Test: Kemi i skoletasker

25. jun 2015

Børn er i tæt kontakt med skoletasker. Men der gælder ikke de samme regler for skoletasker som for legetøj, hvad angår uønsket kemi.

skoletasker830hvidramme.jpg

Test: Kemi i skoletasker
Foto: Forbrugerrådet Tænk Kemi

Skoletasker kan indeholde uønsket kemi

Testen af skoletasker viser, at 3 produkter indeholder de såkaldte ftalater. Det er plastblødgørende stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Skoletaskerne med ftalater er fra henholdsvis Ticket to Heaven, Beckmann og Bilka. Det samlede indhold af ftalater målt i taskerne var op til mellem 2 og 4 procent.

Ftalaterne er i flere tilfælde på EU's liste over særligt problematiske stoffer, fordi de kan være hormonforstyrrende og skade forplantningsevnen.

Se skoletaskerne i testen nederst på denne side.

Kræftfremkaldende stoffer fundet i skoletaskerne

Skoletaskerne med ftalater indeholdt også tjærestoffet naftalin. Det er en såkaldt PAH, der er klassificeret som muligt kræftfremkaldende. PAH'er er forureninger, der kan findes i produktet.

Skoletaskerne fra Lego og Alpine fra BR Legetøj/Toys'R'Us får en middel kemibedømmelse på grund af mindre mængder naftalin.

Klorparaffiner er en anden gruppe stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kan være kræftfremkaldende. Stofferne er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

Testen viste indhold af klorparaffiner i Beckmanns taske samt i mindre mængder i skoletasken fra Ticket to Heaven.

Se også, hvordan skoletaskerne klarer sig i funktionstest på taenk.dk (log ind eller bliv medlem)

Skoletasker med problematiske stoffer udgør ikke i sig selv en risiko

Skoletaskerne udgør ikke i sig selv en risiko for barnet, hvis det indeholder mistænkt hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende stoffer.

Men udsættelsen fra skoletaskerne kan bidrage til børns samlede eksponering for uønskede stoffer.

Forskere er bekymrede over det forhold, at børn samlet set bliver udsat for mange problematiske kemikalier fra mange kilder.

Uønskede kemikalier som ftalater er derfor en god ide at undgå, hvor du kan.

Cocktaileffekten: Hvad er det?

Regler for legetøj burde gælde for skoletasker

Skoletasker skal ikke leve op til de samme regler for indhold af ftalater, som gælder for legetøj.

I Danmark er ftalater forbudt i legetøj og småbørnsartikler til børn under 3 år i koncentrationer over 0,05 procent. I EU er visse ftalater forbudt i legetøj til børn under 14 år. Det gælder blandt andet for ftalaten DEHP, som blev fundet i taskerne fra Ticket to Heaven og Beckmann.

Forbrugerrådet Tænk Kemi mener, at der skal gælde de samme regler for skoletasker som for legetøj. 

Børnene er i tæt kontakt med skoletasken på samme måde som med deres legetøj.

Test: Det betyder kolberne A, B og C

Det siger producenterne

Alle 3 firmaer med skoletaskerne, der får en lav bedømmelse i testen på grund af indhold af uønskede stoffer, oplyser til Forbrugerrådet Tænk Kemi, at produkterne overholder kemireglerne i Danmark og EU.

Ticket to Heavens indehaver Hans Peter Høeg Larsen tilføjer dog, at firmaet vil sætte fokus på de fundne stoffer i testen. Firmaet vil stille krav til sine leverandører om at udskifte materialer for at undgå disse stoffer. Testresultaterne er allerede sendt til leverandøren for en redegørelse.

Beckmann tager også resultaterne til efterretning og vil gøre noget ved det, hvis Forbrugerrådet Tænk Kemi mener, de kan gøre det endnu bedre. Det fortæller daglig leder Roy Kjøstvedt.