Test: Kemi i mørk chokolade

9. nov 2017

Mørk chokolade kan indeholde uønskede stoffer som cadmium, mineralske olier og tjærestoffer. Det viser test, hvor 2 chokolader får bedste kemibedømmelse.

test-kemi-i-moerk-chokolade.gif

Test: Kemi i mørk chokolade
Foto: Benjamin Media

Test: Disse mørke chokolader er bedste kemivalg

Testen af 12 slags mørk chokolade viser, at alle chokoladerne indeholder flere uønskede stoffer.

De problematiske stoffer varierer dog meget i mængde.

Lindt Excellence 70% dark og Toms Ekstra mørk chokolade 70% har det laveste indhold af uønskede stoffer. De er derfor testens bedste kemivalg.

Se bedømmelserne af de 12 mørke chokolader nederst på denne side.

Test: Det betyder kolberne A, B og C

Uønsket kemi: 1 chokolade har meget højt cadmium-indhold

Chokoladerne i testen indeholder alle tungmetallet cadmium. Det stammer fra den jord, som kakaobønnerne er dyrket i.

Valrhonas chokolade havde et meget højt indhold af cadmium. Indholdet var langt over de kommende EU-grænser for mørk chokolade.

Cadmium kan blandt andet give nyreskader, hvis du får for meget. Der er ikke tale om en akut risiko, men en risiko på lang sigt.

Dit indtag af cadmium fra andre madvarer vil allerede være relativt højt.

Læs mere: Vær opmærksom på cadmium i mørk chokolade (link til artikel)

Forureninger: Mørke chokolader indeholdt disse stoffer

Tjærestoffer (PAH'er) og mineralske olier fandtes i alle testede chokolader. Chokoladerne kan være forurenet med disse stoffer fra mange forskellige kilder i produktionen.

De uønskede stoffer i chokoladerne er under grænseværdierne. Men indholdet bør være så småt som muligt, da begge grupper af stoffer kan give kræft.

Læs mere: Forbrugerrådet Tænk smagstester de mørke chokolader med hjælp fra 3 eksperter og 130 forbrugere (log ind eller bliv medlem)

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk Kemi har sendt 12 plader mørk chokolade med cirka 70 procent kakaoindhold til test på et kemisk laboratorie.

Chokoladen er undersøgt for indhold af:

  •     Cadmium
  •     Bly
  •     Mineralske olier - de såkaldte MOSH og MOAH
  •     Tjærestoffer – de såkaldte PAH'er

Vi har testet for indhold af de uønskede stoffer i selve chokoladen.

Det har vi fundet
 

Alle de 12 testede chokolader indeholdt en eller flere af de undersøgte stoffer.

Bedømmelsen af de 12 produkter er som følger:

  •     2 chokolader er gode kemivalg. De har samlet set testens laveste indhold af uønskede stoffer.
  •     5 chokolader indeholder nogle af de uønskede stoffer - dog stadig i relativt lave koncentrationer og alle under grænseværdierne.
  •     5 chokolader havde et højere indhold af én eller flere af stofferne. I én chokolade var indholdet af cadmium over den kommende grænseværdi for mørk chokolade. I 2 chokolader blev der fundet et indhold af de mineralske olier MOAH, mens der i 2 andre chokolader blev fundet et højere indhold af PAH'er. Indholdet af PAH'er er under eksisterende grænseværdier, men en del højere end indholdet i de øvrige produkter.

Cadmium

Cadmium er et tungmetal, der forekommer naturligt i jorden og overføres til kakaobønnerne ved dyrkning. Indholdet af cadmium i jorden er højere i nogle områder, særligt hvis der er vulkansk aktivitet.

Cadmium ophobes i lever og nyrer, og det kan være sundhedsskadeligt på sigt. Det kan blandt andet give nyreskader.

Indtaget at cadmium gennem basiskosten er allerede relativt høj. Cadmium findes blandt andet korn og forskellige grøntsager samt for eksempel hørfrø, solsikkekerner, rejer og lever.

Fra 2019 er der fastsat grænseværdier I EU for indholdet af cadmium i chokolade. I mørk chokolade (over 50 procent kakao) må det være 800 mikrogram per kilo chokolade. De kommende grænseværdier for mælkechokolade og hvid chokolade er betydeligt lavere.

Vi har målt et indhold af cadmium i Valhrona Noir Andoa 70% på 1400 mikrogram per kilo chokolade. Det er altså betydeligt højere end den kommende grænse for mørk chokolade.

Det høje indhold betyder, at hvis du spiser mere end 18 gram Valrhona-chokolade om dagen, overskrider du det niveau, som på nuværende tidspunkt betragtes som et sikkert indtag. Det er vel at mærke uden at tage højde for, at mange andre fødevarer også indeholder cadmium. Chokoladen fra Valrhona får derfor en lav kemibedømmelse.

Flere af de andre chokolader indeholder mellem 170 og 250 mikrogram cadmium per kilo chokolade. Det er under den kommende grænseværdi, men det er stadig relativt meget cadmium. Spiser du mellem 100 og 150 gram om dagen af disse chokolader, har du alene fra chokolade indtaget alt det cadmium, som du kan tåle. Disse chokolader får en middel bedømmelse.

Fødevarestyrelsens anbefaling: Vær opmærksom på cadmium

Mineralske olier - MOSH og MOAH

Mineralske olier er en gruppe af stoffer, som kan være problematiske. Det gælder blandt andet stofgrupperne MOSH og MOAH.

De mineralske olier MOSH kan ophobe sig i kroppens organer – blandt andet i lever og milt.

MOAH kan være kræftfremkaldende.

