Test: Kemi i tun på dåse

2. aug 2016

Tun på dåse indeholder tungmetaller men i forskellige mængder. Det viser Forbrugerrådet Tænk Kemis test af 14 dåsetun.

tun-test-daaser-2.gif

Test af kemi i tun
Foto: Niels Søndergaard

Mange dåser uden bisphenol A

Dåser med stoffet bisphenol A har i mange år været i søgelyset, fordi stoffet blandt andet er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Forbrugerrådet Tænk Kemi fandt ikke bisphenol A i de 14 testede dåsetun.

I 5 produkter fandt vi dog et stof, BADGE, som bisphenol A indgår i. De produkter har fået middel bedømmelse. Læs mere om BADGE i "Bag om testen" herunder.

Det betyder kolberne A, B og C

Tun med tungmetal

Tungmetaller fandt vi i mindre mængder i alle fiskene.

4 fisk skilte sig dog ud, fordi de indeholdt højere mængder af tungmetal end de andre.

Tungmetaller kommer fra forurening i havet og ophober sig i fiskene. Tungmetaller kan blandt andet påvirke hjernens udvikling.

Børn og gravide bør begrænse indtaget af tun på grund af indholdet af kviksølv.

Dåsetun: Gode råd når du vælger

Bæredygtig tun

De 14 dåser tun er også gennemgået af Forbrugerrådet Tænk for, hvor bæredygtige de er.

Se Forbrugerrådet Tænks test af tun på dåse på taenk.dk

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk Kemi har sendt 13 dåser tun i olie eller vand samt et enkelt glas med tun i olie til kemisk test på et laboratorie.

Disse stoffer har vi kigget efter:

  • Bisphenol A
  • Bisphenol F
  • Bisphenol S
  • BADGE - bisphenol A diglycidyl ether.

Analyser for bisphenoler og BADGE er foretaget på den indvendige coating i dåserne eller på indersiden af låget. I nogle tilfælde har vi også kigget efter stofferne i selve fisken.

Derudover er der også testet for indhold af tungmetaller i selve fisken.

  • cadmium
  • bly
  • kviksølv

Indholdet af ftalater og andre blødgørere blev også målt i indersiden af låget på den ene tun på glas.

Sådan tester vi i Forbrugerrådet Tænk Kemi

Det har vi fundet
 

Bisphenoler

Ingen af de 14 undersøgte tundåser indeholdt bisphenol A, F eller S i målbare mængder.

I 5 produkter målte vi et indhold af BADGE, Bisphenol A diglycidyl ether, som bisphenol A indgår i. BADGE fandt vi i dåserne og i nogle tilfælde også i selve tunen.

Alle de 5 produkter havde et indhold af BADGE, der ligger under den gældende grænseværdi.

Vi ved dog langt mindre om BADGE end om bisphenol A.

Begge stoffer er forbudte at anvende i  Danmark i emballage til mad, der er beregnet til børn under 3 år. Vi har derfor givet produkter med indhold af BADGE middel bedømmelse.

BADGE er også på Miljøstyrelsens liste over forbudte stoffer. Miljøstyrelsen er i gang med at kortlægge for EU blandt andet, om stoffet ligesom bisphenol A kan være hormonforstyrrende.

Ftalater og blødgørere

Låget fra den ene tun på glas, der var med i testen, indeholdt spor af ftalaten DEHP samt større mængder af en anden blødgører ATBC.

Indholdet af ATBC i selve tunen var lige omkring den gældende grænseværdi for afgivelse af ATBC til fødevare (60 mg/kg).

Tungmetaller

Alle de 14 tun indeholdt målbare mængder af cadmium og kviksølv, men i alle tilfælde lå indholdet under de nuværende grænseværdier.

I 4 tilfælde var indholdet dog noget højere end i de resterende 10 tun.

3 af disse får en middel bedømmelse, mens Havets fristelser Tun i vand, der havde det højeste indhold af kviksølv (0,784 milligram per kilo fisk) får lav bedømmelse.