Test: Kemi i tørret oregano

13. okt 2017

Oregano-testen viser, at der findes rester af pesticider i alle 10 testede produkter. I flere tilfælde er der dog tale om mindre mængder.

test-kemien-i-toerret-oregano.gif

Test: Kemien i tørret oregano
Foto: Niels Søndergaard

Test: Oregano indeholder pesticidrester

Oregano-testen af 10 forskellige produkter viser, at tørret oregano generelt indeholder rester af pesticider.

Pesticid-mængderne i de 10 poser varierer meget. Sonnentor oregano har det laveste indhold af pesticider i testen. Den er derfor testens bedste kemivalg.

Se bedømmelser af oregano nederst på denne side.

Pesticider: Slip for dem i frugt og grønt

Sprøjtegift: 1 oregano indeholdt 28 forskellige pesticider

En oregano fra Krydderispecialisten indeholdt 28 forskellige pesticidrester. 2 af disse pesticider fandtes i mængder, som var højere end det tilladte.

Det ene pesticid (carbendazim) er helt forbudt at bruge i EU, da det blandt andet kan skade dine arveanlæg. Det andet pesticid (tebuconazole) er blandt andet mistænkt for at kunne skade fostre.

Se producenternes svar i fanen under denne artikel.

Test: Det betyder kolberne A, B og C

Cocktaileffekten: Uønsket kemi er problematisk samlet set

Resterne af pesticider i oregano udgør ikke i sig selv et sundhedsmæssigt problem. Det skyldes blandt andet, at du spiser relativt små mængder af tørret oregano.

Pesticidrester bidrager dog til din samlede udsættelse for uønsket kemi. Det som forskere kalder cocktaileffekten, som samlet set kan være problematisk.

Cocktaileffekten - hvad er det?

Oregano: Snyd med indholdet

Forbrugerrådet Tænk har også testet, om de 10 poser med tørret oregano indeholder andre urter end oregano.

Læs mere: Forbrugerrådet Tænk tester, hvor meget oregano-indhold der faktisk er i oregano (log ind eller bliv medlem)

Bag om testen

Sådan har vi gjort

Forbrugerrådet Tænk Kemi har sendt 10 poser med tørret oregano til test på et kemisk laboratorie.

Oreganoen er undersøgt for indhold af pesticider.

Undersøgelsen omfatter mere end 500 forskellige pesticider.

Det har vi fundet

Alle de 10 testede slags oregano indeholdt rester af pesticider.

Bedømmelsen af de 10 produkter er som følger:

  • 1 oregano er et godt kemivalg. Den havde testens laveste indhold af pesticider.
  • 5 poser med oregano havde et indhold af flere pesticidrester - dog stadig i relativt lave koncentrationer og alle under eksisterende grænseværdier.
  • 4 poser med oregano havde et højere indhold af pesticider. I én oregano overskrider indholdet eksisterende grænseværdier. I de 3 andre er der ikke tale om overskridelser. Men de har alle et indhold, der er højere end i de øvrige produkter. I 2 tilfælde er der tale om økologiske produkter, hvilket er med til at trække ned. Der er her en forventning om, at økologiske produkter ikke indeholder pesticider.

Pesticider: Disse er fundet

Antallet af pesticider fundet i de 10 poser med oregano varierer fra 3 til 28.

Kun i én oregano fra Krydderispecialisten var der en overskridelse af eksisterende grænseværdier for pesticider.

Carbendazim og tebuconazole hedder de 2 pesticider, der fandtes i for høje mængder i denne oregano.

Carbendazim er forbudt at bruge i EU, da det blandt andet kan skade arveanlæg og forplantningsevne. Tebuconazole er ikke forbudt, men er blandt andet mistænkt for at kunne skade fostre.

I en anden oregano, Kilic Oregano, viste testen et relativt højt indhold af et andet pesticid, cyfluthrin, der også er forbudt at anvende i EU. Indholdet var dog under grænseværdien.

2 økologiske slags oregano, Änglemark og Urtekram, havde begge et relativt lavt antal af pesticidrester. Testen viste henholdsvis 3 og 6 forskellige pesticider i produkterne. I begge produkter var der et væsentlig højere indhold af glyphosat end i de ikke-økologiske produkter. Derfor får produkterne en lav kemibedømmelse.

De resterende 6 slags oregano indeholdt lavere koncentrationer af alle pesticiderne. Særligt i den økologiske oregano fra Sonnentor var der tale om få og et meget lavt indhold. Den får testens bedste bedømmelse, da det tilsyneladende ikke er muligt at få en oregano helt uden pesticidrester.

Det siger producenterne

Krydderispecialisten

"Vores tørrede oregano er blevet testet flere gange, hvor der ikke er fundet pesticider i de mængder. Krydderiet har i stedet fået ros for at være en ren og god oregano. Test kan jo variere fra gang til gang, og vi må gå tilbage til vores leverandør og finde ud af, hvad der er sket."

Omid Habibi, indkøbsdirektør og ejer, Krydderispecialisten

Urtekram

Urtekram har efter at have foretaget egne analyser valgt at trække deres produkt tilbage. Dette er fordi, at produktet er økologisk, og man derfor ikke forventer et sådan indhold af pesticider.

Änglemark

Änglemark har sat gang i deres egne analyser af den tørrede oregano. Men fordi sådanne analyser tager tid, er alle enheder af Änglemark Oregano trukket tilbage fra Coops butikker. Krydderiet kommer ikke på hylderne, før Coop med sikkerhed kan stå inde for kvaliteten.