Test: Kemi i røget laks

25. jan 2018

Røget vildlaks eller laks fra opdræt indeholder ikke alarmerende mængder tungmetal og dioxin. Men 4 testede laks indeholder uønsket tilsætningsstof.

test-kemi-i-roeget-laks.gif

Test: Kemi i røget laks
Foto: Benjamin Media

Test: Laks har kun lavt indhold af miljøgifte

Røget laks indeholder kun små mængder af uønskede stoffer som tungmetaller og dioxiner. Det viser en test, som Forbrugerrådet Tænk har lavet af 10 slags røget laks, der også inkluderer økologisk laks.

Tungmetaller findes dog i små mængder i alle laks i testen. Men det er næsten umuligt at undgå, og mængderne er så lave, at de ikke giver grund til bekymring.

Miljøforureninger som dioxin og PCB fandtes også kun i meget små mængder.

Se testbedømmelse af de 10 røgede laks nederst på denne side.

Uønsket kemi: Laks kan være med problematisk tilsætningsstof

I testen indeholdt 4 ud af 10 laks et uønsket tilsætningsstof (ethoxyquin).

I fiskefoder bruges stoffet til at sikre, at foderet ikke bliver harsk. Stoffet mindsker også brandfaren i det fiskemel, som kan findes i foderet.

Stoffet kan dog nedbrydes til et stof, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Derfor er der et forbud på vej mod brug af stoffet i fiskefoder.

Uønsket kemi som ethoxyquin er ikke i sig selv sundhedsskadeligt i den enkelte laks. Men da du kan blive udsat for problematiske kemikalier fra mange kilder i din hverdag, anbefaler forskere generelt, at du minimerer din udsættelse, når du kan.

Læs mere: Hvilke laks har flest omega-3-fedtsyrer? Forbrugerrådet Tænk har også testet røget laks’ indhold af de sunde fedtsyrer (log ind eller bliv medlem)

Test: Det betyder kolberne A, B og C

Bag om testen

Sådan har vi testet

Forbrugerrådet Tænk har sendt 10 slags røget laks til analyselaboratorie for blandt andet at teste laksenes indhold af uønsket kemi.

I kemitesten er der testet for:

  • Bly (et tungmetal, der blandt andet kan påvirke nervesystemet og hjernens udvikling)
  • Kviksølv (et tungmetal, der blandt andet kan påvirke nervesystemet og hjernens udvikling)
  • Dioxin (et forbrændingsprodukt, der blandt andet kan være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende)
  • PCB (et svært nedbrydeligt stof tidligere brugt i byggeri, der blandt andet kan være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende)
  • Ethoxyquin (tilsætningsstof til foderet, der kan nedbrydes til et stof, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende)

Det har vi fundet

Bly, kviksølv, dioxin og PCB er kun fundet i små mængder og langt under grænseværdierne.

Stofferne er miljøgifte, der findes kloden rundt. De kan ophobes i fødekæden, da de blandt andet bindes i fedtvæv og bliver optaget fra det, som du spiser.

Testen viser, at mængden af miljøgifte er lav i de 10 slags røgede laks. Fundene har været meget små. De fund, der er lidt højere end de øvrige, er stadigt langt under grænseværdien.

Tilsætningsstoffet ethoxyquin er fundet i 4 røgede laks. Det stammer fra foderet, som fiskene har fået. Der findes ikke grænseværdier i fisk, men fundet i laksen er under grænseværdien i andre fødevarer.

Ethoxyquin kan nedbrydes til et stof, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Derudover kan ethoxyquin indeholde urenheder, der er mistænkt for at kunne skade arveanlæg.

Læs mere

Sådan begrænser du dit indtag af kviksølv fra fisk (link til Fødevarestyrelsens hjemmeside)

Her kan du finde dioxin i fisk (link til Fødevarestyrelsens hjemmeside)

Læs om det kommende forbud mod ethoxyquin (link til pdf på eur-lex.europa.eu)

Røget laks: Undgå uønskede stoffer (link til taenk.dk - log ind eller bliv medlem)

Hvilke laks har flest omega-3-fedtsyrer? Forbrugerrådet Tænk har også testet røget laks’ indhold af de sunde fedtsyrer (link til taenk.dk - log ind eller bliv medlem)

Det siger virksomhederne

Dagrofa, Grøn Balance Økologisk laks

Det er rigtigt, at man ikke til økologiopdræt må anvende foder med ethoxyquin, og der anvendes heller ikke ethoxyquin i det foder, som vores økologiske laks får. Vores leverandør køber imidlertid fiskefoder, der blandes på en virksomhed, som både blander konventionelt foder og økologisk foder. Råvarer holdes strikst adskilt, og blanding foregår adskilt for at minimere risikoen for krydsforurening. Der foretages løbende analytisk kontrol af foderet, og vi har hidtil ikke set fund af ethoxyquin over detektionsgrænsen på 1 milligram per kilo. Utilsigtet baggrundsforurening kan desværre ikke fuldstændig udelukkes.

Den fundne værdi for ethoxyquin dimer er meget, meget lille og kan derfor tilskrives utilsigtet ”forurening” i forbindelse med blanding af foder. Værdien, der er fundet, er 100 gange under grænseværdien for kød (50 milligram per kilo). Der er ikke fastlagt grænseværdi for fisk – derfor heller ikke for økologiske fisk.

Kommentar fra Forbrugerrådet Tænk:

Niveauet fundet i den økologiske laks svarer til fundene i de andre laks. Forbrugerrådet Tænk mener derfor, at der kan være grund til at tro, at fundet ikke kun stammer fra en forurening.

Forbrugerrådet Tænk har videresendt resultaterne til Fødevarestyrelsen, så myndighederne kan se på sagen.

Relaterede artikler