Test: Mørk chokolade kan indeholde uønsket kemi

3. dec 2021

Chokolade kan indeholde en række uønskede kemikalier. Forbrugerrådet Tænk tester 10 plader mørk chokolade for bl.a. uønsket kemi. Se de gode kemivalg her.

chokolade.jpg

chokolade.jpg
Foto: Morten Andersen

Chokolade kan indeholde forskellige problematiske kemikalier som fx cadmium, bly, mineralske olier og PAH'er.

Forbrugerrådet Tænk har testet 10 plader mørk chokolade for bl.a. uønsket kemi. I testen indeholder alle chokoladerne  en vis mængde af en eller flere af de uønskede stoffer.

Indholdet varierer i mængde mellem de enkelte chokolader. I flere af chokoladerne er indholdet dog lavt.

Alle chokolader indeholder cadmium

Chokoladerne i testen indeholder alle tungmetallet cadmium. Ingen af dem overskrider dog grænseværdien for cadmium.

Stoffet stammer fra den jord, som kakaobønnerne er dyrket i.

Chokolade kan bidrage til dit samlede indtag af cadmium, der allerede vil være relativ højt for de fleste af os.

Cadmium kan bl.a. give nyreskader, hvis du får for meget. Der er ikke tale om en akut risiko, men en risiko på lang sigt.

Cadmium i chokolade er altså svært at undgå. Men du kan overveje, hvor meget mørk chokolade du spiser.

Læs mere: Vær opmærksom på cadmium i mørk chokolade

To chokolader med lavt indhold

To chokolader i testen har det laveste indhold af uønskede stoffer.

De to chokolader er:

  • Valrhona Noir Guanaja 70%
  • Amaro Økologisk chokolade 72% købt i Rema1000

I en tidligere test af mørk chokolade fra 2017 indeholdt Valrhona chokolade med kakaobønner fra Peru et meget højt indhold af cadmium.

I den nye test er det en anden variant af Valrhona, der er undersøgt, som dog har et lavt indhold af cadmium.

Forurening med PAH'er i chokoladen

Tjærestoffer (PAH'er) og mineralske olier findes også i flere chokolader.

Det kan skyldes, at chokoladerne kan være forurenet med disse stoffer fra mange forskellige kilder i produktionen.

En chokolade i testen, Friis-Holm, Johe 70 %, havde et højt indhold af PAH'er.

Indholdet af de uønskede stoffer i chokoladerne er under grænseværdien. Men indholdet bør være så lavt som muligt, da PAH'er kan øge risikoen for kræft.

Læs mere: Forbrugerrådet Tænk smagstester de mørke chokolader med hjælp fra eksperter og 113 forbrugere (log ind eller bliv medlem)

Læs mere om stofferne fundet i mørk chokolade

Cadmium

Cadmium er et tungmetal, der forekommer naturligt i jorden og overføres til kakaobønnerne ved dyrkning. Indholdet af cadmium i jorden er højere i nogle områder, særligt hvis der er vulkansk aktivitet.

Cadmium ophobes i lever og nyrer, og det kan være sundhedsskadeligt på sigt. Det kan bl.a. give nyreskader.

Indtaget at cadmium gennem basiskosten er allerede relativt høj. Cadmium findes fx i korn og forskellige grøntsager samt hørfrø, solsikkekerner, rejer og lever.

Fra 2019 er der fastsat grænseværdier i EU for indholdet af cadmium i chokolade. I mørk chokolade (over 50 % kakao) må der være 800 mikrogram per kilo chokolade. Grænseværdier for mælkechokolade og hvid chokolade er betydeligt lavere.

Flere mørke chokolader indeholder mellem 200 og 400 mikrogram cadmium per kilo chokolade. Det er under den kommende grænseværdi, men det er stadig relativt meget cadmium. Spiser du mellem 100 og 150 gram om dagen af disse chokolader, har du alene fra chokolade indtaget alt det cadmium, som du kan tåle.

Fødevarestyrelsens anbefaling: Vær opmærksom på cadmium

Mineralske olier - MOSH og MOAH

Mineralske olier er en gruppe af stoffer, som kan være problematiske. Det gælder bl.a. stofgrupperne MOSH og MOAH.

De mineralske olier MOSH kan ophobe sig i kroppens organer – bl.a. i lever og milt. MOAH kan være kræftfremkaldende.

Mineralske olier i fødevarer kan komme fra mange forskellige kilder.

Stofferne kan vandre fra forurenet emballage til fødevarer. Forurenet emballage - typisk af pap eller papir - kan derfor være en væsentlig kilde til mineralske olier.

Materialer, som fødevarerne er i kontakt med undervejs i produktionen som fx de sække kakaobønnerne transporteres i, kan også være en kilde. Endelig kan olierne også stamme fra tilsætnings- og hjælpestoffer fra forarbejdningen af maden eller smøremidler brugt i produktionen.

Der findes endnu ingen grænse for indholdet af mineralske olier i emballage eller fødevarer i EU.

I begyndelsen af 2017 opfordrede EU sine medlemslande til at overvåge indholdet af mineralske olier, MOSH og MOAH, i både fødevarer og fødevareemballage over de næste par år. Dette er for, at EU kan danne sig et bedre overblik over indtaget af de problematiske stoffer.

De fleste chokolader har et vist indhold af MOSH og flere indeholder også MOAH, men oftest er der tale om mindre mængder.

Mineralske olier: Hvad er det?

PAH'er

PAH'er - også kaldet tjærestoffer - kan være kræftfremkaldende.

PAH'er findes i fødevarer som forureninger, der dannes ved stegning, ristning og tørring af fødevarer. Der findes i EU grænseværdier for PAH'er for flere fødevarer heriblandt chokolade.

Nogle chokolader indeholder PAH'er, men i alle tilfælde lå niveauet under den tilladte grænseværdi i EU.

De fundne PAH’er kan være kræftfremkaldende, og niveauet i chokolade bør derfor være så lavt som muligt.

Bly

Bly ophobes i mennesker og kan skade nyren og udviklingen af hjernen særligt hos fostre og børn. Udsættelsen for bly bør holdes på et minimum, da der ikke er nogen nedre grænse for, hvornår bly er sundhedsskadeligt.

Bly findes som forurening i mange fødevarer, hvor der findes grænseværdier for bly. Dog ikke i chokolade.

Mange chokolader er uden målbart indhold af bly. Men enkelte har højere indhold.

Læs hvilke andre chokolader der indeholder uønsket kemi i testen hos Forbrugerrådet Tænk (log ind eller bliv medlem)

Det siger virksomhederne

Friis-Holm

Mikkel Friis-Holm, der står bag chokoladen Friis-Holm Johe 70 %, siger, at han er ked af fundet af PAH’er i chokoladen.

“Det er svært at sige, præcis hvor det kommer fra og ligesom med brød og kød der bages eller steges, kan det ikke elimineres helt. Vi rister vores chokoladebønner ret lyst, og vores leverandører af bønner er dygtige til at fermentere og tørre bønnerne, før de leverer til os. Men vi vil kigge på vores produktion og høre, om vores leverandører har gjort noget anderledes”.