Test: Kemi i vanter til børn

22. dec 2015

11 slags vanter til børn har vi sendt til test på laboratorie for at undersøge dem for uønskede kemikalier. Mange luffer indeholder fluorstoffer, som blandt andet er mistænkt for at være hormonforstyrrende. 1 par får den bedste bedømmelse.

luffer-test.gif

Test af kemi i luffer til børn
Foto: Anne Beck Christensen

Frozen-vanter får bedste kemibedømmelse

11 par luffer har Forbrugerrådet Tænk Kemi sendt til et kemisk laboratorie for at få dem testet for indhold af en række uønskede kemikalier.

Frozen-vanterne fra H&M er det eneste par, der får Forbrugerrådet Tænks Kemis anbefaling med på vejen.

9 børnevanter indeholder fluorstoffer eller nonylphenolethoxylater (NPEO), der blandt andet er miljøbelastende og mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Vask altid dit nye tøj og børneudstyr, inden du tager det i brug

Er stofferne farlige i vanter?

Vanterne i sig selv udgør ikke en sunhedsrisiko for børn. Men de uønskede indholdsstoffer er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende, og vi anbefaler, at du begrænser udsættelsen for dem, hvor du kan.

I testen indeholdt 4 luffer nonylphenolethoxylater over det niveau, der er foreslået som den kommende grænseværdi i EU.

Regulering af visse fluorstoffer er også på vej, og det vil få betydning for vanter. Flere producenter melder tilbage, at de er i gang med at udfase de problematiske stoffer.

Test: Det betyder kolberne A, B og C

Bag om testen

Sådan har vi testet

 

Vi  har indkøbt 11 forskellige par vinterluffer til børn, som vi har sendt til kemisk test på et laboratorie.

Analyserne er lavet på blandingsprøver af forskellige dele af vanterne som for eksempel yderstof, for, læder/plast i håndflader, velkrolukninger, logoer med mere.

Det har vi kigget efter:

  • PAH’er
  • Ftalater
  • Nonylphenol og nonylphenolethoxylater
  • Formaldehyd
  • Allergi- og kræftfremkaldende farvestoffer (Disperse farver og Azofarvestoffer)
  • Organiske tinforbindelser
  • Organiske fluorstoffer

Den bedste kemibedømmelse får 1 par luffer, H&M Frost, som var fri for problematiske kemikalier.

En middel kemibedømmelse får 1 par luffer, Sort Spiderman luffe fra Bilka/Føtex, som indeholdt problematisk kemi i mindre mængder.

En lav kemibedømmelse får 9 par luffer som indeholder problematisk kemi i form af nonylphenolethoxylater, fluorstoffer, formaldehyd eller organiske tinforbindelser. Der er ikke tale om ulovlige produkter, men det er produkter vi ikke kan anbefale.

Det har vi fundet

 

Vi har testet luffer for indhold af problematiske kemikalier. Vi har kun kigget efter om stofferne findes i produkterne. Vi har ikke testet frigivelse af stofferne fra lufferne.

Formaldehyd:

I 6 par af vanterne kunne vi måle et indhold af formaldehyd.

I 3 af vanterne var niveauet over det niveau, der gælder for formaldehyd i den frivillige mærkningsordning GOTS (16 mg/kg) men kun i en disse 3 var niveauet væsentligt højere.

Det drejer sig om vanten Coop Friends, der blandt andet derfor får en lav kemibedømmelse.

Formaldehyd er et velkendt irriterende og allergifremkaldende stof.

Formaldehyd er 1 af de stoffer der kan vaskes ud af tekstilet, så du kan minimere din udsættelse ved at vaske nye tekstiler inden brug, da det reducerer indholdet betydeligt.

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater:

Vi fandt nonylphenolethoxylater i 9 ud af 11 luffer. I 4 vanter var det i niveauer over den grænseværdi, som EU er i gang med at indføre.

