22. maj 2018

Jane Gravity

C-kolbe

Jane Gravity har et højt indhold af PAHer heriblandt naftalin, der kan være kræftfremkaldende. Der er ikke regler for, hvor meget naftalin der må være i produkter inklusive babyprodukter.

Plusser

Antimikrobielle stoffer og insekticider
Flammehæmmere
Formaldehyd
Ftalater

Minusser (stofferne er tilladte)

PAH'er