6. sep 2021

gb Qbit + All-Terrain

A-kolbe

gbQbit + All-Terrain er fri for en række problematiske stoffer.

Test: Kemien i klapvogne (link til testen)

Plusser

PAH'er
Klorparaffiner
Flammehæmmere
Ftalater