21. mar 2017

Derby Protector imprægnering

C-kolbe

Derby Protector imprægnering indeholder fluorstoffer. Producenten oplyser, at produktet er på vej ud af markedet og vil snart blive erstattet af et nyt uden fluorstoffer.

Fluorstoffer er problematiske for miljø og sundhed, blandt andet fordi de ikke nedbrydes i miljøet og kan ophobe sig i kroppen.

For at begrænse sin udsættelse for problematiske stoffer kan man vælge produkter uden fluorstoffer.

Imprægneringen er klassificeret som giftig for vandlevende organismer med varige virkninger.

Denne imprægnering er en aerosolspray, dvs. en spraydåse. Når imprægneringen sprayes fra en spraydåse dannes der mange små partikler "aerosoler", som kan indåndes. Brug derfor kun imprægneringsspray udendørs og sørg for at undgå indånding.

Minusser (stofferne er tilladte)

Flourstoffer

Minusser (stofferne er tilladte)

Aerosolspray
Miljøbelastende stoffer