12. okt 2017

Kilic Oregano

C-kolbe

Kilic Oregano får den laveste kemibedømmelse.

Testen viste indhold af 9 forskellige pesticidrester i Kilic Oregano. Alle var under grænseværdien, men indholdet af 1 pesticid (cyfluthrin) var højere end i de øvrige oregano poser. Cyfluthrin er ikke tilladt at anvende i EU.

Test: Kemien i tørret oregano (link til testens forside)

Minusser (stofferne er tilladte)

Pesticider