21. mar 2017

Sterling Textil Imprægnering

C-kolbe

Sterling Textil Imprægnering indeholder fluorstoffer. Fluorstoffer er problematiske for miljø og sundhed, blandt andet fordi de ikke nedbrydes i miljøet og kan ophobe sig i kroppen. For at begrænse sin udsættelse for problematiske stoffer kan man vælge produkter uden fluorstoffer.

Producenten oplyser, at de som følge af testen vil gå i geng med en proces for at udfase fluorstoffer fra imprægneringen.

Imprægneringen er klassificeret som giftig for vandlevende organismer med varige virkninger.

Denne imprægnering er en aerosolspray, dvs. en spraydåse. Når imprægneringen sprayes fra en spraydåse dannes der mange små partikler "aerosoler", som kan indåndes. Brug derfor kun imprægneringsspray udendørs og sørg for at undgå indånding.

Minusser (stofferne er tilladte)

Flourstoffer

Minusser (stofferne er tilladte)

Aerosolspray
Miljøbelastende stoffer