Ukrudt: Frem med hakkejernet og drop giften

4. jul 2018

Pesticider er fristende at benytte, når ukrudt skyder op ad jorden. Men de kemiske sprøjtemidler virker ikke kun på ukrudt, men også på plante- og dyreliv.

ukrudt830web.gif

Ukrudt kan du bekæmpe uden sprøjtegift
Foto: Istock

Sprøjtemidler siver i grundvand og natur

Ukrudt anbefaler Forbrugerrådet Tænk Kemi generelt, at du bekæmper med andre midler end sprøjtegift.

Sprøjtemidler er ikke kun 'hårde' ved ukrudt. Midlerne kan også:

 • Sive i grundvandet
 • Skade fugle og humlebier
 • Være usunde, hvis du kommer i berøring med dem

Få skadedyr ud af køkkenhaven uden gift

Bekæmp ukrudt med hakkejern og knofedt

Ukrudt kan du rydde ud i med naturlige metoder.

 • Fjern ukrudtet med et hakkejern eller lignende. Jo tidligere du får det fjernet, des nemmere er det. Undgå at ukrudtet bliver så udviklet, at det kaster frø.
 • Fjern mos fra græsplænen i løbet af det tidlige forår ved at rive den. Så græsfrø på de bare områder, og klip ikke plænen ned under 4 centimeter.
 • Rod-ukrudt som skvalderkål skal du grave helt op af jorden, dække det med sort plastic hele sommeren eller slå adskillige gange med en plæneklipper.
 • Lav tæt bunddække, for eksempel af storkenæb, så ukrudtet bliver holdt nede.

Maling: Sådan vælger du den sikreste

Hvis du vil bruge pesticider

Spøjtegifte anbefaler Forbrugerrådet Tænk Kemi ikke. Vil du alligevel bruge sprøjtemidler, kan du følge Miljøstyrelsens 6 råd.

 • Vælg klar-til-brug sprøjtemidler, som er færdigblandede på forhånd.
 • Køb kun sprøjtemidler, der er godkendt til privat brug.
 • Køb kun sprøjtemidler, der er godkendt i Danmark. På etiketten skal der stå ”omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler". Du må - ifølge loven - ikke importere sprøjtegift fra udlandet.
 • Læs etiketten, og sprøjt efter instrukserne.
 • Hold børn og dyr væk fra haven, efter at du har sprøjtet.
 • Sprøjtemidler med faremærker må du ikke smide i skraldespanden. Læs anvisningerne på emballagen.

Relaterede artikler