9. sep 2020

Trille Dream Light

C-kolbe

Trille Dream Light barnevognen er testet for indhold af problematisk kemi i både 2019 og 2020.

Begge år har den fået den dårligste kemibedømmelse, C-kolben.

I håndtaget blev fundet indhold af en række PAH’er inklusiv flere af dem, der er kendt for at kunne være kræftfremkaldende. Særligt indholdet af naftalin i styret er højt. Dette er fuldstændig tilsvarende resultatet fra sidste års test af Trille barnevognen. Det er ikke det enkelte produkt, der i sig selv udgør en sundhedsrisiko, men PAH'er er uønskede særligt i børneprodukter og i produkter med langvarig hudkontakt.

Til forskel fra testen i 2019 viste resultaterne fra 2020 testen ikke tegn på anvendelse af de miljø- og sundhedsproblematiske fluorstoffer til behandling af forlæderet.

Trille oplyser, at de er uforstående overfor den fundne kemi, da deres materialer løbende testes og har været fuldt tilfredsstillende i forhold til grænseværdierne.
De oplyser samtidig, at de er meget ambitiøse på børnenes vegne og derfor vil undersøge sagen nærmere.

Test: Kemien i barnevogne (link til testens forside)

Plusser

Isothiazolinoner
Klorparaffiner
Flourstoffer
Flammehæmmere
Ftalater

Minusser (stofferne er tilladte)

PAH'er