9. mar 2016

McDonald's

C-kolbe

Pomfritposen fra McDonald's indeholdt fluorstoffer i mængder langt over den vejledende danske grænseværdi. Andre testresultater tyder ligeledes på bevidst brug af fluorstoffer til overfladebehandling af papiret, hvilket McDonald's Danmark også har bekræftet.

Fluorstoffer er problematiske for miljø- og sundhed, blandt andet fordi de ikke nedbrydes i miljøet og kan ophobe sig i kroppen. Når stofferne findes i fødevareemballage, er der risiko for, at de vandrer fra emballagen over i maden. Men stofferne er lovlige i fødevareemballage, da grænseværdien kun er vejledende.

I den fælles europæiske test var der i 6 ud af 8 emballager indkøbt hos McDonald's ikke tegn på, at fluorstoffer var blevet anvendt til overfladebehandling. 2 emballager inklusiv pommefritposen fra Danmark havde et væsentlig højere indhold af fluorstoffer.

McDonald's Danmark oplyser til Forbrugerrådet Tænk Kemi, at de har overholdt reglerne på området, men at de gerne vil imødekomme de danske anbefalinger på området, og derfor i samarbejde med deres leverandører er godt i gang med at finde alternative løsninger på emballager, herunder også den testede pomfritpose.

Indholdet af fluorstoffer er målt i emballagen, ikke i fødevaren.