31. aug 2017

PRO Copper Dual Fidget Spinner

C-kolbe

Denne fidget spinner indeholder 3,2 % bly over den tilladte grænseværdi samt mindre mængder cadmium. Det tilladte indhold af bly i legetøj er 0,3%.

Bly påvirker blandt andet udviklingen af børnenes nervesystem.

Håndspinneren afgiver også nikkel over grænseværdien for produkter, vi er i længevarende kontakt med. For stor afgivelse af nikkel giver risiko for allergi.

Allergi overfor nikkel er en af de mest udbredte former for kontaktallergi. Forbrugerrådet Tænk Kemi har anmeldt håndspinneren til Miljøstyrelsen.

Rodes.dk, hvor den testede fidget spinner er købt, har oplyst, at den på baggrund af testen er fjernet fra butikkens hylder. Forbrugerrådet Tænk Kemi har ikke kendskab til, hvor produktet ellers forhandles.

Plusser

PAH'er
Ftalater

Minusser (stofferne er tilladte)

Tungmetaller
Nikkelfrigivelse