20. jun 2019

5 pcs Mixed different animals

C-kolbe

Dette legetøj får laveste kemibedømmelse.

Legetøjet indeholder ulovlige ftalater. Der er fundet DEHP: 18,7% og DIDP 1,0%.

Produktet er anmeldt til Miljøstyrelsen. Legetøj må ikke indeholde DEHP i mængder over 0,1% og ej heller DIDP over 0,1%, hvis legetøjet kan kommes i munden.

Legetøjet er trukket fra portalen og kan ikke længere købes.

Købt på wish.com

Minusser (stofferne er tilladte)

Ftalater