12. sep 2017

Aigle Lolly Pop Print

C-kolbe

Testen viste at Aigle Lolly Pop Print gummistøvler indeholder flere uønskede kemikalier: Klorparaffiner, PAH'er og små mængder bly.

Klorparraffiner er en stofgruppe, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Støvlerne indeholdt 0,28 procent kortkædede klorparaffiner, hvilket overstiger den tilladte mængde på 0,15 procent. Støvlerne er derfor anmeldt til Miljøstyrelsen. PAH’er er en gruppe tjærestoffer, hvor nogle af dem blandt andet kan være kræftfremkaldende.

Bly kan påvirke nervesystemet gennem for eksempel indlæring og intelligens.

Forhandleren oplyser, at den berørte model Aigle Print Marine Etoile (stjerner), der skifter farve ved kontakt med vand, er tilbagekaldt fra butikker og webshops. Forbrugerne kan få pengene retur. Læs mere på testforsiden under fanen 'Det siger producenterne'.

Test: Kemien i gummistøvler til børn (link til testens forside).

Plusser

Ftalater

Minusser (stofferne er tilladte)

PAH'er
Klorparaffiner

Minusser (stofferne er tilladte)

Tungmetaller