11. apr 2018

Gestus Cocoa fudge cake

A-kolbe

Papiret om Gestus Cocoa fudge cake indeholdt organiske fluorstoffer men på et lavt niveau.

Resultatet tyder ikke på bevidst brug af fluorstoffer til overfladebehandling af emballagen.

Test: Kemi i papiret til kager (link til testens forside)