24. mar 2020

Fillikid Walk

C-kolbe

Bæreselen Fillikid Walk indeholder formaldehyd samt mindre mængder PAH'er.

Formaldehyd kan irritere huden og er også allergifremkaldende, og PAH'er kan være kræftfremkaldende.

Selv om produktet ikke i sig selv udgør en risiko, er problematiske kemikalier som formaldehyd og PAH'er uønskede i produkter til børn. Derfor får Fillikid bæreselen den dårligste kemibedømmelse.

Fillikid oplyser, at der er tale om et engangstilfælde, og at der ikke er nogen grund til bekymring, da der ikke er nogen sundhedsrisiko for barnet.

Test: Kemi i bæreseler og vikler (link til testens forside)

Plusser

afsmitning af farve til spyt og sved
Tungmetaller
Klorparaffiner
Flammehæmmere
Ftalater

Minusser (stofferne er tilladte)

PAH'er
Formaldehyd