21. mar 2017

Bulloch Imprægneringsspray

Bulloch Imprægneringsspray indeholder ikke fluorstoffer. Imprægneringen er klassificeret som giftig for vandlevende organismer med varige virkninger. Denne imprægnering er en aerosolspray, det vil sige en spraydåse. Når imprægneringen sprayes fra en spraydåse, dannes der mange små partikler 'aerosoler', som kan indåndes. Brug derfor kun imprægneringsspray udendørs og sørg for at undgå indånding.

Plusser

Flourstoffer

Minusser (stofferne er tilladte)

Aerosolspray
Miljøbelastende stoffer