28. feb 2017

UNA Vaskemiddel color Flydende

C-kolbe

Produktet indeholder Methylisothiazolinone og Benzisothiazolinone,som er allergifremkaldende konserveringsmidler.

Stoffet sodium borate indgår i dette flydende vaskemiddel. Stoffet er på EU’s kandidatliste over særligt problematiske stoffer, da det er mistænkt for at kunne skade forplantningsevnen.

Produktet indeholder også parfume. Parfume kan give allergi.

Man er ikke så udsat for kemikalier i vaskemidlerne, hvis man undgår hudkontakt i forbindelse med at man hælder det i maskinen. Dog kan der sidde små rester i tøjet, som man har tæt hudkontakt med i mange timer dagligt.

Produktet er klassificeret som skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Vaskemidler bør opbevares utilgængeligt for børn.

Plusser

Mistænkt hormonforstyrrende stoffer
Planteekstrakter der kan give allergi

Minusser (stofferne er tilladte)

Andre allergifremkaldende stoffer
mistænkt reproduktionsskadelige stoffer

Minusser (stofferne er tilladte)

Miljøbelastende stoffer
Parfumestoffer