Test: Kemi i pesto

6. apr 2016

Grøn pesto i 8 varianter er testet for indhold af hormonforstyrrende stoffer i låget og i selve pestoen. 1 pesto indeholdt ftalatet DEHP, og producenten har trukket den tilbage.

pesto-test.gif

Test af kemi i 8 pesto
Foto: Anne Beck Christensen

Pesto testet for uønsket kemi

8 pestoer med basilikum har Forbrugerrådet Tænk Kemi haft på laboratorie til test for indhold af hormonforstyrrende bisphenol A og ftalater.

Testen er foretaget både af skruelåget og selve pestoen.

7 Pestoer får god kemibedømmelse

Pestoerne var i langt de fleste tilfælde fri for både ftalater og bisphenoler i låg og i pesto.

1 glas pesto indeholdt dog ftalatet DEHP i selve pestoen. Stoffet er hormonforstyrrende og kan skade forplantningsevnen.

Il Fornario, der er ansvarlig for pestoen med DEHP, har oplyst, at de har trukket produktet tilbage på baggrund af testen.

Læs Il Fornarios reaktion i 'Det siger virksomhederne'.

Ftalat må ikke afgives fra plast i kontakt med mad

Ftalatet DEHP har en grænseværdi i plastik, som er i kontakt med fødevarer. Grænseværdien dækker over, hvor meget DEHP plastikken må indeholde og afgive. Grænserne gælder ikke for selve fødevaren.

Pesto skal du spise meget af, før indholdet af DEHP i sig selv udgør en risiko. Men indholdet kan bidrage til den samlede udsættelse for hormonforstyrrende stoffer, som kan være problematisk.

Cocktail effekten - Hvad er det?

Læs mere om, hvordan vi har testet i 'Bag om testen' .

Test: Det betyder kolberne A, B og C.

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk Kemi har sendt 8 glas med pesto til kemisk test på et laboratorie.

Analyserne er foretaget på den indvendige del af låget samt i selve pestoen.

Disse stoffer har vi kigget efter:

  • Bisphenol A
  • Bisphenol F
  • Bisphenol S
  • ftalater som for eksempel DEHP, DBP, DiDP, DiBP med flere.

Sådan tester vi i Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Det har vi fundet
 

Ingen af pakningernerne i lågene til de 8 glas med pesto indeholdt ftalater eller bisphenoler i målelige mængder.

Én pesto indeholdt ftalatet DEHP i en koncentration på 2,4 milligram per kilo pesto.

DEHP er på EU's liste over særlig problematiske stoffer, fordi det er hormonforstyrrende og kan skade forplantningsevnen. DEHP er derfor uønsket i fødevarer.

Du skal spise meget pesto, før det i sig selv udgør en risiko. Men indtaget bidrager til en samlet udsættelse for ftalater og andre hormonforstyrrende stoffer, der kan være problematisk.

DEHP i pesto kan stamme fra nogle af de plastmaterialer, udover pakningen i låget, som pestoens ingredienser er i kontakt med under produktionen.

Indhold og afgivelse af flere ftalater heriblandt DEHP er begrænset i de plastmaterialer, som fødevarer er i kontakt med som for eksempel pakninger i skruelåg, produktions udstyr og lignende. DEHP må således ikke afgives fra plastik emballage i koncentrationer over 1,6 milligram per kilo fødevare.

Der er ingen grænse for indholdet af DEHP og andre ftalater i fødevarer som for eksempel pesto.

Andre blødgørere i pestoen

I alle låg og pestoer fandt vi et indhold af ATBC (acetyltributylcitrate), der kan bruges som blødgører i stedet for ftalaterne.

Indholdet af ATBC i pestoen var mellem 21 og 56 milligram per kilo og dermed lavere end grænsen for, hvor meget materialer i kontakt med fødevare må afgive til maden - nemlig 60 milligram per kilo.

Afgivelse af kemiske stoffer fra emballage til maden er som udgangspunkt uønsket og bør være så lav som muligt. Vores viden om ATBC er begrænset, men stoffet er ikke umiddelbart vurderet at være problematisk.

Vi har ikke bedømt indholdet af ATBC i pestoen.

Det siger virksomhederne

Il Fornaio, der er ansvarlig for Il Fornaio Økologisk Pesto med Basilikum Genovese, oplyser til Forbrugerrådet Tænk Kemi, at de beklager situationen og derfor har handlet øjeblikkeligt.

Deres producent har omgående tilbagekaldt det relevante parti af pesto og har igangsat gennemgående kontrol af produktionen. Det sker i direkte samarbejde med de italienske fødevarer myndigheder.

Il Fornaio oplyser yderligere, at Fødevarestyrelsen har fået DTU-Fødevareinstituttets vurdering af DEHP-indholdet i pestoen. De vurderer, at produktet ved forventet indtag ikke vil udgøre en sundhedsmæssig risiko. For at udelukke yderligere risiko har Il Fornario iværksat yderligere test af øvrige leverancer fra leverandøren.