7. dec 2017

3-2-1-Go! Reflekser

C-kolbe

Her svarede producenten, at produktet var uden kandidatlistestoffer.

Forbrugerrådet Tænk Kemis test viste, at produktet indeholder: 4,2 procent DEHP, som er optaget på kandidatlisten, og forbudt i legetøj, samt 0,59 procent DINP, der er forbudt i legetøj til børn fra 0 til 3 år. Miljøstyrelsen vurderer, at reflekserne ikke er legetøj.

Forhandleren i Danmark, RFX+CARE International A/S, kan ikke forklare, hvor ftalaterne kommer fra.

De konkluderer, at "det kun kan være én af de 4 mellemlags film i de 4 testede prøver (som ligger indkapslet i refleksen), der har lavet udslaget i den mixede test eller at vores vare har været opbevaret i længere tid i nærheden af materialer, der har indeholdt de fundne stoffer. Vores test af de individuelle dele i reflekserne viser, at de ikke indeholder ftalater."

Minusser (stofferne er tilladte)

Andre ftalater
Ftalater på EUs kandidatliste