDGE, NOGE. Vi har heller ikke fundet frigivelse af metaller i nævneværdige mængder. Vi har testet for b.la. aluminium, nikkel, bly mv.

Metalmadkasser kan være lakeret indvendig med en lak, der kan indeholde f.eks. Bisphenol A. Det har vi ikke fundet i de madkasser vi har testet.

Opbevaringsbokse

Opbevaringsbøtterne af plast indeholder ikke problematiske kemikalier som Ftalater,  Bisphenol A, og tungmetaller.

Der er lavet en totalmigrationstest, for at se på frigivelse af kemiske stoffer. De er testet ved højere temperatur og længere varighed end madkasserne, da de bruges til varm mad og langtidsopbevaring.

Vores test viser, at de klarer sig fint med nogle fødevaretyper, men for de fede fødevarer går det knap så fint.  Alle tre madkasser udskiller i større eller mindre grad kemikalier til indholdet, når de testes med varme fede fødevarer, to af dem i større grad: Plast Team Narvik food storage 1,7 l og Sistema 1,2 l Lunch plus.

Hvad er varm, fed mad?

Dette er eksempler på, hvad der kan være varm, fed mad.

 • Lasagne
 • Sovs
 • Fedt
 • Bøffer
 • Laks
 • Gullash
 • Vanilliecreme
 • Gryderetter