6. sep 2021

BabyzenYoyo² 6+

A-kolbe

BabyzenYoyo² 6+ er fri for en række problematiske stoffer.

Test: Kemien i klapvogne (link til testen)

Plusser

PAH'er
Klorparaffiner
Flammehæmmere
Ftalater