Test: Kemi i pizzabakker

14. okt 2015

3 pizzabakker i Forbrugerrådet Tænk Kemis test indeholdt alle stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

pizzabakke-test.gif

Test af tre pizzabakker
Foto:Istock

 

Opdateret 2019:

Den danske regering har nu indført et forbud mod  brug af fluorstoffer i mademballage. Forbuddet gælder fra 1. juli 2020.

Se Miljø- og fødevareministeriets nyhed om forbuddet her

Test bekræfter indhold af fluorstoffer

Pizzabakker bliver ofte bragt på banen, når snakken falder på sundhedsskadelige stoffer i fødevareemballage. Forbrugerrådet Tænk Kemi sendte derfor 3 pizzabakker til kemisk analyse for at finde ud af, hvad de indeholder.

Pizzabakkerne havde alle 3 indhold af organiske fluorstoffer, som var over den nye vejledende danske grænseværdi. Pizzabakkerne er indkøbt, før den vejledende grænse blev indført.

Læs artiklen 'Ny test bekræfter: Problematiske kemikalier i pizzabakker'.

Fund af flere problematiske stoffer

Fluorstoffer var ikke de eneste uønskede stoffer i pizzabakkerne. Testen viste også mineralske olier, der kan indeholde kræftfremkaldende stoffer, samt de kemiske stoffer ftalater, bisphenol A og nonylphenol, der alle har vist hormonforstyrrende effekter. 

Forbrugerrådet Tænk Kemi målte indholdet af stofferne i pizzabakkerne, og ikke hvor meget der ender i selve pizzaen. Forbrugerrådet Tænk Kemi mener ikke, at stofferne hører hjemme i emballage til mad.

Hvad er ftalater, bisphenol A og nonylphenol? Besøg vores kemi-wiki.

Hvad med andre pizzabakker?

Pizzabakkerne i testen havde et overraskende ens indhold af de undersøgte stoffer.

Forbrugerrådet Tænk Kemi mener derfor, at det er sandsynligt, at andre pizzabakker ville give et lignende resultat, hvis vi havde undersøgt dem.

Læs artiklen 'Pizzabakker: Problematiske kemikalier kan komme fra genbrugspap'.

Test: Det betyder kolberne A, B og C.

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk Kemi har sendt 3 pizzabakker til test på et kemisk laboratorie.

De 3 pizzabakker er:

  • En pizzabakke fra Domino's - en international pizzakæde
  • Linea Ecobox
  • En pizzabakke fra det lokale pizzeria

Pizzabakkerne er undersøgt for indhold af:

  • Totalt organisk fluor
  • Bisphenol A
  • Ftalater
  • Nonylphenol
  • Mineralske olier

Analysen af både totalt organisk fluor samt mineralske olier omfatter en hel gruppe af stoffer. Vi ved derfor ikke præcis, hvilke enkeltstoffer der er tale om.

Vi har målt indholdet af stofferne. Vi har ikke målt afgivelse. Vi ved dermed ikke, i hvor høj grad de problematiske stoffer afgives fra bakkerne til pizzaen.

Det har vi fundet
 

De 3 pizzabakker har alle fået en dårlig bedømmelse i testen, fordi de indeholder totalt organisk fluor, mineralske olier, udvalgte ftalater (DEHP, DBP og DiBP), bisphenol A og nonylphenol.

Indholdet af totalt organisk fluor var mellem 25 og 50 gange højere end den nye danske vejledende grænseværdi for organisk fluor i pap og papir, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer.

Fluorstofferne er problematiske, fordi de er svært nedbrydelige og derfor ophobes i både mennesker og miljø. For nylig kom det frem, at stofferne også overføres fra mor til barn via modermælken. Fluorstofferne kan blandt andet være kræftfremkaldende, de er mistænkt for at være hormonforstyrrende og for at øge risikoen for spontan abort.

Ud fra analyserne er det ikke muligt at afgøre, hvor fluorstofferne i pizzabakkerne kommer fra. Resultaterne tyder dog ikke på, at pizzabakkerne er overfaldebehandlet med de fedt- og vandafvisende fluorstoffer. Stofferne kan i stedet stamme fra genbrugspappet eller måske fra fluorbehandling af fibrene under overfladen.

Mineralske olier - de såkaldte MOSH og MOAH, som også var i alle pizzabakkerne - er en gruppe af stoffer, hvoraf nogle kan være kræftfremkaldende. De er typiske forureninger i genbrugspap og papir, fordi de blandt andet findes i det print, der bruges til aviser, som genbrugspappet blandt andet laves af.

Tyskland arbejder på at indføre grænseværdier for mineralske olier i pap og papir, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer. Alle de 3 testede pizzabakker indeholder mineralske over de foreslåede tyske grænseværdier.

Ftalater samt bisphenol A indeholdt alle de 3 pizzabakker. Hvorfor stofferne er i pizzabakkerne, ved vi ikke med sikkerhed, men bisphenol A findes blandt andet i kassebonner, og ftalater i for eksempel print og lim, og på den måde kan de ende i genbrugspappet.

Stofferne er hormonforstyrrende, og de ftalater - DEHP, DBP og DiBP - der blev fundet i pizzabakkerne, er alle på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer på grund af deres uønskede effekter på fostre og på forplantningsevnen.

Der er ingen særlige regler for bisphenol A og ftalater i emballage af pap og papir. Men afgivelsen af stofferne er begrænset i mademballage af plast. Sammenlignes indholdet af stofferne i pizzabakkerne med det, der gælder for emballage af plast, er fundene i pizzabakkerne lavere. De gældende grænser for plast tager dog ikke højde for, at man bliver udsat for disse og lignende stoffer mange steder fra.

Særligt for bisphenol A er det sikre niveau af stoffet til diskussion. EU's videnskabelige komité har for nylig vurderet, at det sikre niveau for bisphenol A er væsentlig lavere end hidtil antaget. Danske forskere har efterfølgende meldt ud, at de mener, at det sikre niveau af bisphenol A bør sættes endnu lavere. Tager man de lavere niveauer i betragtning, er indholdet i pizzabakkerne ikke længere så lavt.

Resultaterne for de 3 pizzabakker er meget ens, og det er derfor sandsynligt, at resultatet ikke ville have været væsentlig anderledes, hvis vi havde undersøgt andre pizzabakker.