Den europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har vurderet at vores udsættelse for både MOSH og MOAH i fødevarer er sundhedsmæssig bekymrende (eksternt link til rapport).

Mineralske olier i fødevarer kan komme fra mange forskellige kilder.

Stofferne kan blandt andet vandre fra forurenet emballage til fødevarer. Forurenet emballage - typisk af pap eller papir - kan derfor være en væsentlig kilde til mineralske olier. Materialer, som fødevarerne er i kontakt med undervejs i produktionen som for eksempel de sække kakaobønnerne transporteres i, kan også være en kilde. Endelig kan olierne også stamme fra tilsætnings- og hjælpestoffer fra forarbejdningen af maden eller smøremidler brugt i produktionen.

Der findes endnu ingen grænse for indholdet af mineralske olier i emballage eller fødevarer i EU.

De tyske myndigheder arbejder på at fastsætte en grænseværdi for mineralske olier i emballage til fødevarer. I begyndelsen af 2017 opfordrede EU sine medlemslande til at overvåge indholdet af mineralske olier, MOSH og MOAH, i både fødevarer og fødevareemballage over de næste par år. Dette er for, at EU kan danne sig et bedre overblik over indtaget af de problematiske stoffer.

Alle chokolader i testen havde et vist indhold af MOSH, men i de fleste tilfælde var der tale om mindre mængder.

9 chokolader var helt uden MOAH.

De to chokolader med det højeste indhold af MOAH var Moser Roth Mørk 70% kakao fra Aldi og Fairglobe Dark Chocolate cocoa 70%  fra Lidl. De får begge en lav kemibedømmelse. I den tredje chokolade, Marabou Premium 70%, var der tale om små spor.

Mineralske olier: Hvad er det?

PAH'er

PAH'er - også kaldet tjærestoffer - kan være kræftfremkaldende.

PAH'er findes i fødevarer som forureninger, der dannes blandt andet ved stegning, ristning og tørring af fødevarer. Der findes i EU grænseværdier for PAH'er for flere fødevarer heriblandt chokolade.

Alle chokoladerne i testen havde et indhold af PAH’er.

I alle tilfælde lå niveauet af PAH'er under den tilladte grænseværdi i EU.

I Marabou Premium og Vores Mørk Chokolade var indholdet af de uønskede stoffer dog væsentlig højere end i de andre chokolader i testen.

De fundne PAH’er kan være kræftfremkaldende, og niveauet i de 2 chokolader burde derfor kunne være lavere. Derfor får begge chokolader en lav kemibedømmelse.

Bly

Bly ophobes i mennesker og kan skade nyren og udviklingen af hjernen særligt hos fostre og børn. Udsættelsen for bly bør holdes på et minimum, da der ikke er nogen nedre grænse for, hvornår bly er sundhedsskadeligt.

Bly findes som forurening i mange fødevarer, og der findes grænseværdier for bly i mange fødevarer, dog ikke i chokolade.

Vi fandt mindre mængder bly i alle chokoladerne.

Indholdet i Coop Dark 72% mørk chokolade var det højeste i testen (0,05 mikrogram per kilo chokolade). Chokoladen får en middel kemibedømmelse.

Det siger virksomhederne

Valrhona:

“Cadmium er sommetider at finde i jorden, hvor kakaobønner vokser, især i Peru, hvor denne chokolade kommer fra. Valrhona er meget opmærksomme på at fremstille chokolade, der overholder de gældende grænseværdier. Lige nu er der ingen grænseværdier, men de bliver indført i 2019. Vi arbejder intensivt på sammen med det peruvianske kooperativ, der leverer bønnerne til os, at sikre, at Andoa Noir 70% til den tid vil leve op til de gældende grænseværdier.”

Patricia Grange, markedsdirektør i Valrhona,

Lidl, ansvarlig for Fairglobe:

"I Lidl tester og udvikler vi løbende vores produkter i samarbejde med vores leverandører, og indholdet af mineralske olier er et af de områder, vi har fokus på. Vi tager Forbrugerrådet Tænks test af produktet meget seriøst, og vi vil undersøge, hvad der har forårsaget testens niveau af mineralske olier, da vores interne, regelmæssige undersøgelser viser et lavere niveau af mineralske olier.”

Henriette Tang Vinkel, kommunikationskonsulent i Lidl.

Aldi, ansvarlig for Moser Roth:

“Vi er ærgerlige over, at der er fundet spor af mineralske olier i vores chokolade, især fordi vi i samarbejde med vores leverandør, Storck, igennem længere tid har arbejdet på at udfase mineralske olier. Vores leverandør har i juni omstillet produktionen til den nye emballage, som er fri for mineralske olier.”

Helle Pedersen, Kvalitetschef hos Aldi.

Forbrugerrådet Tænk Kemi-kommentar: Det er chokolade med den gamle emballage, der er blevet testet. Chokolade i den nye emballage er ikke testet.

Dansk Supermarked, ansvarlig for Vores Mørk Chokolade:

"Chokoladen opfylder til fulde lovens krav til de undersøgte indholdsstoffer. Grænseværdierne for PAH'er er for nyligt sat ned, og begge chokolader overholder de nye skærpede krav. Producenterne undersøger løbende, at indholdet af PAH'er ikke overstiger de lovmæssige grænser."

Carina Jensen, Kvalitetschef hos Dansk Supermarked.

Mondelez, ansvarlig for Marabou:

"Vi følger alle relevante regler og overholder de højeste standarder på globalt-, EU- og landsniveau. Analysresultaterne viser, at niveauerne af stofferne ligger inden for de typiske værdier for chokolade, inklusive chokolade med højt kakaoindhold."

Thomas Gustavsson, Quality Leader Nordic, Mondelez.