Det drejer sig om vanterne fra Coop Friends, Hummel Xanti, Bilka Alpine og Hestra Ozone, der alle får en lav kemibedømmelse.

Nonylphenolethoxylater nedbrydes i miljøet til nonylphenol, og stofferne er i fokus pga. deres miljøskadelige og hormonforstyrrende effekter. Stofferne er også på EU's liste over særligt problematiske stoffer på grund af hormonforstyrrende effekter i miljøet.

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater må ikke anvendes til tekstil- og læderforarbejdning i Europa, og et forslag om at forbyde stofferne i tekstiler er i gang med at blive behandlet i EU.

Ftalater:

Mindre mængder DEHP fandt vi i to luffer henholdsvis Bilka Alpine og Level Animal. Alle andre luffer var fri for ftalater.

I Level Animal var niveauet lige præcis på den grænse, der er sat for ftalater i legetøj til børn under tre år i Danmark: 0,05%. I Bilkas vanter var den lavere.

Ftalaterne er bl.a. mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Organiske tinforbindelser:

Vi fandt organiske tinforbindelser i 6 af de 11 undersøgte luffer, men generelt var det i lave niveauer. Kun i en vante, Hestras Ozone, var indholdet af monobutyltin højere.

Organiske tinforbindelser er blandt andet mistænkt for at kunne skade forplantningsevnen, det ufødte barn og også at kunne påvirke immunsystemet. Stofferne er også meget giftige for vandmiljøet.

Flere tinforbindelser må ikke anvendes i tekstiler og produkter til private. Monobutyltin er ikke blandt disse.

PAH’er:

Vi fandt PAH’er i 10 ud af 11 luffer.

Heldigvis var det i de fleste vanter kun tale om meget små mængder. I fire par vanter – Coops Friends, Hummel Xanti, samt Bilkas to modeller - var indholdet lidt højere, og der var indhold af enten naftalin eller benzo(ghi)perylene. Disse fire luffer får en middel bedømmelse for PAH-indhold.

PAH’er – også kaldet tjærestoffer - er en gruppe, hvor nogle af dem bla. kan være kræftfremkaldende.

Der er en kommende grænseværdi for udvalgte PAH’er i produkter, man er i berøring med. Reglerne træder i kraft ved udgangen af 2015. De fundne PAH'er er ikke omfattet af forbuddet.

Kræftfremkaldende og allergifremkaldende farvestoffer (Disperse- og Azofarvestoffer):

Vi fandt ingen allergi- eller kræftfremkaldende farvestoffer i form af disperse farvestoffer og azofarvestoffer i lufferne.

Tekstiler og lædervarer må ikke indeholde azofarvestoffer, som kan fraspalte til kræftfremkaldende aminer.

Fluorstoffer:

Fluorstofferne bruges typisk til imprægnering, hvor der ønskes en vand- og smuds afvisende effekt.

Vi kunne måle et indhold af fluorstoffer i alle de undersøgte vanter. I 8 af vanterne var det i niveauer, der kunne tyde på, at stofferne er anvendt til imprægnering.

Det drejer sig om vanterne:

Reima Ote, Coop Friends, Isbjörn of Sweden Backflip Glove, Name it Nitmilla, Hestra Ozone, Level Animal, Bilka Alpine samt Lego Abbey 671, hvor det var læderet i håndfladerne, der indeholdt fluorstofferne.

Fluorstofferne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige og derfor ophobes i både mennesker og miljø. For nyligt blev det også vist at de overføres fra mor til barn via modermælken. Stofferne er mistænkt for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og for at kunne skade forplantningsevnen.

Et par af stofferne blandt andet PFOS og PFOA optræder på EU's liste over særlig problematiske stoffer, og PFOS er forbudt i tekstiler. Vi fandt ikke PFOS i nogle af prøverne.

PFOA, er endnu ikke forbudt i tekstiler i EU, men Norge har et forbud mod stoffet i tekstil, og en regulering af PFOA er også under udarbejdelse i EU.