1. mar 2017

Ariel Sensitive

A-kolbe

Produktet er fri for en række problematiske stoffer. Det er mærket med Blå Krans.

Vaskemidler bør opbevares utilgængeligt for børn.

Plusser

Planteekstrakter der kan give allergi
Parfumestoffer
Mistænkt hormonforstyrrende stoffer
Miljøbelastende stoffer
Andre allergifremkaldende stoffer