11. apr 2018

Dan Cake Drømmekage

A-kolbe

Papiret til Dan Cakes Drømmekage indeholdt organiske fluorstoffer, men på et lavt niveau.

Resultatet tyder ikke på bevidst brug af fluorstoffer til overfladebehandling af emballagen.

Test: Kemi i papiret til kager (link til testens forside)